Boża droga do błogosławieństwa Drukuj Email
Autor: Aleksander Barkoci   
poniedziałek, 01 września 2014 20:20

Zapraszamy do wysłuchania zamieszczonego  na naszym serwerze ftp folder Aleksander Barkoci  kazania  wygłoszonego przez br. Aleksandra Barkociego pt."Boża droga do błogosławieństwa".

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Klejnoty Bożych obietnic - 1 września Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
poniedziałek, 01 września 2014 19:56

Jeśli przykazania Moje zachowacie, trwać będziecie w miłości Mojej. Jan 15,10

Są to rzeczy nierozłączne – nasze posłuszeństwo i trwanie w miłości Jezusa. Życie według przykładu Jezusa Chrystusa – oto co wyłącznie dowieść może, iż należymy do sprawiających Mu radość. Musimy zachowywać Jego przykazania, skoro chcemy dojrzewać w słońcu Jego miłości. Żyjąc w grzechach nie możemy spodziewać się Jego ukochania. Bez świętości, podobającej się Bogu, nie będziemy podobali się Jezusowi. Kto nie zdąża do świętobliwości, nie wie nic o miłości Jezusa.

Rozkosz, płynąca z miłości naszego Pana, jest czymś wysoce czułym. On jest wrażliwszy na grzech i cnotę, niż rtęć na zimno i ciepło. Ludzie delikatnego serca, dbający o uczczenie Pana myślą, słowem i czynem, otrzymują dowody Jego miłości. Dla utrwalenia tej błogości, musimy trwać w świętobliwości. Pan Jezus nie kryje Swego oblicza przed nami, jeśli my naszej twarzy nie chowamy przed Nim. Grzech sprowadza chmury, przyćmiewające nam słońce. Jeśli oddani jesteśmy Panu czujnie, kornie i zupełnie, wędrujemy w światłości, jak Bóg jest w światłości, i pozostajemy w miłości Jezusa tak pewnie, jak On w miłości Ojca. Tu jest miła obietnica uzależniona od „jeśli”.

Pozwól mi, Panie, utrzymać w ręce ten warunek, a znajdę klucz, otwierający skarbonkę z klejnotami.

 
Nie rezygnuj z właściwych pragnień Drukuj Email
Autor: Piotr Andrzejewski   
niedziela, 31 sierpnia 2014 12:08

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Nie rezygnuj z właściwych pragnień" wygłoszonego przez br.Piotra Andrzejewskiego podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 31.08.2014r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul.Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ? Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
niedziela, 31 sierpnia 2014 00:00

Na temat zbawienia napisano wiele książek. Praktycznie każdy Kościół ma swoje doktryny i nauczanie na temat zbawienia. Zbawienie jest to dar Bożej łaski przekazany dla każdego człowieka: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka (Rzym. 1,16); który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (I Tym. 2,4).

Wymienione wyżej wersety bardzo jasno potwierdzają prawdę dotyczącą zbawienia, które jest przekazane każdemu człowiekowi. Cena, która została poniesiona dla zbawienia opisana została następującymi wersetami: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją (Obj. 1,5); Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (I Jana 1,7); W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego (Efez. 1,7).

Więcej… [Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ?]
 
Czego Bóg od nas żąda? Drukuj Email
Autor: Michał Hydzik   
sobota, 30 sierpnia 2014 12:01

Zapraszamy do wysłuchania  zamieszonego na  naszym serwerze ftp kazania  pt. "Czego Bóg od nas żąda?"  wygłoszonego  przez br.Michała Hydzika.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Cztery pory roku w duchowym życiu: Lato Drukuj Email
Autor: Ewa Moen   
sobota, 30 sierpnia 2014 10:17

Przedstawiam trzecią część omówienia książki "The Spiritual Seasons of Life" (Cztery pory roku w duchowym życiu), napisanej przez Dawida Swana, pastora dużego zboru w Malezji.

Uważam, że poruszone zagadnienia dotyczą każdego z nas. Mimo, iż znajdujemy się w różnych fazach naszego duchowego rozwoju i mamy inne doświadczenia, to jednak istnieją pewne wspólne cykle, jakim wszyscy podlegamy w naszym życiu duchowym. Słudzy Boży przeżywający pełnię lata w służbie dla Pana mogą się czegoś z tej książki nauczyć i poznać, jakie czyhają na nich niebezpieczeństwa, i jak muszą być czujni.

"Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i zima, dzień i noc" (Rdz 8,22).

W normalnym życiu lato to często okres wakacji, odpoczynku od pracy (chociaż nie dla wszystkich). W duchowym lecie jest to czas rozpoczęcia służby dla Pana w większym wymiarze, czas szybkiego podążania naprzód, czas ekspansji i nabierania doświadczenia. Działasz dla Pana z coraz większym autorytetem duchowym, zbierasz plony tego, co wcześniej zasiałeś. Ze wszystkich duchowych pór roku lato może być najbardziej niebezpieczne dla twojego dalszego życia. To prawda, że słudzy Pana przeżywający zimę nieraz się poddają i rezygnują w tym trudnym okresie, ale najwięcej z nich odpada w trakcie lata lub tuż po nim. Niektórzy sławni mężowie Boży wpadają w sidła bogactwa i sławy, inni mają już tak wyrobioną opinię i taką rutynę, że zaczynają opierać swą służbę na własnych zdolnościach, doświadczeniach i wysiłkach, a to, co zaczęło się z ducha, kończy się na służbie w ciele. Sukces w życiu zawsze niesie za sobą pewne niebezpieczeństwo. Aby nie wpaść w pułapkę, musisz pozostać czujny. Test, który przechodzisz latem pokaże, z 'jakiej gliny jesteś ulepiony'. Jest to test ognia. W tym okresie najważniejszymi przymiotami człowieka powinna być pokora, dojrzałość i samodyscyplina, inaczej łatwo można się pośliznąć (Ps 17,5).

