Strumienie na pustyni - 16 wrzesień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 16 września 2016 00:00

... ukryj się nad potokiem Kerit. 1 Król. 17, 3

Sługa Boży powinien poznać całą wartość życia skrytego w Bogu. Człowiek, którego czeka wysokie stanowisko wśród ludzi, powinien najpierw zająć niskie miejsce przed obliczem Bożym. Nie powinniśmy się bać, jeśli czasem nasz Ojciec Niebieski powie: „Dziecko moje, dosyć masz już tych różnych zabiegów, już dość zajmowałeś się działalnością społeczną i niepokoiłeś się bardziej, niż było potrzeba; teraz oddal się od tego wszystkiego, ukryj się nad potokiem Kerit, w miejscu samotnym, gdzie nie ma tłumów”. Błogosławiony, kto może odpowiedzieć: „Twoja wola, o Panie, niech będzie moją wolą, dążę ku Tobie! Ukryj mnie w tajemnym miejscu swojego przybytku, uspokój mnie pod Twymi skrzydłami”. Każda duchowo usposobiona osoba, która chce mieć wpływ na ludzi, musi zdobyć go w jakimś skrytym „Kericie”. Niemożliwe jest osiągnięcie duchowej mocy, nie ukrywszy się od ludzi, a nawet od samego siebie, w jakimś odosobnionym miejscu, gdzie istnieje możliwość być napełnionym mocą wiecznego Boga.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 16 wrzesień]
 
Tajemnica mocarza Drukuj Email
czwartek, 15 września 2016 00:00


 
Nie trwoga, a miłość Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 11 września 2016 16:34

 
Jezus nie chrzcił, lecz błogosławił dzieci Drukuj Email
Autor: Konstanty Wiazowski   
sobota, 10 września 2016 00:00

Bezsensownym byłoby Jego powiedzenie: „Pozwólcie niemowlętom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, bo do takich jak one należy Królestwo Boga”.

Co do ważności i konieczności chrztu wszystkie Kościoły i niemal wszystkie wspólnoty chrześcijańskie zgadzają się ze sobą. Chrzest został ustanowiony i nakazany przez Jezusa Chrystusa, Pana Kościoła, do praktykowania przez Jego naśladowców. Różnice w poglądach na chrzest pojawiają się dopiero w jego pojmowaniu i sposobie jego praktykowania. A może nawet sposób praktykowania wpłynął na jego pojmowanie. Jak wiemy, na początku chrztem było pełne zanurzenie w wodzie jako świadectwo i wyznanie wiary osoby, która całkowicie powierzyła swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Aby ten obrzęd uprościć - nie oczekiwać na świadomą decyzję wiary człowieka i nie starać się o głębszą wodę - zaczęto chrzcić małe dzieci małą ilością wody. Zaczęto szukać różnych dowodów, aby praktykę tę uzasadnić. W naszych kolejnych rozważaniach na ten temat postaramy się przyjrzeć im dokładniej. Jednym z nich jest spotkanie Jezusa z dziećmi.

Więcej… [Jezus nie chrzcił, lecz błogosławił dzieci]
 
Dzieci patrzą Drukuj Email
Autor: Pino Pellegrino   
sobota, 10 września 2016 00:00

Nasze dzieci na nas patrzą, kiedy mówimy o wodzie,
a pijemy wino.

Nasze dzieci na nas patrzą, kiedy mówimy o prawdzie,
a w życiu pojawia się fałsz.

Nasze dzieci na nas patrzą, kiedy mówimy, że wielbimy pokój,
a potem o bzdurę kłócimy się z sąsiadem.

Nasze dzieci na nas patrzą, kiedy mówimy, że kochamy ich matkę,
a potem krzyczymy na nią, bo nie smakuje nam kotlet.

