Po której stronie Jordanu jest moje serce? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 15 marca 2022 13:48

Dzisiejsze czytanie Pisma Świętego odświeżyło we mnie niepokojącą refleksję nad ułomnością naszej wiary i posłuszeństwa Bogu w dążeniu do celu. Wszyscy zgodnie i na podstawie Słowa Bożego twierdzimy, że chrześcijanie to ludzie wybrani przez Boga, wyzwoleni z niewoli grzechu przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przeznaczeni do życia wiecznego. Nasze doczesne życie jest pielgrzymowaniem do niebiańskiej Ojczyzny. Ta podróż zakończy się naszą fizyczną śmiercią lub cudownym pochwyceniem pielgrzymującej części Kościoła.

Tak rozumianą duchową rzeczywistość bardzo dobrze ilustruje biblijny obraz Izraela wędrującego z niewoli egipskiej do Kanaanu. W tym obrazie Pascha w Egipcie i przejście przez Morze Czerwone - to czas nawrócenia i początek nowego życia, wyrażony zanurzeniem w wodzie chrztu. Tułaczka po pustyni - to nasze doczesne życie w ciele, a przekroczenie Jordanu i wejście do Ziemi Obiecanej - to kres życiowej wędrówki i dotarcie do Domu Ojca w niebie. Mając całą tę panoramę na uwadze, zobaczmy, co niektórym Izraelitom przyszło do głowy. 

Więcej… [Po której stronie Jordanu jest moje serce?]
 
Bóg działający w ukryciu Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
poniedziałek, 14 marca 2022 00:00

 
Nabożeństwo KZNH -13.03.2022 Drukuj Email
Autor: KZNH Nowa Huta   
niedziela, 13 marca 2022 18:26

 
Nic nas nie odłączy - cz.1 Drukuj Email
Autor: Mirosław Kulec   
sobota, 12 marca 2022 18:41

 
Oddawaj życie za braci Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 11 marca 2022 08:55

 
12 zasad życiowych Hioba Drukuj Email
Autor: Szymon Matusiak   
czwartek, 10 marca 2022 00:00

Nagranie pochodzi z: piatkow-deblin.weebly.com

 
Bardziej aktualne niż jutrzejsza gazeta Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 09 marca 2022 17:08

Lecz przybliżył się koniec wszystkiego. Bądźcie więc roztropni i trzeźwi, abyście mogli się modlić. Nade wszystko miejcie gorliwą miłość jedni ku drugim, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen [1Pt 4,7-11]. Przyjrzyjmy się bliżej temu fragmentowi Pisma Świętego, które zdecydowanie wyprzedza jutrzejsze wiadomości. 

1. Przybliżył się koniec wszystkiego. Czas się przyzwyczaić do złych wieści. Doniesienia wojenne. Drożyzna. Głód. Wrogość. Bezprawie. Jedyną dobrą nowiną jest dziś to, że jeszcze można uratować się od wiecznego potępienia poprzez opamiętanie, odrodzenie duchowe i życie w posłuszeństwie ewangelii Chrystusowej. Dlatego w miejsce Chrystusa poselstwo sprawujemy, jak gdyby przez nas Bóg upominał; w miejsce Chrystusa prosimy: Pojednajcie się z Bogiem [2Ko 5,20]. Koniecznie i czym prędzej trzeba pomyśleć o ratowaniu własnej duszy, bo jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego [Jn 3,3]. 

Więcej… [Bardziej aktualne niż jutrzejsza gazeta]
 
Skąd brać poczucie bezpieczeństwa? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 08 marca 2022 14:00

 
Jaka powinna być długość naszego życia? Drukuj Email
Autor: Dawid Goryczka   
poniedziałek, 07 marca 2022 00:00

 
Błogosławić Ukrainę a przeklinać Rosję? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
sobota, 05 marca 2022 11:27

Błogosławić Ukrainę a przeklinać Rosję?

W wojnie Rosyjsko – Ukraińskiej zdecydowana większość świata stanęła po stronie Ukrainy. To zrozumiałe, wiadomo przecież kto jest agresorem a kto ofiarą. Świat wspiera Ukrainę i przeklina Rosję oraz jej prezydenta. Niechęć i wrogość narastają.Widząc ogrom cierpienia nasze serca są po stronie Ukrainy.

