Upewniam się! 3. Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 03 lutego 2017 00:00
Standard 3. Prawdziwy chrześcijanin trwa w serdecznej więzi z braćmi i siostrami w Chrystusie, co wyklucza jego przyjaźń z ludźmi bezbożnymi. Osobista wiara w Jezusa Chrystusa sprawia, że nie przynależymy już do świata. Wciąż żyjemy na świecie i na co dzień  mamy do czynienia z ludźmi niewierzącymi. W swym stosunku do nich przypominamy jednak sprawiedliwego Lota, udręczonego przez rozpustne postępowanie bezbożników, gdyż sprawiedliwy ten, mieszkając między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich, i trapił się tym dzień w dzień w prawej duszy swojej [2Pt 2,7-8]. W imię Boże miłujemy grzeszników i staramy się przyprowadzić ich do posłuszeństwa wiary, ale - dopóki się nie nawrócą - dalecy jesteśmy od wchodzenia z nimi w bliższe relacje. Słowo Boże mówi: Wiarołomni, czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem, to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga [Jk 4,4]. Co innego, jeśli chodzi o przyjaźń w kręgach chrześcijańskich. Już w okresie Starego Przymierza padło natchnione wyznanie człowieka wierzącego o stosunku do świętych, którzy są na ziemi: To są szlachetni, w nich mam całe upodobanie [Ps 16,3].
Więcej… [Upewniam się! 3.]
 
Cudowny doradca Drukuj Email
Autor: Pawel Sochacki   
czwartek, 02 lutego 2017 01:00

Miło nam poinformować, że na naszym serwerze ftp w folderze Paweł Sochacki 2015 - 2017  udostępnione zostało do pobrania  kazanie  pt. "Cudowny doradca" wygłoszone przez br. Pawła Sochackiego.

Można je odsłuchać  bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Serce oddaj swemu Zbawcy! Drukuj Email
czwartek, 02 lutego 2017 00:00

 
Chodziłam w grzechu całe dnie Drukuj Email
środa, 01 lutego 2017 00:50

 
Upewniam się! 2. Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
środa, 01 lutego 2017 00:40
Standard 2. Prawdziwy chrześcijanin nienawidzi grzechu. Z tej racji, że narodziliśmy się na nowo i staliśmy się uczestnikami Boskiej natury, odczuwamy niechęć, a nawet wstręt, do grzechu. Ponieważ grzech jest działaniem wbrew woli Bożej i gniew Boży z nieba objawia się przeciwko wszelkiej bezbożności i nieprawości ludzi [Rz 1,18], prawdziwi chrześcijanie, jako ludzie duchowo odrodzeni, siłą rzeczy nie znajdują już w grzechu żadnego upodobania. Czy to znaczy, że w ogóle nie zdarza się im zgrzeszyć?
Wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana [2Ko 5,6]. Bombardowanemu na co dzień mnóstwem pokus i prowokowanemu do złego zachowania uczniowi Jezusa - niestety - zdarza się zgrzeszyć. Natychmiast jednak dobre sumienie podnosi wówczas alarm i nie przestaje go niepokoić, aż powróci na właściwą ścieżkę. Odrodzony z Ducha Świętego człowiek nie potrafi się już pławić w grzechu i się nim cieszyć. Zmysłową przyjemność grzechu wypiera z duszy chrześcijanina silny dyskomfort, że zasmucił on Ducha Świętego. Nikt narodzony z Boga nie postępuje grzesznie, gdyż jest w nim Boże nasienie. Nie jest on w stanie żyć w grzechu, gdyż został zrodzony z Boga. Po tym właśnie rozpoznaje się dzieci Boga oraz dzieci diabła [1Jn 3,9-20]. Dobrze obrazuje to prosta ilustracja zachowania owcy i świni w stosunku do błota. Owca, gdy wpadnie do błota, nieszczęsna, natychmiast próbuje się z niego wydostać. A świnia?  Umyta świnia znów się tarza w błocie [2Pt 2,22].
Więcej… [Upewniam się! 2.]
 
Grzech jest czadowy Drukuj Email
Autor: NDJ   
środa, 01 lutego 2017 00:00

 
Katoliczka w sądzie.... Drukuj Email
Autor: The desert of hearts   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 22:57

Rozważałem zasadność i sens umieszczenia tego filmiku...

