Nie wiem dlaczego... Drukuj Email
Autor: KZ Nowa Huta   
sobota, 28 marca 2020 21:52

 
Zamknięcie arki zostaw Bogu Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
sobota, 28 marca 2020 21:00

Dlaczego drzwi arki pozostawały otwarte aż do samego momentu rozpoczęcia potopu, a może nawet jeszcze przy pierwszych strugach śmiercionośnej ulewy? Czy Noe ich nie zamykał, bo wciąż liczył na to, że ktoś z jego znajomych pójdzie po rozum do głowy i jeszcze zechce do niej wejść? Czy może Bóg chciał, aby operacja lokowania się w arce stworzeń przeznaczonych do ocalenia trwała pełne siedem dni i aby otwarte drzwi arki do samego końca stwarzały ludziom możliwość opamiętania i skorzystania z ratunku? Jedno jest jasne. Ostatecznie sam Bóg zajął się zamknięciem drzwi arki.

W sześćsetnym roku życia Noego, w drugim miesiącu, siedemnastego dnia tego miesiąca, w tym właśnie dniu, przerwały się wszystkie źródła wielkiej głębi i otworzyły sie okna nieba. I deszcz padał na ziemię czterdzieści dni i czterdzieści nocy. W tym właśnie dniu weszli do arki Noe oraz jego synowie - Sem, Cham i Jafet, a z nimi żona Noego i trzy żony jego synów […] I zamknął PAN za nim drzwi [1Mo 7,11-16].

Więcej… [Zamknięcie arki zostaw Bogu]
 
Zaufaj Bożym obietnicom Drukuj Email
Autor: Andrzej Poręba   
sobota, 28 marca 2020 11:03

 
Pamiętaj, że jesteś w arce ze względu na potop Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
piątek, 27 marca 2020 20:56

Noe znalazł się w arce nie po to, żeby sobie popływać i mieć z rodziną dobrą zabawę. Nadciągał straszny sąd Boży na wszystkich mieszkańców ówczesnego świata, tak straszny, że trudno go opisać. Arka była jedynym sposobem na uratowanie życia. I wszedł Noe, a z nim jego synowie, jego żona i żony jego synów do arki ze względu na wody potopu [1Mo 7,7]. Rozgniewany Bóg niszcząc bezbożny świat jednocześnie okazywał łaskę przeprowadzając operację ocalenia Noego.

Bóg gniewa się z powodu grzechu i swój gniew wywiera. Albowiem gniew Boży objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi [Rz 1,18]. Nawet sam Jezus musiał z gniewem Bożym na Golgocie się zmierzyć. Dlatego, gdy miał - jako Baranek Boży - wziąć na siebie grzech świata, prosił, czy nie mógłby Go ominąć kielich gniewu Ojca. I wiemy, że Syn Boży wypił ten kielich. Jak arka była po to, by stawić czoła odmętom potopu, tak Pan jego dotknął karą za winę nas wszystkich [Iz 53,6].

Więcej… [Pamiętaj, że jesteś w arce ze względu na potop]
 
Uciszenie się przed Panem Drukuj Email
Autor: Manfred Blum   
piątek, 27 marca 2020 00:00

Gdy chcemy zorientować się w określonej sprawie, wtedy Bóg przez swoje Słowo daje nam możliwość znalezienia zasadniczego zrozumienia stanu rzeczy. Dodatkowo, niejako dla wyjaśnienia i praktycznego poglądu, Słowo Boże pokazuje nam wzory albo przykłady życia wierzących. U wszystkich wierzących jest jednak tylko częściowo widoczne to, co rzeczywiście wzorowe. Jedynie o całym życiu Pana Jezusa może Bóg powiedzieć: Dałem wam przykład!

Daniel jest obrazem człowieka wierzącego w Starym Testamencie. Jako młodociany, mając około 15 lat, został deportowany do Babilonu; był zdobyczą wojenną babilońskiego króla. Według ludzkiej oceny był zgubiony, ponieważ wyznaczono go do zmiany wychowania i nowego wykształcenia na dworze królewskim. Bóg okazuje na Danielu swoją wielkość i moc, gdyż widzi jego serce (Dan. 1,8 i 17).

