Oswajanie Boga? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 15 grudnia 2017 00:00

Spotkanie istot o znacznie różniących się naturach dla obydwu stron staje się niecodziennym przeżyciem. Odczułem to kiedyś na własnej skórze, gdy na Olszynce zawitał do nas młody koziołek sarny. Nieświadomy ogrodzenia kościelnej posesji wszedł przez szeroko otwartą bramę i szybko poczuł się u nas nieswojo. My również, widząc biegające po podwórzu dzikie zwierzę, nie potrafiliśmy usiedzieć spokojnie. Sytuacja domagała się niezwłocznego podjęcia kroków w celu rozwiązania zaistniałego napięcia.

Proszę wszakże zauważyć, że z im bardziej przeciwną sobie naturą mamy do czynienia, tym więcej zdaje się ona nas interesować i pociągać. Pomijając tak ekstremalne przeżycia jak afrykańskie safari czy podwodny świat raf koralowych, chęć spotkania nawet rodzimego, dzikiego zwierzaka pcha nas do głębokiego lasu i podnosi nam adrenalinę. Drży nam serce, a jednak zapuszczamy się w knieję licząc na wrażenia, których siedząc w domu uświadczyć nie sposób.

Atrakcyjność kontaktu z tak odmienną naturą w niejednym człowieku owocuje pomysłem, by spróbować ją oswoić. Nie przeprowadzać się bynajmniej samemu gdzieś w głąb puszczy, aby tam obcować z dziką przyrodą, lecz raczej jakieś stworzenie z tamtego świata przenieść do siebie, ażeby uatrakcyjniało nam życie, wzbudzając podziw i zazdrość wśród znajomych. Ponieważ takie pomysły zazwyczaj kończą się niepowodzeniem, niejeden dom musi zadowolić się jedynie wypchanym lisem, jastrzębiem albo jakimś ryjem dzika zawieszonym na ścianie. Dwie przeciwne sobie, żywe natury, zamieszkać ze sobą nie mogą.
Więcej… [Oswajanie Boga?]
 
Nasze domy celem szatana Drukuj Email
Autor: A. Bajko   
czwartek, 14 grudnia 2017 12:27

Gdy pod dowództwem Nehemiasza Żydzi zaczęli odbudowywać zburzone mury Jerozolimy, napotykali na wiele trudności od swoich wrogów. Drwiono z nich, wyśmiewano jakość budowy, wreszcie wrogowie sprzysięgli się, „aby wyruszyć do walki z Jeruzalemem i spowodować w nim zamęt”. Spowodowało to strach i zniechęcenie wśród pracujących. Niektórzy mówili: Zwątlała siła tragarza, a gruzu wiele. Nie zdołamy sami odbudować muru (Ne 4,10). Nehemiasz jednak nie tracił odwagi ani wiary. Zachęcał ludzi, przypominając im ich „wielkiego i strasznego Pana” i zabrał się do obrony miasta. Ustawił w niższych otwartych miejscach poza murem lud według rodzin z mieczami, włóczniami i łukami (4,13). Dlaczego posta­wił straż według rodzin? - Z dwóch przyczyn: Ponieważ rodziny są pod­stawową organizacyjną jednostką społeczeństwa, grupą niewielką, więc mogły przygotować się do walki prędko i sprawnie. A również dlatego, że rodziny są spojone najwyższymi uczuciami miłości i lojalności. Rodzice i dzieci będą walczyć niezmordowanie w obronie swoich najbliższych.

Więcej… [Nasze domy celem szatana]
 
Nasze powołanie i przeznaczenie Drukuj Email
Autor: Wiesław Janik   
środa, 13 grudnia 2017 00:00

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek nad Twoim powołaniem do społeczności z Bogiem? Co było tego powodem? Kiedy to się zaczęło? Aby poprawnie odpowiedzieć na te pytania należy wniknąć poprzez Biblię w plan Bożego zbawienia.

Musimy całkowicie wykluczyć przypuszczenie, że jest to sprawa przypadku. Nie! W tych sprawach nie ma przypadków. W Słowie Bożym jest napisane: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądzić świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. (Ew. Jana 3,16 i 17). Z tego fragmentu dowiadujemy się, że miłość Boga wzbudziła taką wolę Bożą i postanowienie, aby ludzi zaprzedanych w niewolę śmierci i grzechu powołać do społeczności z Nim, przez Jezusa Chrystusa. Uczynił to Bóg kierując się suwerenną wolą i postanowieniem, dlatego, że tak zechciał: (Jak. 1,18). Należy również zauważyć, że nie kierował się Bóg tym, czy na pewnym odcinku naszego życia okazaliśmy się tego godni lub, czy nam się to należało. Biblia informuje nas, że dokonało się to, (co trudno nam zrozumieć) jeszcze przed stworzeniem świata (patrz Efez. 1,3-4, 9-11), więc tak dawno już zostałeś ujęty na „Bożej liście” do powołania. Nie, to nie zależało od Twojej woli ani pobożności, gdyż jej w ogóle nie posiadałeś (Iz. 65,1).

