Nie żyjesz dla samego siebie Drukuj Email
Autor: Cyrikas Andrzej   
wtorek, 07 stycznia 2020 21:34

 
Cena uczniostwa Drukuj Email
niedziela, 05 stycznia 2020 00:00

Przyzwyczailiśmy się do tego, że aby być uczniem, wystarczy mieć tornister, zeszyty, książki i trochę chęci, aby przychodzić na lekcje. Jednak, żeby być uczniem Jezusa, nie wystarczy mieć swego miejsca w ławce kościelnej. Nie wystarczy posiadanie książek do nabożeństwa, np. Nowego Testamentu. Nie wystarczy wpis nazwiska na liście członków Kościoła, Zboru. Nie wystarczy mieć trochę czasu i chęci, by zjawić się na "zajęciach" w niedzielę.

Posłuchajmy tego, co Pan Jezus mówi o cenie uczniostwa i o tym, który ma tę cenę zapłacić.

Więcej… [Cena uczniostwa]
 
Uczniostwo (14) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
niedziela, 05 stycznia 2020 00:00

Jezus polecił głosić Ewangelię wszystkim narodom i czynić z ludzi Jego uczniów.
Ale co to znaczy "być uczniem Jezusa"? Cena uczniostwa jest wysoka. Czy jesteśmy gotowi ją ponieść i podążać za Nim bez zastrzeżeń?
Jeśli tak, rzeczywiście będziemy „światłością świata" i „solą ziemi".

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je  przestrzegać  wszystkiego, co wam, przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
( Mat. 28,18-20 )

Studiuj czternastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt. "Uczniostwo"

 
Cichość i pokrzepienie Drukuj Email
Autor: A.W. Tozer   
piątek, 03 stycznia 2020 00:00

Komuś nie znającemu rasy ludzkiej można by przedstawić jej opis za pomocą błogosławieństw z Kazania na Górze, biorąc ich odwrotność i mówiąc: "Taka jest rasa ludzka".

Cechy ludzkiego życia i prowadzenia się są całkowitym przeciwieństwem przedstawionych tam zalet, o których mówił nasz Pan w pierwszych słowach Kazania na Górze.

Zamiast ubogich w duchu - mamy najwyższy rodzaj pychy. Zamiast smutnych - mamy szukających przyjemności. Zamiast cichości - spotykamy arogancję. Zamiast łaknących sprawiedliwości - słyszymy, jak ludzie mówią: "Jestem bogaty, mam wiele bogactw i niczego nie potrzebuję" /Obj. 3.17/ Zamiast miłosiernych - mamy okrutnych. Zamiast czystości serca, zepsutą wyobraźnię. Zamiast pokój czyniących - znajdujemy kłótliwych. Zamiast radości z prześladowań, widzimy jak ludzie oddają ciosy, każdą bronią, jaka jest im dostępna.

Więcej… [Cichość i pokrzepienie]
 
Kazanie na Górze - cz.3 Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
czwartek, 02 stycznia 2020 10:00

 
Cichość z nieba ześlij nam Panie Drukuj Email
Autor: Maria Bartikowska   
czwartek, 02 stycznia 2020 08:00

Spójrz, jak cicho wstaje słońce
Lśni blaskami pośród drzew
Ptak rozpostarł skrzydła drżące
W górze zabrzmiał dźwięczny śpiew

Dookoła świat się budzi
Liście ronią krople ros
Słychać gwar, rozmowy ludzi
I pastuszka senny głos

Więcej… [Cichość z nieba ześlij nam Panie]
 
Szczęśliwi łagodni Drukuj Email
Autor: lcwords   
czwartek, 02 stycznia 2020 00:00

Wtedy Jezus zawołał ich do siebie i powiedział:

"Wiecie, że ci, których uważa się za władców narodów, nadużywają swej władzy nad nimi, a możni ich rządzą nimi samowolnie. Lecz nie ma tak być u was. Kto by wśród was chciał być wielkim niech będzie waszym sługą, a kto z was chciałby stać na czele, niech służy wszystkim.

Tak samo Syn Człowieczy nie przyszedł po to, aby mu służono, lecz by sam służył i oddał swoje życie jako okup za wielu ludzi."

Szczęśliwi łagodni, ponieważ oni odziedziczą ziemię.

Ewangelia Marka 10:42-45 i Ewangelia Mateusza 5:5

 
Kościół - dom moich marzeń Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
środa, 01 stycznia 2020 19:10

 
Samotność Drukuj Email
wtorek, 31 grudnia 2019 00:00

 
Strumienie na pustyni - 30 grudzień Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
poniedziałek, 30 grudnia 2019 02:00

„Strzeżono tedy Piotra w więzieniu; zbór zaś modlił się nieustannie za niego do Boga” (Dz. Ap. 12, 5)

„...módlcie się jedni za drugich ... Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego” (Jak. 5,16)

Piotr znajdował się w więzieniu, czekając na stracenie. Zbór nie miał fizycznej możliwości, by wybawić go od śmierci. Z ludzkiego punktu widzenia nie było dla niego ratunku; jedyny realny ratunek, to wybawieniem z Niebios. Zbór modlił się więc nieustannie za niego i Bóg posłał anioła, który obudził Piotra ze snu i przeprowadził przez pierwszą i drugą straż więzienną; a gdy podeszli do żelaznej bramy, ta otworzyła się sama i Piotr ocknął się na wolności.