Więcej… [Uciszenie się przed Panem]
 
Strumienie na pustyni - 27 marca Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
piątek, 27 marca 2020 00:00

„Albowiem, sądzę, że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rzym. 8,18)

Ta historia miała miejsce w Anglii. Podczas ślubu pewnego młodego, dobrze sytuowanego człowieka, zdarzył się niezwykły wypadek. Bohater naszej historii, gdy miał dziesięć lat, stracił wzrok na skutek nieszczęśliwego wypadku. Mimo to, ukończył uniwersytet z wyróżnieniem, a potem zakochał się w pięknej, młodej dziewczynie, której twarzy nigdy nie widział. Dziewczyna odwzajemniała miłość, więc postanowili pobrać się. Niedługo przed ślubem, młody człowiek zwrócił się do specjalistów chorób ocznych i poddał się leczeniu, pod kierownictwem znakomitego okulisty. Punkt kulminacyjny leczenia miał nastąpić w dniu ślubu.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 27 marca]
 
Znaki czasu Drukuj Email
Autor: Gracian Smoszyński   
piątek, 27 marca 2020 00:00

 
Nie płaczcie nade mną Drukuj Email
czwartek, 26 marca 2020 00:00

Nie płaczcie nade mną, gdy umrę - będę wtedy w ramionach Ojca

Rany, które świat zadał mej duszy, zostaną uleczone

Słońce i księżyc zastąpi blask oblicza Jezusa

Nie będę zawstydzony, bo mój Zbawiciel zna moje imię

Nieważne, gdzie mnie pochowacie, bo będę w domu, wolny!

Nieważne, gdzie będę spoczywał, Bóg otrze wszystkie moje łzy!

Złoto i srebro oślepiają blaskiem przemijającego bogactwa

Pójdźmy i skosztujmy z niebiańskiego spichlerza, byśmy już nigdy nie pragnęli!

Więc nie płacz nade mną, przyjacielu, gdy moje życie na ziemi się skończy!

Bo należy do tego, który na nowo wskrzesi umarłych!

Więcej… [Nie płaczcie nade mną]
 
Uciszenie duszy Drukuj Email
Autor: Cieślar Stanisław   
czwartek, 26 marca 2020 00:00

"Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Od niego jest zbawienie moje, Tylko On jest opoką moją i zbawieniem moim, Twierdzą moją, przeto się nie zachwieję." ( Ps. 62:2-3)

Jedną z najważniejszych potrzeb w życiu człowieka jest potrzeba bezpieczeństwa.
Czas, w którym żyjemy nie sprzyja temu, aby posiadać Boży pokój. Wszystko wokół raczej wnosi w serce człowieka niepokój, zakłopotanie, niepewność. Kryzys ogólnoświatowy, coraz więcej zagrożeń, tragedie, kataklizmy, nieszczęścia nie przynoszą uciszenia duszy, ani pokoju.

Uciszenia duszy nie znajdujemy też w bogactwie, sławie, pięknym samochodzie, domu z basenem i jakuzi, a nawet wtedy, kiedy spędzisz wakacje na Hawajach albo sylwestra w Paryżu. Wielu ludziom wydaje się, że kiedy zdobędą więcej pieniędzy, kiedy zdobędą wykształcenie, lepszą pracę, a może kiedy będę miał swój dom lub ożenię się, wtedy już będę miał pokój w sercu.

Więcej… [Uciszenie duszy]
 
A gdyby ciebie nagle spotkało takie nieszczęście Drukuj Email
Autor: Sylwia Sz.   
czwartek, 26 marca 2020 00:00

A gdyby ciebie nagle spotkało takie nieszczęście
I nagle ktoś przyniósł złą wieść w twoje progi:
Wszystko utraciłeś, wybite stada na polu.
O, co byś wtedy powiedział Wszechmogącemu Bogu?

A gdyby twój dom zmiótł z ziemi huragan
I w jednej chwili straciłbyś ciepły dach nad głową
I przyszliby do ciebie ludzie z tą niedobrą wieścią
Jakie wtedy do Pana wzniósłbyś słowo?

A gdybyś dzieci stracił jednego strasznego dnia
I twoje serce rozrywałoby się od gorzkiej rozłąki
I nawet nie chciałbyś patrzeć na ludzi
Z jaką modlitwą do Pana wyciągnąłbyś ręce?

A gdybyś był porażony okrutnym trądem
I na twoim ciele nie zostałoby żywego miejsca
I gdyby twoim chlebem stały się łzy i jęk
Jakie byś wtedy skierował do Pana słowo?