Więcej… [Cztery pory roku w duchowym życiu: Lato]
 
Łaska i krzyż Drukuj Email
Autor: Zbigniew Krystoń   
piątek, 29 sierpnia 2014 00:00

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  wartościowego  kazania   pt. "Łaska i krzyż"" wygłoszonego przez  br. Zbigniewa Krystonia pastora zboru Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan w Opolu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Modlitwa zapewnia przepływ oleju Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
czwartek, 28 sierpnia 2014 19:39

Głupie zaś rzekły do mądrych: Użyczcie nam trochę waszej oliwy, gdyż lampy nasze gasną. Na to odpowiedziały mądre... Idźcie raczej do sprzedawców i kupcie sobie. Mateusza 25:8,9

Naturą płomienia jest to, że spala olej, którym jest karmiony. Drogi wierzący, jeżeli spędziłeś zajęty dzień w Bożej służbie i na uczynkach miłości - jeżeli biegłeś tu i tam jako posłaniec miłosierdzia dla biednych, chorych, umierających - jeżeli twoje ręce były zajęte jakąś pracą, poprzez którą Boża prawda była utrzymywana, a Jego chwała i interesy Kościoła zachowane: to wszystko jest dobre, w całej rozciągłości, i przedmiot głębokiej wdzięczności; ale ciągle to właśnie zewnętrzna praca, a ponieważ jest zewnętrzna, koniecznie rości sobie prawo i pochłania siły życia wewnętrznego. To wszystko stanowi wypływ oleju; a jeżeli nie będzie żadnych jego przypływów, ogień nie będzie długo płonął. Ta dobra praca, ten rodzaj strofowania/napominania, ten akt zbawienny, wymaga tak wielkiej łaski - tak wiele czasu łaska spędza na jej produkcji; a kiedy już to wyprodukuje, potrzeba będzie jeszcze większej ilości łaski.

Więcej… [Modlitwa zapewnia przepływ oleju]
 
Gdybyś musiał odejść... Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
czwartek, 28 sierpnia 2014 10:37

Wiesław JanikUprzejmie informujemy, że na serwerze ftp w folderze Wiesław Janik publikujemy  nowe kazanie  pt. "Gdybyś musiał odejść..."   wygłoszone przez br. Wiesława Janika - pastora Chrześcijańskiej Wspólnoty Zielonoświątkowej zbór w Lubinie.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Refleksje o przeznaczeniu: Maria i Judasz Drukuj Email
Autor: Kazimierz Sosulski   
środa, 27 sierpnia 2014 15:51

Bóg zna każdego z nas już od wieczności, sprzed naszego zaistnienia. Stworzył nas dla siebie, obdarzył wolną wolą i chce, abyśmy Go poznali, abyśmy Go znali i abyśmy z Nim wiecznie żyli.

Jeżeli coś Pismo zapowiadało o Marii bądź o Judaszu, to nie należy traktować tego, jako fatum. Po prostu, Bóg wie, jak będzie. Jednocześnie widzi przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.

Jeśli Gabriel powiedział do Marii: Oto poczniesz i urodzisz syna – to nie oznacza rozkazu, że musi począć i urodzić. Bóg wie, że Jego plan się powiedzie, bowiem dana osoba jest tak właściwej postawy i usposobienia, że przystanie na Jego propozycje.

Dzisiaj na serwerze ftp zamieszczamy drugie nauczanie pt.   "Refleksje o przeznaczeniu: Maria i Judasz".

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Znakomitym uzupełnieniem wykładu są  zamieszczone na ftp konspekty do obydwóch części wykładu.

 
Planeta X Drukuj Email
wtorek, 26 sierpnia 2014 19:20

Kilka informacji, które warto z rozwagą obejrzeć i rozważyć w kontekście biblijnym.

 
Syn marnotrawny drugi Drukuj Email
Autor: Eugeniusz Gradek   
wtorek, 26 sierpnia 2014 19:09

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Eugeniusz Gradek - kazania udostępnione zostało do pobrania/wysłuchania  kazanie pt. ” Syn marnotrawny drugi ” wygłoszone przez br. Eugeniusza Gradka pastora zboru w Żywcu.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Proroctwa zapisane w znakach na niebie Drukuj Email
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 08:46

Niezwykle ciekawe ....

 
Namacalne znaki końca czasów Drukuj Email
Autor: Paździorko Andrzej   
poniedziałek, 25 sierpnia 2014 00:00

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania wartościowego  kazania   pt. "Namacalne znaki końca czasów" wygłoszonego przez  br. Andrzeja Paździorko.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 23