Przestańmy zasmucać Ducha Świętego Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
niedziela, 09 czerwca 2019 17:10

Przeciwieństwem dobrego nastroju jest smutek. Jakim zachowaniem ludzie nas zasmucają? Gdy - na przykład - poprosili nas o radę, a potem ją całkowicie ignorują. Gdy z racji roli kierowniczej określiliśmy cele i wyznaczyliśmy zadania, a ludzie myślą i robią całkiem inaczej. Gdy potrzebującym przynieśliśmy w prezencie odpowiednie narzędzia, a oni nie okazują zainteresowania by z nich skorzystać. Gdy komuś potrzebującemu uzupełnienia wiedzy przyszliśmy udzielić korepetycji, a on w ogóle się nie pojawił.


Tak ma Duch Święty z wieloma współczesnymi chrześcijanami. Biblia mówi, że jest On Opiekunem i Duchem Prawdy. Duch Święty określa i przekonuje, co jest grzechem, na czym polega sprawiedliwość i sąd Boży. Przyszedł wprowadzić wierzących w głębsze poznanie. Jest dla chrześcijan przewodnikiem. Ma dla nich dary umożliwiające im skuteczność w działaniu. A oni? Żyją i działają po swojemu.

Więcej… [Przestańmy zasmucać Ducha Świętego]
 
Po czym ludzie nas poznają? Drukuj Email
Autor: Senk Marek   
czwartek, 06 czerwca 2019 20:19

 
Hagar Drukuj Email
Autor: Karel Piotr   
środa, 05 czerwca 2019 20:17

 
O duchowym przywództwie Drukuj Email
Autor: Matiaszuk Anatol   
sobota, 01 czerwca 2019 12:40

Izajasz powiada, że nasze drogi nie są takie, jak drogi Boże. Być może w dziedzinie kierownictwa duchowego prawda ta widoczna jest bardziej niż gdziekolwiek indziej. Każdy szczerze wierzący człowiek odczuwa co najmniej niepokój, gdy odkryje, że jakiś przywódca czy autorytet duchowy nie odpowiada wymaganiom, jakie stawia Pismo Święte. Ale jeśli zależy nam na tym, aby w naszych zborach istniały nowotestamentowe wzory życia zborowego i kierownictwa duchowego, to powinniśmy ustosunkować się jakoś do tej sprawy, nawet jeśli wnioski jakie z tego wynikną miałyby być bolesne. Zechciejmy więc rozważyć kilka cech charakterystycznych kierownictwa duchowego, jak na nie patrzy Biblia. Dodać należy, że wygląda na to, iż cechy te w większości są albo niewidoczne, albo zaniedbane. Poznanie ich może w wielu wypadkach pomóc nam w poczynieniu poprawek, które być może okażą się konieczne w naszej służbie.

Biblijni przywódcy są rekrutowani przez Boga, a nie przez człowieka

Chociaż w czasach Jezusa było tak wielu kapłanów, że musiano wyznaczać im kolejkę w świątynnej służbie, to jednak ani jeden z nich nie został uczniem Jezusa. Czy było to Boże przeoczenie, czy Boży wybór? Tak naprawdę żaden z uczniów Jezusa nie zgłosił się do służby na ochotnika, każdy z nich został powołany (tak jak się powołuje żołnierzy do wojska) - patrz: J 15,16.

Wielu ludzi wierzących, również w naszych czasach, zwykło sądzić, że gdyby udało się zaangażować jak najwięcej utalentowanych, zdolnych ludzi ze świata, to byliby oni bardzo przydatni w pracy i działalności Kościoła. W Nowym Testamencie też znajdujemy ślady podobnego sposobu myślenia, choćby na przykładzie wyboru na apostoła Macieja, w miejsce zdrajcy Judasza (Dz 1,26). Jednak potem nic więcej o Macieju nie słychać, gdy tymczasem wygląda na to, że Pan sam dokonał wyboru - na swego apostoła obrał sobie młodego człowieka z Tarsu imieniem Saul. I ten, jakkolwiek stale uważał, że nie jest godny miana apostoła (1Kor 15,9), lepiej niż ktokolwiek inny wypełnił lukę wśród dwunastu. Tak więc raz jeszcze stwierdzamy, że biblijna zasada powoływania do przewodzenia ludowi Bożemu zakłada, że powołuje sam Bóg, a nie człowiek.