Powiesz - nie może coś takiego zwalić się jednocześnie

Więcej… [A gdyby ciebie nagle spotkało takie nieszczęście]
 
Kocham Słowo Boże Drukuj Email
Autor: Skowroński Andrzej   
czwartek, 26 marca 2020 00:00

 
Zabierz do arki bliskich! Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
środa, 25 marca 2020 00:00

Noe był człowiekiem sprawiedliwym i doskonałym w swoich czasach [1Mo 6,9], doskonałym jak na swoje pokolenia [Bereszit]. W odróżnieniu od wszystkich innych ludzi, Noe chodził z Bogiem.   Dzięki temu Bóg dawał ratunek w arce nie tylko samemu Noemu ale i jego rodzinie. Wejdź ty wraz z całym twoim domem do arki, gdyż widziałem cię, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu [1Mo 7,1].

Pismo Święte nie jeden raz wskazuje na tę cudowną prawidłowość, że dzięki wierze jednego człowieka uratowani mogą też być ludzie z jego najbliższego otoczenia. Dzięki wstawiennictwu Abrahama wybawiony z ognia Sodomy został jego bratanek Lot z córkami. Chroniąc życie Pawła apostoła, Bóg ze względu na niego ocalił dwustu siedemdziesięciu pięciu jego towarzyszy podróży. Nie bój się Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci wszystkich, którzy z tobą płyną [Dz 27,24].

Więcej… [Zabierz do arki bliskich!]
 
Wejdź w porę do arki Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
wtorek, 24 marca 2020 20:45

Samo zbudowanie arki nic by nie dało Noemu, gdyby w odpowiedniej chwili z niej nie skorzystał. Sąd Boży - nieubłagalnie - nadciągał na ówczesny świat. Za kilka dni na Bożym zegarze miała wybić  godzina zero. Posłuszeństwa Bogu nie można już było odkładać na potem.  I rzekł Pan do Noego: Wejdź do arki ty i cały dom twój, bo widziałem, że jesteś sprawiedliwy przede mną w tym pokoleniu. (...) Gdyż po upływie siedmiu dni spuszczę na ziemię deszcz, który będzie padał przez czterdzieści dni i czterdzieści nocy, i zgładzę z powierzchni ziemi wszelkie istoty, które uczyniłem. I uczynił Noe wszystko tak, jak mu rozkazał Pan [1Mo 7,1-5].

Jeżeli wierzysz w Jezusa Chrystusa, to możesz czuć się bardzo wyróżniony, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich [2Ts 3,2]. Większość ludzi wokoło nas żyje bez Boga na świecie. Nie znają Syna Bożego Jezusa Chrystusa. Nie zbudowali sobie arki zbawienia, jak wczoraj mówiliśmy. Ty jesteś w tej szczęśliwej sytuacji, że masz Zbawiciela na wyciągnięcie ręki. Masz Biblię oraz wspólnotę wspierających cię braci i sióstr w Chrystusie. Masz też Ducha Świętego, który ożywia Słowo Boże  w twoim sercu. Wszystko jest przygotowane, by cię uratować od wiecznego potępienia. Ażeby jednak żyć wiecznie i znaleźć się w Królestwie Bożym - trzeba w porę osobiście wejść do arki.

Więcej… [Wejdź w porę do arki]
 
Zbuduj sobie arkę Drukuj Email
Autor: Biernacki Marian   
poniedziałek, 23 marca 2020 10:00

Zanim Bóg rozpoczął sąd nad przedpotopowym światem, wpośród zdeprawowanego społeczeństwa znalazł człowieka, który miał odwagę być inny. Noe był  sprawiedliwym. Na tle swojego pokolenia był nieskazitelny. Noe przyjaźnił się z Bogiem [1Mo 6,9].

I Bóg powiedział do Noego: Nadszedł koniec wszelkiego ciała przed moim obliczem, bo ziemia przez nie jest pełna nieprawości; wytracę je więc wraz z ziemią. Zbuduj sobie arkę z drewna gofer, zrobisz w arce przegrody i oblejesz ją wewnątrz i na zewnątrz smołą. [...] A ja, oto ja sprowadzę potop wód na ziemię, aby wytracić wszelkie ciało, w którym jest tchnienie życia pod niebem. Wszystko, co jest na ziemi, zginie. Ale z tobą zawrę moje przymierze; i wejdziesz do arki, ty i twoi synowie, i twoja żona, i żony twoich synów z tobą [1Mo 6,13-18].

Dzisiejszy świat jest równie skażony i pełen nieprawości. Dlatego znowu staje się celem sądów Bożych. Jezus powiedział:

Więcej… [Zbuduj sobie arkę]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 143