Mimo pewnych zastrzeżeń umieszczam go jednak bo z całą powagą zadałem sobie pytanie :

Czy aby na pewno jego przesłanie dotyczy tylko bezpośrednio bohaterki filmu? A może dotyka z powodu naszych liberalnych postaw również niektórych, często bliskich nam  osób z ewangelicznych społeczności?

Czy nasze życie  daje przekonujące dowody naszego nowonarodzenia?

Film koniecznie należy obejrzeć (czasem wbrew emocjom) do końca bo dopiero wtedy można wysnuć uzasadnione wnioski:)

Uwaga! Aby włączyć napisy (tłumaczenie) w języku polskim należy kliknąć na symbol karty - czwarty od prawej, w dolnym prawym rogu:)


 
Pewnej nocy łzy z oczu mych... Drukuj Email
Autor: Jola i Piotr Janik   
poniedziałek, 30 stycznia 2017 21:04

 
Upewniam się! 1. Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 29 stycznia 2017 00:00

Standard 1. Prawdziwy chrześcijanin rozważa Słowo Boże, modli się i napełniony Duchem Świętym codziennie pielęgnuje społeczność z Panem Jezusem Chrystusem. Z chwilą nowego narodzenia stało się to wielką potrzebą jego serca. Rozmiłował się w Bogu i Jego Słowie. Z serdecznym oddaniem i przyjemnością trwa w związku z Panem, a społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i z Synem jego, Jezusem Chrystusem [1Jn 1,3].

Czy tak jest w naszym życiu? Czy ciągnie nas do czytania Biblii? Czy w naszej głowie i w sercu trwa nieustanna wymiana myśli i rozmowa z Bogiem? Czy Duch Święty na stałe w nas zamieszkuje i nas prowadzi? Pytam, bo ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi [Rz 8,134]. Pytam, bo uczniowie Jezusa powinni zawsze się modlić i nie ustawać [Łk 18,1]. Pytam, bo szczęśliwy jest ten, kto […] ma upodobanie w Prawie Pana, nad Jego Prawem rozmyśla dniem i nocą [Ps 1,1-2].

Upewniamy się, że tak właśnie jest w naszym życiu?

Więcej… [Upewniam się! 1.]
 
Wielka dziura - Głupi mądry film Drukuj Email
Autor: Głos Ewangelii   
sobota, 28 stycznia 2017 22:36


Film jest własnością Fundacji Głos Ewangelii.  Autor: Henryk Dedo i Waldemar Kasperczak


 
Rozliczenie finansowe akcji „Gdy wiadomo o co chodzi ” 2016 Drukuj Email
Autor: Redakcja Radio Pielgrzym   
sobota, 28 stycznia 2017 19:00

W dniu 31.12.2016 r. zakończyliśmy tegoroczną akcję „Gdy wiadomo o co chodzi ”.

Na  apel, w którym zwróciliśmy się o wsparcie finansowe związane z zapłatą za zakup usług niezbędnych do realizacji treści ze względów technicznych, na konto Radia Pielgrzym wpłynęła ofiara celowa na łączną sumę:

10.138,61zł (dziesięćtysięcystotrzydzieścijedenzłotych 61/100)

Zgromadzone środki zostały po zaksięgowaniu rozdysponowane na pokrycie działań priorytetowych:

1. Hosting – utrzymanie serwerów i infrastruktury Radia Pielgrzym (m.in. autopiloty, powierzchnia dyskowa)

4.959,36 zł (czterytysiącedziewięćsetpięćdziesiątdziewięćzłotych 36/100)

Kliknij poniżej rachunek dokumentujący wpłatę:

2. Zapłata za serwer

369.00zł (trzystasześćdziesiątdziewięćzłotych)

Kliknij rachunek dokumentujący wpłatę:

3. Koszty opłat licencyjnych

3.1. Zaiks - łącznie 1.476,00 zł (369,00 zł x 4 kwartały)

3.2 Spav - łącznie 738,00 zł (184,50 zł x 4 kwartały)

3.3 Stoart - łącznie 1105,00 zł (276,30 zł x 4 kwartały)

Łącznie licencjodawcy 3.319,20 zł (trzytysiącetrzystadziewiętnaściezłotych 20/100)

Poniżej przykładowy dokument zapłaty:

4. Zapłata za domenę www.radiopielgrzym.pl

123,00 zł (stodwadzieściatrzyzłotych)

Kliknij rachunek dokumentujący wpłatę:


5. Koszty funkcjonowania związane z zakupem pakietu usług internetowych, zapłata za telefon

1.980,00 zł (12 x 165,00 zł) (jedentysiąćdziewięćsetosiemdziesiątzłotych)

Łącznie wykorzystane zostaną środki na sumę  10.750,56zł  (dziesięćtysięcysiedemsetpięćdziesiątzłoty 56/100)


Wszystkim ofiarodawcom z serca dziękujemy! Niech Was Bóg błogosławi i wspiera!

