Po co przychodzą doświadczenia i trudności? Drukuj Email
Autor: Jakubowski Tomasz   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 19:15

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania kazania  pt."Po co przychodzą doświadczenia i trudności?" wygłoszonego przez br. Jakubowskiego Tomasza - lidera młodzieży ze zboru W KCh w Polkowicach podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 22.04.2018 r. w Zborze KZ w Nowej Soli przy ulicy Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Zobacz również: Może po to przychodzą kłopoty - pieśń

 
Cierpienie w życiu człowieka Drukuj Email
Autor: Józef Wołoszczuk (junior)   
poniedziałek, 23 kwietnia 2018 00:00

Cierpienie jest jednym z najdotkliwszych problemów ludzkości. Nieuleczalne choroby, wypadki powodujące kalectwo, klęski żywiołowe, prześladowania, brak pracy i środków do życia, to tylko niektóre przyczyny mogące powodować ból, smutek, narzekanie i płacz. Wydaje się, że pomimo rozwoju cywilizacyjnego, wysiłki człowieka w celu złagodzenia tego coraz bardziej szerzącego się problemu są bezowocne lub niewiele znaczące.

Wszyscy, którzy wyjaśnień dotyczących nas samych i wielu spraw naszego życia szukamy w Bożym Słowie, w Biblii, zgadzamy się z tym, że to nie Bóg jest winny tego, że ludzie cierpią. Cierpienie jest skutkiem grzechu - duchowego upadku człowieka, który sprowadził na ziemię przekleństwo i stał się przyczyną wielu krzywd i tragedii w wymiarze generalnym. Ponadto (gdy chodzi o wymiar jednostkowy) obdarzony wolnością w podejmowaniu decyzji człowiek doświadcza w swym życiu skutków swoich wyborów, a mogą być one dobre lub złe.

Więcej… [Cierpienie w życiu człowieka]
 
Nasza wiara Drukuj Email
Autor: Sawron Stefania   
niedziela, 22 kwietnia 2018 00:00

Kiedy posiadasz  wiarę  choć  tak   małą,
Jak  to  najmniejsze  ziarenko  gorczycy,
To  góra,  która  jest  twardą  skałą ,
Nic  już  dla  ciebie  nie znaczy.

Bez  trudu  odważnie  stawisz  jej  czoła,
Powiesz,  i wnet  się  oddali,
I nic  już  wtedy  oprzeć  się  nie  zdoła,
Gdy  silna  wiara  serce  twoje  pali.

Ta  góra  to nie  zwykła  skała
Którą oglądać  mogą  twoje  oczy,
Lecz  stos  problemów  co  serce twe  kala,
I  nie pozwala  zasnąć  tobie  w  nocy.

Więcej… [Nasza wiara]
 
Bogactwo wieczne czy dobra doczesne? Drukuj Email
Autor: Warren W. Wiersbe   
niedziela, 22 kwietnia 2018 00:00

Pewien bogaty człowiek wprowadzał się do nowego domu w sąsiedztwie Kwakra. Kwakier ten, pielęgnujący prostotę i skromność życia, przyglądał się, jak tragarze wnosili liczne meble, dużą ilość ubrań, oraz wiele ozdobnych przedmiotów. Potem podszedł do swego nowego sąsiada i powiedział: "Sąsiedzie, gdybyście potrzebowali czegokolwiek, proszę, przyjdźcie do mnie - a ja wam powiem, jak się bez tego obejść". Jezus zgodziłby się z tą radą, gdyż pewnego dnia powiedział: "Nie od obfitości dóbr zależy czyjeś życie" (Łuk. 12,15). Gdy Jezus wygłosił to stwierdzenie, padło ono w tłum jak bomba. Niektórzy ludzie ośmieszali Go i głośno wyśmiewali. Oczywiście, że miarą człowieka jest jego bogactwo. Wszyscy to wiedzą.

Jak inaczej można by ocenić, ile jest wart? Jeżeli bogactwo i posiadanie rzeczy są miarą człowieka, to wtedy sam Jezus Chrystus nie liczy się we współzawodnictwie.

Więcej… [Bogactwo wieczne czy dobra doczesne?]
 
Gdybym był bogaty... Drukuj Email
Autor: A.B.   
sobota, 21 kwietnia 2018 11:37

Pieniądze stanowią jeden z zasadniczych akcesoriów ludzkiego życia. Kiedy myślmy o pieniądzach, nieuchronnie nasuwa się pytanie: "Ile ich potrzeba?". Odpowiedź jest bardzo prosta. Ani Biblia, ani samo życie nie uczą nas, ile ich potrzeba. Natomiast badania opinii publicznej dowodzą, że prawie wszyscy twierdzą, iż potrzeba ich "trochę więcej". Większość ludzi sądzi, iż potrzebowaliby przynajmniej 20-40% więcej niż wynoszą ich przychody.

