Strumienie na pustyni - 23 październik Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 23 października 2015 00:00

... ziściła się każda obietnica z wszystkich jego dobrych obietnic ... (1 Król. 8, 56)

Nadejdzie dzień, kiedy zrozumiemy znaczenie każdego „nie”, które Bóg wypowiedział w ciągu przemijania naszego codziennego życia. Tak, czy inaczej Bóg wynagradza nasze straty. Bardzo często, gdy Boże dzieci niepokoją się tym, że nie otrzymują odpowiedzi na swoje modlitwy, Bóg odpowiada na nie daleko obficiej niż tego oczekiwały! Chwilami darowane nam bywają zadatki wspaniałego działania Bożego, lecz jego pełne objawienie pozostaje jeszcze przed nami.

O, jak radosnym pocieszeniem jest posiadanie wiary, która nie śpieszy się, lecz cierpliwie oczekuje Pana, oczekuje wyjaśnień, które w końcu będą dane – przy objawieniu się Jezusa Chrystusa.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 23 październik]
 
Odpowiadajmy tak jak Jezus Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 22 października 2015 18:36

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp opublikowane zostało nowe kazanie pt. "Odpowiadajmy tak jak Jezus" wygłoszone przez br. Mariana Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Klejnoty obietnic Bożych - 23 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
czwartek, 22 października 2015 17:17

Boś Ty, Panie Boże, rzekł: że błogosławieństwem Twoim będzie ubłogosławion dom sługi Twego na wieki. ( 2 Sam. 7,29)

Obietnica ta urzeczywistniona została, przeto jest pouczająca podwójnie. Wszystko, co Pan Bóg wyrzekł, powinniśmy przyjąć jako pewnik i powołać się na to przed tronem Bożym. Jakże rozkosznie jest cytować Słowo obietnicy Pańskiej. Jak cenne jest ono: „Boś Ty”, którego używa, jako motywu, Dawid w tym wersecie.

Modlimy się nie dlatego, że wątpimy, ale że wierzymy. Modlić się bez wiary nie przystoi dzieciom Pana. Panie, nie możemy wątpić w Ciebie, przekonani jesteśmy, że każde ze Słów Twoich jest pewną podstawą najśmielszych nadziei. Przychodzimy do Ciebie i powiadamy: „uczyń, jako rzekłeś!” Pobłogosław dom Twego sługi. Ulecz chorych naszych; ocal naszych wątpiących; zawróć zbłąkanych; wzmocnij tych, którzy żyją w bojaźni Bożej. Daj nam pokarm i odzież według Słowa Twego.
Poprzyj nasze przedsięwzięcia, zwłaszcza udziel owocności trudom naszym w głoszeniu Ewangelii Twojej w naszym sąsiedztwie. Nasze sługi uczyń sługami Twymi, dzieci nasze — Twoimi dziećmi.

Niechaj błogosławieństwo Twoje spłynie na przyszłe pokolenia, a dopóki potomkowie nasi żyć będą na ziemi, niechaj Tobie wierni pozostaną. Panie Boże, niechaj „będzie ubłogosławion dom sługi Twego na wieki”.

 
Ty również potrzebujesz! Drukuj Email
poniedziałek, 19 października 2015 20:00

W kopalni węgla pracował pod powierzchnią ziemi młody, wierzący górnik. Pewnego dnia dane mu było przeżyć przy pracy niezwykle trudne doświadczenie. Wszystko układało się na opak. Odprowadzony przez niego wózek pełen węgla wykoleił się na zakręcie szyn i to tak nieszczęśliwie, że młody górnik w żaden sposób nie mógł go z powrotem wyprowadzić.

Więcej… [Ty również potrzebujesz!]
 
Ach potrzebuję Cię, w dniach dobrych jak i w złych Drukuj Email
Autor: Henryk Hukisz   
poniedziałek, 19 października 2015 19:15
Chociaż dzisiaj nie śpiewa się już ze „Śpiewnika Pielgrzyma”, to nadal pamiętam wiele numerów, pod którymi znajdują się moje ulubione teksty, śpiewane kiedyś podczas nabożeństw. Jedną z takich pieśni jest numer 320, czyli „Ach, potrzebuję Cię”.
Przypuszczam, że dzisiaj większość młodego pokolenia, nie zna już tych wspaniałych treści, jakie ongiś śpiewano. Dlatego pozwólcie, że przypomnę z niej chociaż kilka strof.

Ach potrzebuję Cię, Łaskawy Panie mój

Twe imię skałą mą, W nim jest pociechy zdrój!

O Panie drogi Panie, Potrzebuję Ciebie

Ja muszę mieć Cię zawsze, Błogosław mi!

Ach potrzebuję Cię, O Jezu, przy mnie stój

Bym został wiernym Ci, Przez cały życia bój!

