Wiara przed świtem Drukuj Email
Autor: Gabriel Kosętka   
sobota, 26 grudnia 2020 01:00

 
Klejnoty obietnic Bożych - 26 grudzień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
sobota, 26 grudnia 2020 00:00

Śpiewajcie niebiosa, rozraduj się ziemio, i głośno zabrzmijcie góry! Albowiem Pan pocieszył lud Swój, a nad ubogimi Swoimi zmiłował się. Izaj. 49,13

Tak słodkie są pocieszenia Pańskie, że nie tylko święci o tym śpiewają, ale niebo i ziemia im wtórują. Niełatwo górę skłonić do śpiewu; a przecież prorok wzywa do udziału cały chór gór. Chciałby, żeby Liban i Syrion, aby wysokie góry Basanu i Moabu, zaśpiewały o łasce Bożej, która stała się Syjonowi. Dlaczego nie mielibyśmy również gór mozołu, cierpień, utrapień i troski wezwać przy tej sposobności, aby chwaliły Boga naszego. „Głośno zabrzmijcie góry!”

Z tym Słowem miłości, iż Bóg nad ubogimi Swoimi zmiłował się, łączy się harmonia dzwonów. Słyszycie? - „Śpiewajcie!” „Rozradujcie się”! „Zabrzmijcie!” Pan chce, aby lud Boży radował się, nigdy nieustającą Jego miłością. Bóg nasz nie chce, żebyśmy byli smutni i wątpiący, żąda od nas ufności wierzących serc. Nie opuści nas i nie pozostawi samych w potrzebie; po cóż mamy płakać i wzdychać, jakby Bóg mógł nas opuścić kiedykolwiek? Obyśmy mieli harfę dobrze nastrojoną! Oby nasz głos, był jako głos Jego cherubinów, przebywających przed tronem Bożym.

 
Złote Święta Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
piątek, 25 grudnia 2020 21:23

Wielu chrześcijan zaczyna się wstydzić swoich przekonań.

Coraz częściej boimy się kogoś urazić i wolimy nie mówić o Jezusie, nawet przy okazji Świąt.

Tymczasem wielki teolog Forrest Gump ma w tym temacie coś ważnego do powiedzenia...

 
Tu nie chodzi o żłóbek... Drukuj Email
czwartek, 24 grudnia 2020 15:52

Tu nie chodzi tylko o żłóbek w którym leżał Bóg

Tu nie chodzi o aniołów śpiewających mu

Tu nie chodzi o pasterzy co nie mogli spać

To nie tylko mędrcy we wschodu co za gwiazdą szli

Tu nie chodzi o dobre uczynki czy modlitwy me

Tu nie chodzi o sukcesy osiągnięcia też

Tu nie chodzi o bogactwa co gromadzę w świecie tym

Wszystko mam w jego świętej krwi ona zmywa winy me

Tu chodzi o krzyż co zmazuje grzech

Jezus przyszedł by człowiekiem być by ratunek ludziom dać

Ten pusty grób on znakiem jest w Jezusie każdy z nas życie wieczne ma !

(tłum. Iwona Ciesiółka)

 
Życzenia świąteczne 2020 Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
czwartek, 24 grudnia 2020 15:46

Przyjście Syna Bożego na świat to był początek największej akcji ratunkowej w dziejach ludzkości. Z powodu grzechu Adama śmierć zapanowała nad wszystkimi ludźmi. Chociaż fizycznie żyli i się rozmnażali na ziemi, to jednak duchowo byli martwi. Potrzebny był doskonały człowiek bez grzechu, który mógłby zadośćuczynić sprawiedliwości Bożej i otworzyć ludziom drogę do pojednania z Bogiem. Zgodnie z Bożym planem zbawienia kimś takim mógł być tylko Bóg wcielony w postać człowieka.

Narodzenie Jezusa wywołało ogromne poruszenie w poinformowanych kręgach. Z nieba popłynęły sygnały o rozpoczęciu wyczekiwanego od wieków zbawczego działania Boga. Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie [Łk 2,10-14].

Od chwili narodzin, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa ludzie przez wiarę w Niego dostępują zbawienia. Otrzymują dar życia wiecznego. Przechodzą ze śmierci do życia. W Chrystusie stają się beneficjentami obietnic Bożych. Łaska Boża zbiera wspaniałe żniwo w postaci ludzkich dusz przeznaczonych do życia wiecznego. 

Więcej… [Życzenia świąteczne 2020]
 
Shine in me Drukuj Email
Autor: Phill Driscoll   
czwartek, 24 grudnia 2020 00:00

 
Świąteczne dylematy Drukuj Email
Autor: Paweł Jurkowski   
środa, 23 grudnia 2020 19:31

 
A co z zapowiedzią nieszczęścia? Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 23 grudnia 2020 18:28

Wszyscy cenimy biblijne obietnice błogosławieństwa Bożego. Przesyłamy je sobie we wzajemnych życzeniach, zawieszamy na ścianach w mieszkaniu i pocieszamy się nimi w trudnych chwilach. I słusznie, bo obietnice Boże są wspaniałe i niezawodne. Co Bóg ci obiecał, na pewno też da, co rzekł, nie ulegnie już zmianie. Choć rzeczą tak dziwną to często się zda, Bóg wierny swym słowom zostanie. Nie tylko tak śpiewamy w jednym z budujących hymnów chrześcijańskich ale i przekonujemy się o tym w codziennym życiu. Cieszymy się, gdyż Ten, który złożył obietnicę, jest wierny [Hbr 10,23] i jesteśmy za to naszemu Panu bardzo wdzięczni.

Skoncentrowani na wyszukiwaniu w Biblii obietnic dla siebie, możemy jednak przeoczyć fakt, że Bóg wcale nie rzadziej zapowiada też nieszczęścia. Środkiem wychowawczym w ręku Boga jest bowiem zarówno błogosławieństwo jak i przekleństwo. Dość szczegółowo mówi o tym 27. i 28. rozdział Księgi Powtórzonego Prawa. Uważny czytelnik Biblii musi w końcu odkryć, że każdej obietnicy Bożej towarzyszy jakieś ostrzeżenie przed niespełnieniem jej warunków. I bynajmniej nie jest tak, że Bóg skrupulatnie spełnia obietnice, a zapomina o groźbach i się z nich po cichu wycofuje. I będzie tak, że jak PAN cieszył się wami, wyświadczając wam dobro i mnożąc was liczebnie, będzie się cieszył niszcząc was i tępiąc, i wyrywając was z ziemi, do której wchodzisz, by ją wziąć w posiadanie [5Mo 28,63].

Więcej… [A co z zapowiedzią nieszczęścia?]
 
Dwóch króli Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
wtorek, 22 grudnia 2020 18:26

 
Wieczne Przymierze Drukuj Email
Autor: Guresz Andrzej   
poniedziałek, 21 grudnia 2020 18:43

 
Balans Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
niedziela, 20 grudnia 2020 17:50

 
Być dzieckiem Bożym Drukuj Email
Autor: Grzegorz Nowakowski   
niedziela, 20 grudnia 2020 17:13

 
Dawid i Goliat Drukuj Email
Autor: Kulec Mirosław   
piątek, 18 grudnia 2020 21:03

 
Czy Bóg zwleka? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
czwartek, 17 grudnia 2020 02:00

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 161