Więcej… [Dzieci patrzą]
 
O usprawieliwieniu z wiary Drukuj Email
Autor: Eugeniusz Gradek   
środa, 07 września 2016 13:26

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Eugeniusz Gradek - kazania udostępnione zostało do pobrania/wysłuchania  kazanie pt. ”Usprawiedliwieni z wiary” wygłoszone przez br. Eugeniusza Gradka pastora zboru w Żywcu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Wytrwała modlitwa zwycięża Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
środa, 07 września 2016 00:00

Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego. (Jakuba 5:16)

Zawsze mi się wydawało, że jest to jeden z najmocniejszych tekstów w Nowym Testamencie. Z całą pewnością nie znam innego stwierdzenia dotyczącego modlitwy, które by było tak mocne. To oznacza, że modlitwa, która jest śmiertelnie poważna wiele może; modlitwa zanoszona wtedy, kiedy ludzie zapominają o jedzeniu i spaniu wiele może; to oznacza, że modlitwa zanoszona z trawiącą wszystko pasją może wiele - modlitwa zanoszona, kiedy łzy zalewają nam oczy i która mówi: „Nie puszczę Cię, dotąd, aż mi pobłogosławisz.” J. Willbur Chapman

Więcej… [Wytrwała modlitwa zwycięża]
 
Modlitwa zanoszona w komórce Drukuj Email
Autor: Walter Wjst   
wtorek, 06 września 2016 14:00

Ale ty, gdy się modlisz, wejdź do komory swojej, a zamknąwszy drzwi za sobą, módl się do Ojca swego, który jest w ukryciu, a Ojciec twój, który widzi w ukryciu, odpłaci tobie. A modląc się, nie bądźcie wielomówni jak poganie; albowiem oni mniemają, że dla swej wielomówności będą wysłuchani. Nie bądźcie do nich podobni, gdyż wie Bóg, Ojciec wasz, czego potrzebujecie, przedtem zanim go poprosicie. (Mt 6,6 - 8).

W nowych tłumaczeniach Biblii słowo „komórka" jest zastąpione często przez „komorę" lub „komnatę" czy „pokój", co na pewno ma właściwe brzmienie. Jednak, gdy sięgniemy do starego tłumaczenia, nie tylko dlatego, że jest nam milsze lecz, że z niego dowiadujemy się, jakie znaczenie ma taka modlitwa w małej komórce.
Gdy śledzimy przyzwyczajenia modlitewne Pana Jezusa Chrystusa w czasie Jego ziemskiej pielgrzymki to zaobserwujemy, że nigdy tym miejscem nie był jakiś zamknięty obiekt. Wynika, więc z tego, że tutaj nie chodzi o taka rzeczywistą małą „komórkę" - małe pomieszczenie. To przebywanie sam na sam ze swoim Ojcom było to najistotniejszym momentem.. Dlatego więc Pan Jezus wychodził na ustronne miejsce lub na górę (Mt 14,13 - 23). W ogrodzie Getsemane oddalił się od swych uczniów, jakby na rzut kamienia (Łk 22,41), aby być w samotności.

Więcej… [Modlitwa zanoszona w komórce]
 
Kiedy się modlimy Drukuj Email
Autor: Paulina Cieplik   
poniedziałek, 05 września 2016 14:00

Jedną z rzeczy, które mnie niezmiennie zadziwiają i zachwycają w modlitwie jest to, że mogę rozmawiać z Bogiem zawsze. Nie potrzeba do tego specjalnych okoliczności, ani atmosfery. Mogę dziękować Mu za piękną pogodę idąc ulicą, błogosławić klientów i współpracowników jadąc tramwajem do pracy, dziękować za to, że jest dla mnie dobry pakując towar do zwrotu. Nie każda czynność, którą wykonuję wymaga szczególnego zastanawiania się nad nią, wtedy często starając się najlepiej wykorzystać czas pozwalam moim myślom uciec do Pana. Przynoszę Mu swoje codzienne sprawy, dziękuję, błogosławię, czasem śpiewam w Duchu, a czasem po prostu rozkoszuję się Bożą obecnością.