 
Jesteśmy nieszkodliwi... Drukuj Email
Autor: Jim Elliot   
sobota, 28 stycznia 2017 00:00

"Jesteśmy tak pospolici, tak banalni, a mówimy, że znamy moc, z którą wiek XX się nie liczy.

Jesteśmy nieszkodliwi i dlatego nie można wyrządzić nam szkody.

Jesteśmy duchowymi pacyfistami, nie wojownikami; nieświadomymi podmiotami w tej walce na śmierć i życie z rządcami i mocami na wysokości.

Trzeba łagodnie postępować z ludźmi, ale wymagana jest otwarta odwaga, by wziąć stronę Tego na krzyżu.

Stoimy na linii bocznej, krytykując tych, którzy naprawdę walczą – zadowoleni, że siedzimy z boku i nie rzucamy wyzwania wrogom Boga.

Świat nie znienawidzi nas, bo za bardzo do niego należymy. O, bodaj Bóg uczynił nas niebezpiecznymi!"

Jim Elliot (misjonarz zabity przez Indian w 1956r.)

 
Odśwież, Panie, mej duszy ogień Drukuj Email
piątek, 27 stycznia 2017 21:55

Odśwież, Panie, mej duszy ogień.

Oddal, Panie, wszystko złe,

Co we mnie żyje.

Spraw, by me życie było święte,

Bym tylko z Tobą był szczęśliwy.

Wylecz rany wewnątrz mego serca, Panie!

Wszelką próżność, jaką niesie świat, zepsucie i wstyd

Odśwież swym bogactwem –

Niech zakrólują pokój i miłość!

Spalaj we mnie wszelkie zniszczenie,

Przejrzystą niech będzie ma dusza.

Odtąd będzie należała do Wiecznego!

Odśwież, Panie, mej duszy ogień.

Oddal, Panie, wszystko złe,

Co we mnie żyje.

Więcej… [Odśwież, Panie, mej duszy ogień]
 
Klejnoty Bożych obietnic - 27 styczeń Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
piątek, 27 stycznia 2017 18:02

A wspomnicie tam na drogi wasze, i na wszystkie sprawy wasze, któremiście się splugawili, a obmierzniecie sami sobie przed obliczem waszym dla wszystkich złości waszych, któreście czynili. (Ezech. 20, 43)

Gdyśmy przyjęci zostali przez Pana, i osiągnęli łaskę, pokój i pewność, przywiedzeni jesteśmy naówczas do czynienia pokuty za wszelkie błędy i wykroczenia przeciwko naszemu łaskawemu Bogu. A tak cenna jest ta pokuta, iż możemy nazwać ją diamentem czystej wody; przyrzeczona ona była ludowi Bożemu, jako jeden z najświętszych wyników zbawienia. On, który przyjmuje pokutę, udziela jej takie, a daje ją nie z „kielicha goryczy”, ale jako jeden z tych „placków z miodem”, którymi lud swój karmił. Tak poczucie przebaczenia, kupionego przez krew, i miłosierdzia nie zasłużonego - oto najlepszy środek, aby zmiękczyć serce z kamienia.

Czy czujemy się silni? Pozwólcie nam myśleć o miłości przymierza, a pozbędziemy się grzechów naszych, oskarżymy je, będą nam wstrętne; tak, obmierzli będziemy samym sobie, iż zgrzeszyliśmy przeciwko nieskończonej miłości. Dajcie nam iść do Boga z tą obietnicą pokuty i prosić Go, by pomógł nam, żebyśmy wspomnieli i żałowali, i czynili pokutę, a nawrócili się. O, gdybyśmy mogli odczuć drgnienie świętego bólu! Jakąż ulgą byłby potok łez! Panie, uderz, w skałę, lub przemów do niej, i niechaj wytrysną wody!

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 4 z 80