Więcej… [O duchowym przywództwie]
 
Przywództwo zboru w świetle Słowa Bożego Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
sobota, 01 czerwca 2019 00:00

Z roku na rok wzrasta popularność demokratycznych reguł wyłaniania przywództwa w społeczeństwie. Liczy się zdanie większości. Głosujemy więc, a przywódcą zostaje ten, kto zyskał największe poparcie. Słuszne to i sprawiedliwe.
Czy jednak ta zasada demokracji ma obowiązywać w każdym środowisku? Czy powinna być stosowana w Kościele?

Więcej… [Przywództwo zboru w świetle Słowa Bożego]
 
Czy kobieta może być pastorem? Drukuj Email
Autor: Sochacki Paweł   
piątek, 31 maja 2019 00:00

W ostatnim czasie rozgorzała w Kościele dyskusja na temat czy kobieta może pełnić urząd nauczyciela i pastora zboru. Postanowiłem i ja dorzucić swój kamyczek do ogródka dyskusji. Zacznijmy od kluczowego dla naszych rozważań fragmentu Pisma Świętego z 1Tm 2,11-15 i na wstępie przyjrzyjmy się bliżej znaczeniu słów użytych w greckim oryginale, co będzie bardzo pomocne dla dalszych rozważań:

Więcej… [Czy kobieta może być pastorem?]
 
O pastorowaniu kobiet Drukuj Email
Autor: Piotr Karel   
czwartek, 30 maja 2019 00:00

 
On zna każdą twoją myśl Drukuj Email
Autor: Senk Marek   
środa, 29 maja 2019 20:21

 
Zapamiętaj i składaj Słowo Boże w sercu Drukuj Email
Autor: Waldemar Kempski   
wtorek, 28 maja 2019 20:14

 
Podziały niosą za sobą nieszczęścia Drukuj Email
Autor: Poręba Andrzej   
niedziela, 26 maja 2019 00:00

 
Kłamstwo nasz chleb powszedni Drukuj Email
Autor: Andrzej Karzełek   
sobota, 25 maja 2019 10:00

 
Wypłosz kłamstwo modlitwą. Módl się w prawdzie Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
sobota, 25 maja 2019 00:00

„Dniem utrapienia i karcenia i zniewagi jest dzień dzisiejszy, gdyż dzieci są bliskie narodzenia, a nie ma siły, aby je porodzić... Zanieś więc modły...” Izajasz 37:3,4

„...Ponieważ modliłeś się do Mnie z powodu Sancheryba... takie jest słowo, które Pan rzekł o nim ... osłonię to miasto i ocalę je...” Izajasz 37:21, 22, 35

„Gdy twój lud wyruszy na wojnę przeciwko swojemu nieprzyjacielowi, drogą, którą Ty ich wyślesz i pomodlą się do Pana... Ty racz wysłuchać w niebie ich modlitwy i błagania i uznać ich prawo.” 1 Królewska 8:44, 45.

Modlitwa to nie tylko najbliższe przeżycie osobistej społeczności, ale działanie wraz z Bogiem w Jego walce ze złem. Czy przyjmujemy wyzwanie szatana w naszym domu wraz z jego próbami i doświadczeniami? Albo w naszym kościele z pewną obojętnością i duchową martwotą? W kraju, z manifestacyjnie rozszerzającą się działalnością demoniczną? Na świecie z częstymi pokazami szatańskiej mocy i furii? Albo czy może pozwalamy, aby wszystko szło z prądem? Czy biernie poddajemy się opresji i antagonizmowi bezsilności i ignorancji dotyczącej tego, jak należy działać, czy też jesteśmy czujni tak, jak Paweł i Epafras „bojujemy gorliwie w modlitwie” i przeciwstawiamy się czynnie wrogowi w jedności z Duchem Świętym...

Więcej… [Wypłosz kłamstwo modlitwą. Módl się w prawdzie]
 
Z miłości czy obowiązku? Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
piątek, 24 maja 2019 19:40

 
O tajemnicy miłości Drukuj Email
Autor: Andrzej Cyrikas   
piątek, 24 maja 2019 17:43

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 129