Już dziedzicznie otrzymaliśmy zepsutą naturę i w grzechu przyszliśmy na świat, a w dodatku od swojej młodości, co dzień dokładaliśmy grzech do grzechu. Słowo Boże przecież przypomina nam jakimi byliśmy (Efez. 2,1-3). Właśnie takich powołał nas pewnego dnia Bóg przez Słowo Ewangelii: (Efez. 2,4-6) i rozpoczął proces przemiany i odradzania nas do takiego poziomu, abyśmy stali się podobni do obrazu Jego Syna Jezusa Chrystusa (Rzym. 8,29-30).

Więcej… [Nasze powołanie i przeznaczenie]
 
Kim jest ewangeliczny chrześcijanin? Drukuj Email
Autor: Sokól Bogusław   
wtorek, 12 grudnia 2017 01:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Kim jest ewangeliczny chrześcijanin?"  wygłoszonego przez br. Bogusława Sokoła pastora - seniora  KCh "Nowe Życie" w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Miłujcie nieprzyjaciół waszych Drukuj Email
Autor: Andrzej Seweryn   
wtorek, 12 grudnia 2017 00:00

Kiedy w codziennych serwisach informacyjnych oglądamy przerażające sceny z wojny lub niepokoje i waśnie narodowościowe, wreszcie straszliwe walki plemienne - wszystko to budzi grozę i uświadamia nam, jak daleko ludzie odchodzą dziś od zasad chrześcijańskich i wskazań moralnych Pana Jezusa Chrystusa. W Ewangelii czytamy tak często słowa Pana Jezusa, który nakazywał swoim wyznawcom: Ale wam, którzy słuchacie, powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą (Łk 6, 27-28).

Pomimo licznych przejawów nienawiści w tym świecie i wokół nas, ciągle aktualnym i obowiązującym nas - chrześcijan jest to koronne przykazanie siania miłości i zgody pomiędzy ludźmi. Bóg nasz jest MIŁOŚCIĄ, a naszym zadaniem jest pokazanie Boga światu. Na przekór nienawiści, konfliktom i wzrastającej przestępczości.

Miłujcie nieprzyjaciół waszych - mówi Pan Jezus. Rodzi się jednak pytanie: skąd nieprzyjaciele w naszym życiu? Czy nieprzyjaźń może istnieć pomiędzy ludźmi wierzącymi? Oczywiście, że nie, bo przecież Pan Jezus powiedział: Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie (J 13,35)

W Kościele Jezusa Chrystusa nie ma miejsca na wrogość, nieprzyjaźń czy nienawiść. Nie ma Boga wszędzie tam, gdzie ludzie się nienawidzą, wzajemnie kaleczą i krzywdzą.

Zatem skąd nieprzyjaciele w naszym życiu?

Więcej… [Miłujcie nieprzyjaciół waszych]
 
Jak przebacza Bóg? Drukuj Email
Autor: DPŻ   
poniedziałek, 11 grudnia 2017 00:00

Matka, kładąc swego synka do snu zapytała:

„Położyłeś na miejsce wszystkie swoje zabawki?”

„Tak”, odpowiedział chłopczyk. „Wszystkie, oprócz misia. Był on nie­grzeczny i postawiłem go do kąta, a jutro mu przebaczę.”

My, dorośli, często postępujemy jak ten chłopczyk. Trudno jest nam przebaczyć od razu. Może potem... A to „potem” często ciągnie się przez lata. W ten sposób pozbawiamy siebie Bożego przebaczenia.

Jezus po­wiedział: Jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych (Mt 6,15).

Chwała Bogu, że On przebacza zaraz, w tejże chwili, kiedy człowiek szczerze przed Nim pokutuje.

Jeśli Bóg tak przebacza, to jak my możemy nie przebaczyć naszym wino­wajcom?