Powinniśmy jednak uważać aby nie stać się podobnymi do ludzi „tego świata”, którzy błogosławią Ukrainę a przeklinają Rosję. Nie tak naucza nas Pismo Święte. Pismo wzywa: „miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują”. (Mt 6, 44).

Apostoł Piotr mówi: nie oddawajcie złem za zło, ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście abyście odziedziczyli błogosławieństwo”. (1P 3,9). Prawda ewangelii jest ponad narodowościowe uprzedzenia czy granice poszczególnych państw. Ewangelia mówi, że wszyscy ludzie są grzesznikami a Jezus jest ratunkiem dla każdego z nich. Każdy człowiek w takim samym zakresie potrzebuje Jezusa, niezależnie od swojej narodowości czy stosunku do innego narodu.

Jeśli do swoich serc dopuścimy niechęć lub nienawiść, nie będziemy w stanie głosić ewangelii i pomagać potrzebującym bez wglądu na pochodzenie i przynależność. Raczej zaangażujemy serca w polityczny i militarny spór. W takim przypadku przegrana będzie podwójna. Nie tylko ucierpią ludzie ale ucierpi też Królestwo Boże. Naszą ochroną jest błogosławienie i modlitwa za wrogów. Powinniśmy też nie zapominać, że sędzią jest Bóg.

Każdy człowiek zda sprawę Bogu za swoje życie. Dotyczy to małych i wielkich, zwykłych obywateli i prezydentów narodów.

Marana tha.

 
Kim jestem gdy nikt nie widzi? Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
sobota, 05 marca 2022 11:26

 
...ale to jeszcze nie koniec Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
piątek, 04 marca 2022 11:30

"Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec". Mat 24, 6

Ukraina została zaatakowana przez Rosję. Mówi o tym cały świat. Pojawił się niepokój i niepewność. Pojawiło się poczucie zagrożenia, a nawet scenariusz wojny totalnej.

Jako ludzie biblijnie wierzący mamy pewność, że Panem jest Jezusa. To On jest Panem panów i Panem historii. Na podstawie Biblii wiemy, że historia obecnego świata zmierza nieuchronnie do punktu krańcowego jakim będzie paruzja (powtórne przyjście Chrystusa). Wydarzenie to zostanie poprzedzone Bożym sądem i apokaliptycznymi plagami. Kiedy to nastąpi, nie wiemy ale wiemy, że nastąpi.

Dla nas, ludzi wierzących paruzja to ratunek, wybawienie i przeniesienie do lepszej, nowej rzeczywistości. Dlatego nie mamy powodów aby się bać wieści wojennych i relacji o tym, co dzieje się na Ukrainie. Raczej potrzebujemy zjednoczyć się w modlitwie o naród Ukraiński a w szczególności o braci i siostry ze wschodu. Powinniśmy też być gotowi na pomoc uchodźcom wojennym, gdy zajdzie taka potrzeba.

A gdy się to zacznie dziać, wyprostujcie się i podnieście głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie wasze. Łuk 21:28

Trwajmy w wierze, trwajmy w Chrystusie.

Marana tha

 
Koronawirusowe błogosławieństwo Drukuj Email
Autor: Andrzej Karzełek   
piątek, 04 marca 2022 00:00

 
Kilka myśli o pomaganiu Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
czwartek, 03 marca 2022 11:13

Społeczeństwo polskie ogarnęło w tych dniach wielkie współczucie i chęć niesienia pomocy uchodźcom wojennym z Ukrainy. Serce człowiekowi rośnie, gdy patrzy się na tak pospolite ruszenie w dobrej sprawie. Chciałoby się zakrzyknąć: Jeszcze Polska nie zginęła! - skoro tylu Polaków bezinteresownie dwoi się i troi, otwiera własne domy i na różne sposoby pomaga naszym wschodnim Sąsiadom.

Nie do mnie należy wypowiadanie się o tym, jak powinni pomagać ludzie z kręgów poza chrześcijańskich. Nawet nie ośmielam się niczego sugerować chrześcijanom z innych kościołów. Ten wpis kieruję do Członków i Przyjaciół Centrum Chrześcijańskiego NOWE ŻYCIE, ponieważ Wy, Kochani, jesteście środowiskiem, za które czuję się przed Bogiem odpowiedzialny.

Więcej… [Kilka myśli o pomaganiu]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 192