Obawiam się, że takie słowa, pomimo najnowszych aranżacji i zmian stylu i melodii wykonywania tej pieśni, nie cieszą się powodzeniem wśród współczesnych chrześcijan. A to dlatego, że obecnie kładzie się nacisk na spoleganie na sobie samym. Zwracanie się o pomoc, szczególnie  w miejscach publicznych, traktowane jest jako przejaw słabości. Obecnie głosi się hasła chrześcijaństwa „maczo”, propaguje się „power” i samorealizację w zdobywaniu zaszczytnych celów, jakie wyznaczają fachowi doradcy od osiągania sukcesów w życiu.
Więcej… [Ach potrzebuję Cię, w dniach dobrych jak i w złych]
 
Ach, potrzebuje Cię mój Panie Drukuj Email
niedziela, 18 października 2015 19:15

Piękna, wokalna  interpretacja znanego hymnu "Ach, potrzebuje Cię" (ŚP 320). Aż trudno uwierzyć, że wszystko zaśpiewał jeden człowiek!

Nasza inicjatywa idzie jednak nie w kierunku wskazania oczywistej perfekcji wykonania tej pieśni, ale raczej w celu inspiracji by wziąć śpiewnik, zawołać członków rodziny i ... śpiewać!

Pamiętam te chwile z domu rodzinnego, kiedy w niezapomnianej atmosferze właśnie tak robiliśmy.

Dzisiaj ta tradycja upada, bo...o nią nie dbamy.Często masowa, populistyczna rozrywka, emitowana przez nasze TV wygrywa.

Więcej nie piszę...idę pośpiewać z żoną! Na chwałę Bogu!

 
Ach, potrzebuję Ciebie - historia powstania Drukuj Email
Autor: Zand   
niedziela, 18 października 2015 19:14

Wiele z chrześcijańskich pieśni i hymnów powstało w wyniku trudnych przeżyć i sytuacji, przez które przechodzili ich autorzy. Są jednak i hymny szczęścia, napisane sercem przepełnionym Bożą radością i pokojem, należy do nich "Ach, potrzebuję Cię".

Hymn ten został napisany przez utalentowaną poetkę Annie Sherwood Hawks urodzoną w 1835 w Hoosick (Nowy Jork), która zaczęła pisać i publikować swoje wiersze już w wieku czternastu lat. Gdy jako 24-latka wyszła za mąż, przeprowadziła się do innej dzielnicy Nowego Jorku (Brooklyn), gdzie zaczęła uczestniczyć w nabożeństwach kościoła, którego pastorem był znany wówczas kompozytor i autor hymnów Dr Robert S. Lowry.

Pastor natychmiast dostrzegł ogromny potencjał poetki i zachęcał ją do pisania: „Jeśli napiszesz słowa, ja skomponuję do nich muzykę” - powtarzał Annie i zawsze dotrzymywał słowa. Hymn "Tak potrzebuję Cię" powstał w kwietniu 1872 i stanowi subtelne nawiązanie do słów Jezusa o krzewie winnym i latoroślach (Jana 15:4-5).

Więcej… [Ach, potrzebuję Ciebie - historia powstania]
 
Dokąd prowadzisz moje owce pasterzu? Drukuj Email
Autor: Darek Zwiahel   
niedziela, 18 października 2015 19:13

Zapraszamy do wysłuchania kazania  pt."Dokąd prowadzisz moje owce pasterzu?" wygłoszonego przez br. Dariusza Zwiahela podczas   nabożeństwa porannego  w Zborze KZ w Nowej Soli w dniu 18.10.2015 r .

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Klejnoty obietnic Bożych - 18 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
niedziela, 18 października 2015 00:00

Którzy siali ze łzami, żąć będą z wykrzykaniem. Psalm 126,5

Pora łez jest odpowiednia do posiewu: nie chcemy mieć gruntu zbyt suchego. Nasienie, rozmiękłe we łzach poważnej troski, zakiełkuje prędzej. Sól łez modlitwy będzie przyprawą dobrego nasienia, chroniącą je od robactwa. Prawda wyrzeczona z powagą, zawiera w sobie podwójną wartość. Więc zamiast zwlekać z zasiewem, aby wypłakać się, wzmóżmy wysiłek, gdyż z płaczem przyszedł czas sposobny.

Boże nasienie nie może być rozsiewane ze śmiechem. Głęboki ból i troska o dusze innych są właściwszymi towarzyszami nauczania spraw Bożych, niż cokolwiek innego, co wyglądałoby na lekkomyślność. Słyszeliśmy o mężach, którzy lekkim sercem ciągnęli do boju, ale ci bywali zabijani; a tak się dzieje najczęściej siejącym w podobnym nastroju.

Serce, moje, prowadź dalej pracę swoją we łzach, bo dana ci jest obietnica radosnego żniwa. Zbierzesz żniwo - ty, ty sam zobaczysz wynik swojej pracy. Skoro żąć będziesz z weselem, obiecane zostało ci żniwo nie nędzne, nie skąpe, nie zmarniałe. Chociaż oczy twoje teraz srebrzą się łzami, myśl o złocie kłosów. Znieś mężnie obecny trud i rozczarowanie; dzień żniwa wynagrodzi cię w pełni.