 
Strumienie na pustyni - 10 grudzień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
niedziela, 10 grudnia 2017 00:00

 Jeśli tedy utrapienie nas spotyka, jest to dla waszego pocieszenia i zbawienia; jeśli zaś pocieszenie, jest to ku waszemu pocieszeniu, którego doświadczacie, gdy w cierpliwości znosicie te same cierpienia, które i my znosimy; a nadzieja nasza co do was jest mocna, gdyż wiemy, iż jako w cierpieniach udział macie, tak i w pociesze. (2 Kor. 1, 6. 7)

Czy w twoim otoczeniu nie ma takich ludzi, do których zwracasz się w chwilach smutku lub doświadczeń? Oni zawsze wiedzą, jakie powiedzieć ci słowo, potrafią taką dać radę, jakiej właśnie potrzebujesz, jaką pragniesz otrzymać. O jednym jednak nie wiesz, lub wiesz bardzo mało, jak drogo musieli zapłacić za tę umiejętność zawiązywania krwawiących ran i osuszania łez.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 10 grudzień]
 
Strumienie na pustyni - 09 grudzień Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
sobota, 09 grudnia 2017 11:35

Albowiem nieznaczny chwilowy ucisk przynosi nam przeogromną obfitość wiekuistej chwały. (2 Kor. 4, 17) 

Zwróćcie uwagę na słowo: „przynosi”. Stale powtarza się pytanie – dlaczego życie człowieka przesycone jest krwią i zalane potokiem łez? Odpowiedź znajdujemy w tym słowie: „przynosi”; te warunki dokonują dla nas coś drogocennego. One nie tylko wskazują nam drogę do zwycięstwa, ale nawet coś jeszcze lepszego – prawo dotyczące odnoszenia zwycięstwa. Jest wynagrodzenie za każde cierpienie i smutek, a równocześnie one wypracowują tę nagrodę. Prawda ta zawarta jest w słowach drogiej, starej pieśni, którą śpiewamy:

Więcej… [Strumienie na pustyni - 09 grudzień]
 
Odzyskaj pierwszą miłość Drukuj Email
Autor: Suszek Dariusz   
piątek, 08 grudnia 2017 08:00

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania wartościowego kazania  pt. "Odzyskaj pierwszą miłość"   wygłoszonego  przez  br. Dariusza Suszka.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Zazdrość Drukuj Email
piątek, 08 grudnia 2017 00:00

Czy możemy dziś wspólnie porozmawiać o zagorzałym wrogu miłości: O ZAZDROŚCI? Wiemy, że grzech ten wślizguje się miedzy Bożych ludzi, jak robak w najsłodszą część owocu. Jest zabójczy! Wyobraźmy sobie, że stoimy na placu zabaw. Obok nas dwoje dzieci mające tylko jedna zabawkę. Oboje jej chcą. Rzucają się na nią i jedno z nich wygrywa, a drugie przegrywa. Dziecko, które przegrało, odchodzi. Jego mięśnie są naprężone. Jego serce bije szybciej, pięści są zaciśnięte. Radzi sobie z tą sytuacją w jedyny znany mu sposób, jaki zna. „Nienawidzę cię!” - krzyczy ze łzami. Dorośli robią to samo, tylko nie tak jawnie. Być może było by lepiej, gdybyś stanął przed osobą, której zazdrościsz i otwarcie stwierdził: „Zazdroszczę ci i zachowuję się nieuprzejmie wobec ciebie. Ty masz coś, czego ja nie mam, a chciałbym to mieć”. Zamiast tego większość dorosłych przeżywa swoją zazdrość w ukryciu, a wojna, którą toczą, jest o wiele bardziej zacięta, niż sami sadzą. „Zazdrość jest nieprzejednana jak grób, żar jej to żar ognia, płomień najgorętszy” „Zazdrość pobudza gniew człowieka” - mówi Biblia.

Więcej… [Zazdrość]
 
Pełen zaufania Drukuj Email
czwartek, 07 grudnia 2017 17:43

„Największą barierą między nami, a Bogiem, jest nasza rzekoma siła.”

W naszych poszukiwaniach Boga dochodzi się do momentu, w którym po prostu należy „puścić liny”. Samą świadomość Jego istnienia posiada wiele ludzi, lecz nie jest to jeszcze wiara równoznaczna z ufnością Bogu. Trzymamy się różnego rodzaju „lin”, może nią być nasza samowystarczalność, racjonalność, nasze wyobrażenia o Bogu, a nawet religijność. Bardzo trudno puścić się tego, do czego przywykliśmy, co daje nam poczucie bezpieczeństwa lub niezależności. Skoczyć i po prostu zaufać, że Bóg czeka, by nas pochwycić takimi, jakimi jesteśmy: bezradnymi i niedoskonałymi. Nie musimy ani się bać, ani z naszej strony czynić nic więcej, jak tylko wyciągnąć ku Niemu nasze ręce. Bóg miłuje tych, którzy Mu ufają! Powierzając siebie Jezusowi Chrystusowi na pewno połączymy się z Nim i nie doznamy zawodu. Ten, kto uchwyci się Go wiarą, ma przywilej łaski odkupienia i najpewniejszy dostęp do Boga.