Może i na twojej drodze spotykasz żelazne bramy, które zagradzają drogę. Jak schwytany ptaszek, bijesz często skrzydłami o pręty klatki, lecz zamiast pomocy, której oczekiwałeś, pozostajesz tylko zmęczony, przybity i rozgoryczony w swoim sercu. Jest tajemnica, którą powinieneś poznać, skryta w modlitwie wiary. I gdy staniesz przed żelazną bramą, ona sama otworzy się przed tobą. Jeśli nauczysz się modlić tak, jak modlił się ów Zbór w tym górnym pokoju, zachowasz siebie od zbędnego wyczerpywania energii i wielu cierpień.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 30 grudzień]
 
Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem (04) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
niedziela, 29 grudnia 2019 00:00

„O Panie, słyszysz mój głos od rana, od rana przedstawiam Ci prośby i czekam.” Ps. 5,4 (BT)

Wszyscy ludzie, którzy byli w szczególny sposób używani przez Boga, pielęgnowali silną i żywą społeczność z Nim. Bardzo ważnym składnikiem takiej społeczności jest cichy czas.

"Cichy czas" to czas spędzany każdego dnia z Bogiem. Chociaż Biblia nie zawiera tego określenia, to jednak mówi, że Bóg pragnie, abyśmy wyznaczali sobie czas na społeczność z Nim.

Studiuj czwartą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt." Cichy czas - czytanie Słowa Bożego i rozmowa z Bogiem"

 
Nauczyłem się polegać na Jego Słowie Drukuj Email
Autor: Przyjaciele z Cieszyna   
niedziela, 29 grudnia 2019 00:00


Wiele cierpiałem i płakałem,

miałem pytania o jutro.

Był czas, gdy nie rozróżniałem co dobre a co złe,

ale w każdej sytuacji

Bóg dał błogosławione pocieszenie,

że te próby przychodzą po to, by mnie wzmocnić.


Byłam w wielu miejscach

i widziałam tak wiele twarzy,

ale były momenty, gdy czułam się taka samotna.

Lecz w tej godzinie samotności

w tej drogiej godzinie samotności

Jezus dał mi poznać, że jestem Jego.

Więcej… [Nauczyłem się polegać na Jego Słowie]
 
Przyrzekłem Twe słowo wypełnić Drukuj Email
niedziela, 29 grudnia 2019 00:00

Przyrzekałem Twe słowo wypełnić, 

Nie ulegać pokusom wśród zła 

I dla Ciebie swe życie poświęcić, 

Gdy zbawiłeś pewnego mnie dnia.

Ojcze nasz, który jesteś na niebie

I na ziemi, i wszędzie Twój Duch,

Zsyłaj z Nieba chleb dla nas codzienny

I w miłości swej przebacz nam dług.

Więcej… [Przyrzekłem Twe słowo wypełnić]
 
Klejnoty Bożych obietnic - 29 grudzień Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
niedziela, 29 grudnia 2019 00:00

Ja Sam aż do starości, i owszem aż do sędziwości was nosić będę; Jam was uczynił, Ja też nosić będę; Ja mówię, nosić was będę, i wybawię. Izaj. 46,4

Rok jest już bardzo stary. A tu właśnie mamy obietnicę dla naszych starych przyjaciół, tak jest, i dla wszystkich nas, na których starość już czyha. Gdy długo pożyjemy, wszyscy będziemy mieli siwy włos. Jeśli spojrzymy wiarą, będziemy się radować niniejszą obietnicą Bożą.

Kiedy będziemy starzy, Bóg nasz zawsze będzie: „Jam jest”, zawsze pozostanie niezmienny. Siwe włosy świadczą o naszym przemijaniu, ale Bóg jest wiekuisty, On nie przemija. Jeżeli nie będziemy w stanie dźwigać ciężaru swego ciała, Pan nas nosić będzie łaską Swoją. Podobnie, jak w dniach naszej młodości nosił nas na Swoim łonie, jak małe owieczki, tak samo uczyni w latach naszej niemocy.

Gdy przyjaciołom naszym, a nawet sobie samym staniemy się ciężarem, Pan nie odtrąci nas, ale raczej przygarnie, poniesie i wybawi — bardziej niż kiedykolwiek. Często Pan sługom Swoim daje długi i cichy wieczór. Przepracowali ciężko dzień cały, a postarzeli i osłabli na usługach Swego Mistrza, wtedy Pan powiada do nich: „oto spoczywajcie w oczekiwaniu wiecznego odpocznienia, który zgotowałem wam”. Nie bójmy się więc starości. Starajmy się być starymi z wdziękiem, z gracją, gdyż Sam Pan chce być przy nas w pełni Swojej łaski (łac. „gratia”).

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 136