Kiedy się modlimy rozpalaj w nas ogień
Kiedy się modlimy zabierz pragnienia tego świata
Kiedy się modlimy Duch Boży nas unosi
Kiedy się modlimy, kiedy się modlimy

Kiedy się modlimy, niech to nie będzie przy szczególnych okazjach
Kiedy się modlimy, daj nam mądrość zamiast wyjaśnień
Kiedy się modlimy niech Twoje imię będzie naszym wołaniem
Kiedy się modlimy, kiedy się modlimy

Więcej… [Kiedy się modlimy]
 
Motywacje naszych próśb Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
poniedziałek, 05 września 2016 13:09

Zapraszamy do wysłuchania nowych kazań  pt. "Motywacje naszych próśb" oraz  "Śmiercionośne słowo" wygłoszonych przez br. Romana Jawdyka - prezbitera naczelnego Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj "Motywacje..."

Słuchaj "Śmiercionośne..."

 
Niezawodna motywacja Drukuj Email
poniedziałek, 05 września 2016 00:00

 
I takie rzeczy tu miały miejsce? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 04 września 2016 08:31

 
Święta Pana (Święta JHWH) w Kościele Drukuj Email
Autor: Paweł Sochacki   
niedziela, 04 września 2016 00:00

W ostatnim czasie w zborach coraz częściej słyszymy nauczanie zachęcające do świętowania świąt Pana, zgodnie z fragmentem Tory 3M 23, 1: „I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: Mów do synów izraelskich i powiedz im tak: Te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Te są moje święta”. Następnie wymienione są święta Pana i podany szczegółowy ich opis, a także sposób w jaki należy je świętować. Uwzględniając także inne fragmenty Pisma mówimy o następujących świętach: Szabat, Rosz Hodesz (Nów Księżyca), Pesach (Święto Paschy), Szawuot (Święto Tygodni), Rosz HaSzana (Nowy Rok), Jom Kippur (Dzień Pojednania), Sukkot (Święto Namiotów), Purim (Święto Losów) oraz pozabiblijne święto Chanuka (Święto Świateł).

Zwolennicy obchodzenia świąt Pana na potwierdzenie swojej tezy przywołują kilka biblijnych argumentów. Postaram się przybliżyć główne ścieżki tej argumentacji wraz z moim komentarzem.

Święta Pana ustanowił Bóg, więc wszyscy powinni je celebrować

Pierwszą kwestią jest podkreślanie, że są to święta Pana, a nie święta żydowskie oraz że to nie Żydzi ustanowili święta, ale sam Bóg, dlatego zarówno Żydzi mesjańscy jak i chrześcijanie z narodów powinni je celebrować. Jako dodatkowe uzasadnienie podawany jest obraz wszczepienia chrześcijan z narodów w drzewo oliwne, którym jest Izrael (Rzm 11, 13-21). Poprzez wszczepienie w Izrael stajemy się dziedzicami nie tylko błogosławieństw, ale również nakazów i zakazów Tory (Zakonu). Zalicza się do nich między innymi nakaz przestrzegania świąt Pana. Do kwestii wszczepienia w drzewo oliwne odniosę się w dalszej części tego rozważania.

Używając terminu „święta Pana”, próbuje się wykazać ich obligatoryjność dla wszystkich wierzących niezależnie od narodowości. Należy jednak zauważyć, że święta Pana są integralną częścią przymierza, które Bóg zawarł z narodem izraelskim. Nakaz świętowania wynikał z przymierza i dotyczył ludu przymierza, czyli Izraela. Starożytny Izrael nie zachęcał innych narodów do celebrowania tych świąt, ponieważ stanowiły one o odrębności, tożsamości i wybraniu Izraela: „A teraz, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu mojego i przestrzegać mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich ludów, bo moja jest cała ziemia.” (2M 19,5). Święta Pana przypominały, że tylko oni są ludem przymierza. W Ewangelii Jana mamy dodatkową informację, wskazującą na wybitnie narodowy charakter świąt: „A było blisko żydowskie święto namiotów” (Jan 7,2) oraz: „Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy” (Jan 5,1).

Więcej… [Święta Pana (Święta JHWH) w Kościele]
 
Wartość rodziny Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
sobota, 03 września 2016 00:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 5 z 71