Proponuję, by zastanowić się nad trzema innymi ważnymi pytaniami dotyczącymi dóbr materialnych. Mottem niechaj będzie refleksja Salomona z księgi Kaznodziei 5:10 "Cóż za pożytek ma człowiek z bogactwa swego?"

Prawdopodobnie nie jest tak, że większość ludzi opanowana jest żądzą samego pieniądza. Pragniemy raczej tego, co pieniądze nam umożliwią. Tewie, mleczarz z musicalu "Skrzypek na dachu", śpiewał: "Gdybym był bogaty"... Marzył sobie biedak o radości, jaką by przeżywał, o rzeczach, które by posiadał, o szacunku jaki by zyskał, gdyby tylko był bogaty.

CZEGO SPODZIEWAMY SIĘ PO BOGACTWIE ?

Więcej… [Gdybym był bogaty...]
 
Fart, ciężka praca czy Boża ingerencja? Drukuj Email
Autor: Biernacki Tomasz   
piątek, 20 kwietnia 2018 19:40

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania   nowego wartościowego   kazania  pt. "Fart, ciężka praca czy Boża ingerencja?" wygłoszonego przez  br. Tomasza Biernackiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Za pieniądze Drukuj Email
Autor: nieznany   
piątek, 20 kwietnia 2018 00:00

Za pieniądze:
Możesz kupić budynek, ale nie dom.
Możesz kupić pościel, ale nie sen.
Możesz kupić zegarek, ale nie czas.
Możesz kupić książkę, ale nie wiedzę.
Możesz kupić seks, ale nie miłość.
Możesz kupić stanowisko, ale nie uznanie.
Możesz kupić wygodne życie, ale nie duszę.

 
Opłaca się słuchanie Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
środa, 18 kwietnia 2018 20:00

Błogosławieni ci, którzy słuchają Słowa Bożego. Łukasz 11:28

Błogosławiony człowiek, który mnie słucha, czuwając dzień w dzień u moich drzwi, strzegąc progów moich bram! Przyp. Sal. 8:34

Przedsiębiorstwo eksploatacji statków parowych potrzebowało radiotelegrafisty i składający podanie mieli zgłosić się w biurze o określonej godzinie na przesłuchanie. Kilku mężczyzn zgłosiło się o określonej porze i kiedy tak czekali w biurze, napełnili to pomieszczenie takim gwarem rozmów, że nikt z nich nie zauważył serii kropek i kresek, które dochodziły z głośnika umieszczonego w tym pomieszczeniu.

Jednak jeden mężczyzna, który dopiero wszedł i usiadł samotnie, naraz wyskoczył i wszedł do prywatnego biura. Po kilku minutach wyszedł z szerokim uśmiechem. Otrzymał tę pracę.

„Jak ty się dostałeś tam przed nami? My byliśmy tu pierwsi” - zawołał jeden z tych, którzy czekali już od dłuższego czasu.

„Jeden z was mógłby otrzymać tę pracę, gdybyście tylko słuchali wiadomości podawanych przez głośnik”, odpowiedział zapytany.

„Jakich wiadomości?” - zapytali chórem.

„A co, nie słyszeliście?"

Była podawana alfabetem Morsa. Brzmiała tak: „Człowiek, którego potrzebuję, musi być zawsze czujny. Pierwszy, który usłyszy tę wiadomość i wejdzie prosto do mojego prywatnego biura, zostanie skierowany na jeden z moich statków, jako radiotelegrafista.”

Więcej… [Opłaca się słuchanie]
 
Słuchanie innych Drukuj Email
Autor: Administrator   
wtorek, 17 kwietnia 2018 11:13

Umiejętność słuchania jest jedną z najważniejszych rzeczy, które sprawiają, że inni czują się docenieni i wartościowi. Często zapomina­my, jak ważne jest słuchanie. Ludzie z natury lubią mówić i wypowiadać swoje opinie. Dlatego też często poszukują kogoś, kto będzie ich słuchał. Kiedy uda im się już wzbudzić zainteresowanie u innych, stają się bardziej pozytywni i przychylnie podchodzą do sugestii słuchającej ich osoby, nawet do tego stopnia, że skłonni są zrobić to, co ona im proponuje.

W jaki sposób możesz stać się lepszym słuchaczem? Przede wszyst­kim musisz chcieć słuchać. Musisz głęboko pragnąć usłyszeć to, co druga osoba ma do powiedzenia.

Jeżeli uważasz, że jesteś jednym z tych ludzi, którzy lubią słuchać, to prawdopodobnie masz na myśli towarzyskie pogawędki, kiedy wszyscy żywo wymieniają między sobą drobne ciekawostki. Wiedz jednak, że prawdziwe słuchanie zaczyna się wtedy, gdy chcesz zmienić opinię lub zachowanie drugiej osoby. Wówczas potrzebne jest nieegoistyczne słuchanie.