 
Czy jesteś gotowy na pochwycenie Kościoła? Drukuj Email
Autor: dr Allen Atkins   
sobota, 17 października 2015 17:14

Zapraszamy do wysłuchania kazania, które wygłosił dr Allen Atkins podczas nabożeństwa w zborze KZ w Lesznie.

Kazanie rozpoczyna się w 9 min. klipu.

Niedogodnością jest niezależna od nas reklama na początku i w czasie trwania nagrania.

 
Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - "Złota Brama" Drukuj Email
sobota, 17 października 2015 13:16

Brama Złota prowadziła na dziedziniec Świątyni, była najważniejszą bramą miasta. W 44 rozdziale Ezechiela znajduje się proroctwo dotyczące jej zamurowania.

Potem poprowadził mnie z powrotem w kierunku bramy zewnętrznej świątyni, zwróconej ku wschodowi; lecz była zamknięta. I rzekł do mnie: Ta brama będzie zamknięta, nie będzie się jej otwierać i nikt nie będzie przez nią wchodził, gdyż Pan, Bóg izraelski, wszedł przez nią, dlatego będzie zamknięta. (Ezech. 44:1-2)

Przez 600 lat proroctwo pozostawało niewypełnione, aż w roku 30 Jezus wjechał na osiołku przez tą bramę i tak pierwsza część tego proroctwa wypełniła się, ale druga wydawała się nieprawdopodobna. Złota brama od czasów panowania Arabów w Jerozolimie prowadziła wprost na dziedziniec Meczetu Omara, miejsce to przyciąga wiernych muzułmanów ze wszystkich części świata. Ponieważ wchodziło się tam przez Złotą Bramę nie było sensu jej zamurowywać - była przecież potrzebna.

W XVI wieku sułtan Sulejman postanowił odbudować mury Jerozolimy razem ze Złotą Bramą. Od razu po jej odbudowie kazał ją zamknąć i zamurować blokami. To niewiarygodne. Wszystkie inne bramy zostały otwarte, ale Złota Brama, najważniejsza ze wszystkich wypełniła proroctwa sprzed 25 wieków. "Ta brama ma być zamknięta, Bóg Izraela wszedł przez nią, dlatego ma być zamknięta."


 
Zauważaj ludzi w potrzebie Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 17 października 2015 12:07

 
Strumienie na pustyni - 16 październik Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 16 października 2015 00:00

... złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, ... biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. (Hbr. 12, 1)

Bywają brzemiona, które same przez się nie są grzechem, ale stają się przeszkodą w rozwoju życia duchowego. Jednym z najgorszych obciążeń jest poddanie się w smutkowi. Staje się to prawdziwie ciężkim brzemieniem, które będzie wielką przeszkodą do osiągnięcia świętości i pożytecznego życia.

Niepowodzenie narodu Izraelskiego, przy wejściu do ziemi obiecanej, zaczęło się od narzekania: „i szemrali... wszyscy synowie Izraela”. Mówili „przeciwko Bogu i Mojżeszowi”. A to uczucie przerodziło się w bunt i doprowadziło do klęski. Nigdy nie pozwalaj sobie przestać ufać Bogu; Jego miłość i wierność trwa na zawsze i we wszystkim. Możemy sprzeciwić się niedowiarstwu, podobnie jak i wszelkiemu innemu grzechowi. Gdy mocno staniemy na stanowisku i do naszych myśli nie dopuścimy zwątpienia, Duch Święty przyjdzie nam zaraz z pomocą, da nam Bożą wiarę i ukoronuje nas zwycięstwem.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 16 październik]
 
Dlaczego to było tak trudne? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 15 października 2015 23:36

foto: www.uol.com.br

W tych dniach polski ksiądz pełniący swe funkcje w samym sercu kościoła rzymskokatolickiego wyznał, że jest gejem i przedstawił swego partnera, z którym na co dzień współżyje. W licznych wypowiedziach chlubi się teraz swoją seksualnością i przekonuje, że jest szczęśliwym człowiekiem. Jednocześnie powiedział, że przyznanie się do swojej orientacji seksualnej było dla niego bardzo trudne i wiele go kosztowało. Dlaczego? Skoro dobre jest to, co miał ujawnić, to dlaczego się z tym tak zmagał?

Ogólnie rzecz ujmując, są myśli, postawy, czyny i rzeczy, z którymi możemy wystąpić z podniesioną głową w świetle dnia i są takie, których się wstydzimy. Każdy naturalny, zdrowy na umyśle człowiek ma jasną i ciemną stronę duszy. Ma na swoim koncie i jedno i drugie. Za pierwsze zbieramy pochwały. Za drugie dostajemy naganę, a nawet karę.

Więcej… [Dlaczego to było tak trudne?]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 47