Halloween, Święto zmarłych, Dzień zaduszny Drukuj Email
poniedziałek, 01 listopada 2021 00:00

Halloween jest to festiwal pochodzący ze Szkocji - obchodzony w wigilię Wszystkich Świętych /ang. All HALLOWS/ czyli 31 października. W świecie okultyzmu nosi nazwę SAMHAIN. Elementy tradycji wywodzą się z ceremonii DRUIDÓW /międzyplemienny zakon starożytnych kapłanów celtyckich z siedzibą w Brytanii/. Sprawowali też funkcje sędziów, lekarzy i magów Po rozwiązaniu organizacji przez Rzym spadli do roli wróżbitów.

Inwazja mocy ciemności?

Więcej… [Halloween, Święto zmarłych, Dzień zaduszny]
 
Dziedzictwo reformacji Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
niedziela, 31 października 2021 20:00

 
Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła Drukuj Email
Autor: Marcol Jerzy   
niedziela, 31 października 2021 15:08

W październiku 2016 roku rozpoczęły się obchody związane z 500 leciem Reformacji. W zrozumieniu protestanckim spowodowała ona oczyszczenie Kościoła z wielu błędnych nauk i powrót do Biblii, natomiast w zrozumieniu katolickim, spowodowała rozłam. W zrozumieniu protestanckim główna postać Reformacji, Marcin Luter, był osobą przez którą Bóg skierował Kościół na nowo do źródła poznania Boga czyli do Pisma Świętego, natomiast w zrozumieniu katolickim, był on heretykiem inspirowanym przez diabła, przez którego została rozbita jedność Kościoła. Taki właśnie wizerunek Lutra w umysłach katolików starają się ukształtować współcześni apologeci katolicyzmu, wśród których prym wiedzie profesor KUL, ks. dr Tadeusz Guz. Jego wykłady na temat Lutra i protestantyzmu (dostępne w internecie) dążą do tego, aby coraz większa liczba katolików traktowała protestantyzm jako część kościoła, która odeszła od prawdziwej wiary i z tego powodu nie powinna być uważana za kościół, gdyż nie jest w jedności z biskupem Rzymu, czyli papieżem. (O insynuacjach prof. Guza pod adresem Lutra pisałem w artykule: “ Czy Luter rzeczywiście napisał, że "Bóg nie może być Bogiem, on musi stać się najpierw diabłem ")

Więcej… [Przyczyny Reformacji oraz zmiany, które ona wniosła]
 
Pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej Drukuj Email
niedziela, 31 października 2021 14:00

U podstaw Reformacji Protestanckiej leżą cztery główne pytania lub doktryny, w których według reformatorów, Kościół Rzymskokatolicki był w błędzie. Te cztery pytania lub doktryny są następujące: W jaki sposób osoba jest zbawiona? Gdzie znajduje się religijny autorytet? Czym jest kościół? Jaka jest istota chrześcijańskiego życia? Aby odpowiedzieć na te pytania reformatorzy tacy jak, Marcin Luter, Ulrich Zwingli, John Kalvin i John Knox ustanowili coś, co jest znane jako „Pięć zasad Protestantyzmu” ( Pięć Sola – sola to łacińskiego słowo oznaczające „tylko”). Te pięć punktów było w samym sercu reformacji, i właśnie dla tych pięciu istotnych biblijnych doktryn, reformatorzy wystąpili przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu opierając się naciskom kościoła aby odwołali swoje nauczanie nawet pod groźba utraty życia. Te pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej to:

1 . „Sola Scriptura”, lub tylko Pismo: to mówi o biblijnej doktrynie, że tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki. Pismo i tylko Pismo jest standardem według którego wszelka nauka i doktryna kościoła, ma być ustanawiana. Jak Marcin Luter elokwentnie wyraził, kiedy poproszono go aby odwołał wszystkie swoje nauki, „ Jeśli nie będę przekonany przez Pismo i zdrowy rozsądek - to nie zaakceptuje autorytetu papieży i jego rad ponieważ one sobie zaprzeczają nawzajem – moje sumienie jest więźniem Słowa Bożego. Nie mogę i nie odwołam niczego co jest sprzeczne z moim sumieniem i co nie jest ani właściwe ani bezpieczne. Boże pomóż mi. Amen.”