Więcej… [Słuchanie innych]
 
Gdzie prowadzi cię twoja słabość? Drukuj Email
Autor: Zieliński Andrzej   
wtorek, 17 kwietnia 2018 10:58

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Gdzie prowadzi cię twoja słabość?" wygłoszonego przez br. Andrzeja Zielińskiego.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Strumienie na pustyni - 17 kwiecień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
wtorek, 17 kwietnia 2018 00:00

...dokonała tego ręka Pana. Joba 12, 9

Kiedyś, w pewnej kopalni afrykańskiej, znaleziono jeden z najwspanialszych diamentów na świecie. Podarowano go królowi angielskiemu dla upiększenia korony królewskiej. Król posłał diament do Amsterdamu, by go oszlifowano. Czynność tę powierzono najlepszemu jubilerowi. I jak myślicie, co szlifierz uczynił? Zrobił rysę na tym drogocennym kamieniu, a następnie uderzył silnie swoim narzędziem i rozłupał go na połowę. Nieporównany diament leżał w jego ręce rozłupany na dwie części.

Cóż za głupota, jakie bezmyślne roztrwonienie czasu, jaka karygodna lekkomyślność! Jednak sprawa nie tak się miała. Przez szereg dni i tygodni mistrz rozmyślał nad tym i dokładnie zaplanował uderzenie. Wykonał szereg rysunków i modeli drogocennego kamienia. Z wielką dokładnością badał wszystkie jego walory i defekty. Z najbardziej drobiazgową przezornością planował linie rozkruszenia. Człowiek, któremu powierzono ów kamień, był najbieglejszym jubilerem na świecie.

Czy przypuszczacie, że to uderzenie było pomyłką?

Więcej… [Strumienie na pustyni - 17 kwiecień]
 
Byłem gangsterem Drukuj Email
Autor: StępniakPiotr   
sobota, 14 kwietnia 2018 20:04

Zanim odszedł do domu Ojca...


 
Prawda o śmierci Drukuj Email
Autor: Janik Wiesław   
czwartek, 12 kwietnia 2018 00:00

Temat dotyczący śmierci nie jest atrakcyjny dla ludzi. Jest raczej chętnie omijany, przemilczany. Jedynie w szczególnych okolicznościach, wypowiadane są krótkie zdania i przechodzi się szybko do innych tematów, oraz spraw, bardziej przyjemnych.

Niestety takie traktowanie tej sprawy, wcale nie zmienia rzeczywistości jaka istnieje, która nas otacza a z którą musimy się często zetknąć. Prawie codziennie docierają do naszych uszu wieści o śmierci, kogoś bliskiego, czy też nieznanych osób. Media codziennie informują o tragicznych wypadkach w których giną ludzie grupowo, lub pojedynczo. Medycyna określa śmierć jako naturalny proces biologiczny. Natomiast w czasie uroczystości ślubnej, małżonkowie ślubują sobie mówiąc: „.....nie opuszczę cię aż do śmierci”.

Biblia bardzo dużo mówi o śmierci. Wszystkie okoliczności skłaniają nas do tego aby jednak wniknąć na spokojnie w ten temat. A najlepiej będzie, gdy przyglądniemy się temu przez pryzmat Słowa Bożego, gdyż tylko tam zawarta jest i wyjaśniona prawda o śmierci.

Więcej… [Prawda o śmierci]
 
Piotr Stępniak już w Domu Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 11 kwietnia 2018 12:00

Dzisiejszej nocy, z dziesiątego na jedenasty dzień kwietnia 2018 roku, upodobało się Bogu odwołać do wieczności naszego przyjaciela i współpracownika w służbie, Piotra Stępniaka.

Urodzony w 1963 roku, po burzliwej młodości, zejściu na złą drogę i spędzeniu wielu lat w więzieniu, w wieku 33 lat przeżył nowe narodzenie. Pięć lat później, po wyjściu na wolność w 2002 roku, na resztę życia poświęcił się ratowaniu dusz poprzez głoszenie im dobrej nowiny o Jezusie Chrystusie. Od 2006 roku robił to w ramach profilaktyki uzależnień, w ostatnim czasie prowadząc fundację SNAP  (Stop Narkomanii, Alkoholizmowi i Przemocy). Przemierzał Polskę wzdłuż i wszerz, dzień po dniu jeżdżąc po szkołach, poprawczakach, zakładach karnych, domach dziecka i wielu innych miejscach - wszędzie opowiadając swoją historię i przekonując, że każdy może rozpocząć nowe życie z Jezusem.

Więcej… [Piotr Stępniak już w Domu]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 7 z 107