Więcej… [Pełen zaufania]
 
Dzieckiem Króla jam jest Drukuj Email
Autor: Ewa Walczak   
środa, 06 grudnia 2017 20:30

Kiedyś byłem ubrany w szmaty grzechów mych:

Nędzny, zgubiony, samotny i zły.

Lecz Król wszystkich królów ulitował się,

Z współczuciem, miłością wziął mnie pod skrzydła Swe.


O tak, o tak, dzieckiem Króla jam jest.

Jego królewska krew z żyłach mych płynie też.

Byłem nędzny, zgubiony, teraz wielbię w głos:

Chwalcie Boga! Chwalcie Boga! Dzieckiem Króla jam jest.

Więcej… [Dzieckiem Króla jam jest]
 
Nie przestawaj czekać! Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
wtorek, 05 grudnia 2017 20:46
Każdy z nas na coś czeka. Różnej rangi są cele naszych oczekiwań, lecz bywa, że nawet w drobnych sprawach towarzyszą nam w tym silne emocje i rozterki. Wbrew pozorom czekanie proste nie jest. Dlatego dzisiaj właśnie o czekaniu porozmawiamy, a ściślej o tym, ażeby czekania nie zaprzestawać!
Za kanwę naszego rozważania niech posłuży nam sytuacja w Judei z przełomu VII i VI wieku przed Chrystusem, tuż przed najazdem i deportacją wielu jej obywateli do Babilonu. Dla ludzi bogobojnych były to czasy wielkiego dyskomfortu z powodu grzechów Judy i zerwanej więzi z Bogiem. Rządy sprawowali wówczas niesprawiedliwi i bezbożni królowie, co nieuchronnie prowadziło do moralnego upadku całego narodu.

Jednym z proroków Bożych, któremu przyszło się zmierzyć z tą sytuacją był prorok Habakuk. Ten sługa Boży wielce tęsknił za naprawieniem relacji z Bogiem. Największą wartością dla człowieka wierzącego jest przecież pokój z Bogiem! Wyczekujący na dobrą zmianę Habakuk miał świadomość, że pojednanie z Bogiem nie nastąpi bezboleśnie. Grzechy same przecież nie odchodzą. Dobrze znane w Judzie Prawo Boże mówiło, że karą za grzech jest śmierć! Ażeby cieszyć się z oczyszczenia i pojednania z Bogiem, trzeba było ponieść konsekwencje nieposłuszeństwa wobec Niego. Dlaczego?
Więcej… [Nie przestawaj czekać!]
 
Nie bój się, bo Ja jestem z Tobą... Drukuj Email
Autor: DPŻ   
niedziela, 03 grudnia 2017 14:47

Nie bój się, bo Ja jestem z Tobą... mówi Bóg.

  Jest tak blisko, że mógłbyś Go dotknąć. Jego twarz jest pełna miłości. Ukryty jesteś w Jego ramionach i trzyma Cię tak, jak orzeł ukrywa swoje młode w cieple skrzydeł. Jesteś ukryty w NIM - ukryty w Jego obecności i Jego miłości do Ciebie. On cały jest miłością. Jego obecność jest miłością. Jego słowa są miłością. Jego czyny są miłością.

ON CIĘ KOCHA.

Mówi do Ciebie. Jego głos jest z początku łagodny. Nie jesteś nawet pewien czy to Jego głos. Jest tak delikatny. Nie ma w nim żadnego napięcia, żadnego niepokoju.

Jest to czysty dźwięk, nie z tego świata, nieznany. Rozbrzmiewa głębokim pokojem, jest bardzo cichy i spokojny. A jednak jest równocześnie jak dźwięk potężnych, wezbranych wód. Posłuchaj, mówi do Ciebie:

„Nie lękaj się, bo JA jestem z Tobą;

nie trwóż się bo JA jestem Bogiem Twoim.

Umacniam cię jeszcze i wspomagam,

podtrzymuje cię moja prawica sprawiedliwa”

Iz. 41.10

Więcej… [Nie bój się, bo Ja jestem z Tobą...]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 102