Więcej… [Pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej]
 
Czy można się w to bawić? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 31 października 2021 00:00
Następnie wszedł na górę, po czym przywołał do siebie tych, których On sam chciał, a oni przyszli do Niego. I powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli, by móc ich posyłać do głoszenia dobrej nowiny oraz by ich obdarzyć władzą wypędzania demonów
[Ewangelia wg św. Marka 3,13-15]. 

Tym natomiast, którzy uwierzą, towarzyszyć będą takie znaki: w moim imieniu będą wyganiać demony, będą mówić nowymi językami [Ewangelia wg św. Marka 16,17].

Gdy duch nieczysty wychodzi z człowieka, przemierza miejsca bezludne w poszukiwaniu wytchnienia. Lecz gdy go nie znajdzie, mówi: Wrócę do mojego domu, tam, skąd wyszedłem. Jeśli przychodzi i zastaje dom wysprzątany i przyozdobiony, wtedy idzie, bierze z sobą siedem innych duchów, bardziej zepsutych od siebie, wchodzą tam i mieszkają. I końcowy stan tego człowieka staje się gorszy, niż był na początku [Ewangelia wg św. Łukasza 11,24-26].

Złodziej przychodzi tylko po to, by kraść, zarzynać i niszczyć. Ja przyszedłem, aby owce miały życie i to życie w całej pełni [Ewangelia wg św. Jana 10,10].

Więcej… [Czy można się w to bawić?]
 
Czy zmarli mogą nam pomagać, a my im? Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 30 października 2021 00:00

Niech nie znajdzie się u ciebie nikt, kto przeprowadzałby swojego syna lub córkę przez ogień, ani przepowiadający przyszłość, ani guślarz, ani czarownik, ani zaklinacz, ani radzący się zmarłych przodków lub duchów, ani zwracający się do umarłych. Każdy, kto dopuszcza się tych rzeczy, jest obrzydliwością dla PANA. Właśnie z powodu tych obrzydliwości PAN, twój Bóg, wydziedzicza te narody przed tobą. Ty natomiast bądź bez skazy przed PANEM, twoim Bogiem. Narody, które wydziedziczasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, tobie jednak PAN, twój Bóg, na to nie pozwolił [V Księga Mojżeszowa 18,10-14].

Bo po śmierci — któż o Tobie pamięta? Kto Cię będzie sławił z głębin świata zmarłych? [Psalm 6,5].

Czy dla umarłych dokonujesz cudów? Czy cienie powstaną, aby Ciebie wielbić? Sela. Czy w grobie opowiada się o Twojej łasce? I czy Twoją wierność głosi podziemny świat? Czy w mrokach można dostrzec Twój cud i Twoją sprawiedliwość — w kraju zapomnienia? [Psalm 88,10-12].

A gdy wam powiedzą: Radźcie się wywoływaczy duchów, idźcie do wróżbitów, ćwierkających i szemrzących zaklęcia, to czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy w sprawie żywych ma się radzić umarłych? [Księga Izajasza 8,19].

Egipcjanie upadną na duchu, zniweczę ich plany. Wówczas będą szukać rady u swoich bóstw i zaklinaczy, u duchów zmarłych i u wróżbitów [Księga Izajasza 19,3].

Więcej… [Czy zmarli mogą nam pomagać, a my im?]
 
Kobiety wasze niech milczą w zgromadzeniach Drukuj Email
Autor: Paweł Jurkowski   
piątek, 29 października 2021 00:00

 
Wyjście ze świata i z niewoli grzechu Drukuj Email
Autor: Waldemar Świątkowski   
czwartek, 28 października 2021 00:00

 
Dobre liczenie Drukuj Email
Autor: Adam Kupryjanow   
środa, 27 października 2021 18:00

 
Identyczność Chrystusowa Drukuj Email
Autor: Patrick Krzemienia   
wtorek, 26 października 2021 09:12

 
Klejnoty obietnic Bożych - 26 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 26 października 2021 00:00
Dla wybranych będą skrócone one dni (Mat. 24,22)

Dla wybranych Swoich Pan powstrzyma wiele wyroków i skróci dni sądu. Przy wielkich katastrofach ogień pochłonąłby wszystkich ludzi, gdyby Pan przez wzgląd na wybranych Swoich nie przytłumił płomieni. Ocalając dzięki Jezusowi Swoich wiernych, jednocześnie zachowuje On rodzaj ludzki, dzięki Swoim wybranym.

Jakiż to zaszczyt dla ludu Bożego! Jak gorliwie powinien on korzystać ze swoich względów u Pana! Bóg chce słyszeć jego modlitwy za grzeszników, a jego trud dla ich zbawienia pobłogosławić. Błogosławi wierzącym, aby stali się oni błogosławieństwem dla trwających w niewierze. Niejeden grzesznik żyje dzięki modlitwom matki, żony, córki, na które Pan wejrzał łaskawie.

Więcej… [Klejnoty obietnic Bożych - 26 październik]
 
Jak słyszeć głos Pana? Drukuj Email
Autor: Andrzej Światłowski   
poniedziałek, 25 października 2021 00:00

 
Strumienie na pustyni - 24 października Drukuj Email
Autor: L,B.Cowman   
niedziela, 24 października 2021 00:00

Oto zrobiłem z ciebie ostre brony ... (Iz. 41, 15)

Stalowa belka, wartości pięciu dolarów, przerobiona na podkowy, osiąga cenę dziesięciu dolarów. Przerobiona na igły, cenę trzystu pięćdziesięciu dolarów; jeśli przerobić ją na scyzoryki, jej wartość dojdzie do trzydziestu dwóch tysięcy dolarów; a jeśli z niej zrobią sprężyny do zegarków, osiągnie wartość dwustu pięćdziesięciu tysięcy dolarów.

Jakiej twardej szkole musi być poddana owa belka, aby osiągnąć taką wartość! Lecz im większej poddaje się ją przeróbce, im bardziej poddawana jest uderzeniom młota, przeprowadzona przez ogień, tłuczona i polewana, tym staje się cenniejsza.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 24 października]
 
Klejnoty obietnic Bożych - 24 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
niedziela, 24 października 2021 00:00

Bom cię postawił przeciw ludowi temu, jako mur miedziany i obronny; i będą walczyć przeciw tobie, ale cię nie przemogą; bom Ja z tobą, abym cię wybawiał i wyrywał, mówi Pan. Jer. 15,20

Stałość w bojaźni Bożej i wierze przeobraża człowieka, niby w mur miedziany, którego nikt nie rozwali. Tylko Pan takich mężów może powołać; a trzeba nam takich w kościele i w świecie, zwłaszcza zaś - na kazalnicy.

Przeciwko ludziom prawdy, bezkompromisowym, walczy nasza epoka fałszu z całą mocą. Nic, zdaje się, tak nie wścieka szatana i jego nasienia, jak owo nieprzejednanie. Napadają na świętą stanowczość, jak Asyryjczycy oblegali miasta warowne. Radujmy się, że tych, których Pan utwierdził w sile, nigdy wrogowie nie przemogą. Inni, chwiejący się i unoszący się z każdym prądem nauki, zmieceni zostaną przy lada okazji, ale miłujący naukę łaski, służący darem nauczania, trwają jak skały, w pośrodku burzliwego morza.

Skąd taka wytrwałość? „Bom Ja z tobą, mówi Pan” - w tym zawarta jest cała prawda. Bóg chce wybawiać i wyrywać dusze Swoich wiernych z rąk nieprzyjaciół. „Wojska są przeciwko nam, ale Pan Zastępów jest z nami”. Nie cofniemy się ani o milimetr, bo Pan postawił nas na tym miejscu - wytrwamy na stanowisku naszym na wieki.

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 181