Strumienie na pustyni - 11 października Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 11 października 2021 00:00

... jako umierający, a oto żyjemy... 2 Kor. 6, 9

Zeszłego roku w moim ogrodzie wiele miejsca zajmował klomb z astrami. Jak one pięknie kwitły! Dość późno je posadziłam. Po bokach otwierały się jeszcze świeże pąki, podczas gdy górne kwiaty już zaczęły wytwarzać nasiona. Nagle ochłodziło się i każdego ranka szron coraz bardziej pokrywał rośliny. Pewnego dnia zobaczyłam, że ten długi rządek piękna pociemniał, więc pomyślałam sobie: „ach, one nie wytrzymały chłodu; ich czas już minął, zginęły”, i ze smutkiem pożegnałam się z nimi. Już mi nie sprawiało przyjemności chodzenie do ogrodu i patrzenie na klomb; zbytnio stał się podobny do cmentarza. Ale przed paroma tygodniami, jeden z robotników zauważył, że wzdłuż całego klombu powschodziło mnóstwo nowych astrów. Z ciekawością popatrzyłam i oto na miejscu każdej rośliny, którą uważałam za zniszczoną przez zimne mrozy, pokazało się pięćdziesiąt nowych. Co spowodowały mrozy i ostre wiatry? Otoczyły moje kwiaty, zniszczyły je, pochyliły do ziemi, przycisnęły śnieżnymi zaspami i skończywszy swoje dzieło powiedziały: „Oto wasz koniec”. Ale na wiosnę, każdy korzeń wydał po pięćdziesiąt zmartwychwstałych świadków, które ożywszy, mogły powiedzieć: „Przez śmierć otrzymałyśmy życie”.

Więcej… [Strumienie na pustyni - 11 października]
 
Nauka o zbawieniu Drukuj Email
Autor: Wrzecionko Leszek   
sobota, 09 października 2021 12:53

 
Strumienie na pustyni - 09 pażdziernika Drukuj Email
Autor: L.B. Cowman   
sobota, 09 października 2021 00:00

I dlatego Pan czeka, aby wam okazać łaskę (Iz. 30,18)

Gdzie najczęściej pada deszcz, tam łąki są najzieleńsze. Przypuszczam, że dzięki mgłom i wilgoci Irlandia zyskała nazwę „Wyspy Szmaragdowej”. Tam, gdzie najwięcej spotykacie chmur utrapienia i obłoków smutku, tam na pewno znajdziecie szmaragdowo – świeże serca, pełne wonności, pocieszenia i miłości Bożej.

Wierzący człowieku, nigdy nie mów: „Gdzie się podziały jaskółki? One zginęły, wymarły!” One nie wymarły lecz wzniosły się w górę i ponad purpurowym morzem pofrunęły w daleki kraj, lecz wkrótce znów wrócą. Nie mów również: „kwiaty zmarły, zabiła je zima i zginęły na zawsze”. Nie, zima okryła je tylko swoim gronostajowym płaszczem śniegu, lecz one i wkrótce ożyją i znów podniosą swe główki do słońca. Nie mów, że słońce zgasło, gdy skryła je chmura. Nie, ono tylko jest za obłokiem, przygotowuje dla ciebie lato, a gdy znów się zjawi, chmury będą gotowe do wylewania wiosennych deszczy, rodzących piękne, majowe kwiaty.

L.B.A najbardziej ze wszystkiego strzeż się, by nie mówić, że twój Bóg cię zapomniał, gdy On chwilowo skryje przed tobą swoje oblicze. Dzieje się tak dlatego, abyś mocniej Go miłował, a gdy On przyjdzie, rozradujesz się w Panu i będziesz cieszył się wieczną radością. Przez czekanie, ćwiczymy się w oddawaniu Mu czci; oczekiwaniem bywa doświadczana nasza wiara; dlatego czekaj w nadziei, a chociaż Pan zwleka z wypełnieniem obietnicy, cierpliwie czekaj, On nigdy się nie spóźni i dotrzyma danego Słowa.

 
Zbawienie Drukuj Email
Autor: Marian Suski   
sobota, 09 października 2021 00:00

Zbawienie umożliwia nam nawiązanie osobistej społeczności z Bogiem i trwanie w niej. Im więcej poznajemy głębię i wartość dzieła zbawienia, tym bardziej możemy doceniać miłość Bożą oraz więcej ufać swemu Stwórcy i Odkupicielowi.

Pragnąłbym, aby wszyscy zapoznający się z materiałem zawartym w tej książce zostali zachęceni do dalszego poznawania Boga i korzystali w jak największym stopniu z błogosławieństw, które wynikają z ofiary Syna Bożego.(Z przemowy opracowania)

Zapraszamy do przeczytania umieszczonego na naszym serwerze ftp - dział książki i artykuły elektroniczne opracowania br. Mariana Suskiego pt."Zbawienie". Opracowanie można przeczytać bezpośrednio z naszej strony klikając tutaj

 
Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ? Drukuj Email
Autor: Roman Jawdyk   
sobota, 09 października 2021 00:00

Na temat zbawienia napisano wiele książek. Praktycznie każdy Kościół ma swoje doktryny i nauczanie na temat zbawienia. Zbawienie jest to dar Bożej łaski przekazany dla każdego człowieka: Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka (Rzym. 1,16); który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy (I Tym. 2,4).

Wymienione wyżej wersety bardzo jasno potwierdzają prawdę dotyczącą zbawienia, które jest przekazane każdemu człowiekowi. Cena, która została poniesiona dla zbawienia opisana została następującymi wersetami: I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i władcą nad królami ziemskimi. Jemu, który miłuje nas i który wyzwolił nas z grzechów naszych przez krew swoją (Obj. 1,5); Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu (I Jana 1,7); W nim mamy odkupienie przez krew jego, odpuszczenie grzechów, według bogactwa łaski jego (Efez. 1,7).

Więcej… [Zbawienie: dla wszystkich czy wybranych ?]
 
Dramat życia Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
piątek, 08 października 2021 17:49

Może rozpocząłeś drogę do realizacji marzeń, chciałeś zrobić coś nowego i mówiłeś – od jutra będzie inaczej. Było, ale bardzo krótko i potem znowu wpadłeś w stare koleiny. Czy odkryłeś już, że nie ma w Tobie mocy, żeby żyć według Twoich ideałów? Odkryłeś to już, czy jeszcze się łudzisz?

Trzeci z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Post, w którym Pan Bóg ma upodobanie Drukuj Email
Autor: Waldemar Świątkowski   
piątek, 08 października 2021 12:55

 
Korzeń goryczy Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
czwartek, 07 października 2021 17:41

Być może doświadczyłeś krzywd, upokorzeń, wielu niesprawiedliwości w swoim życiu i nosisz w sobie pretensje, żal do Boga. Pamiętaj, że zgorzknienie, nieprzebaczenie ukryte głęboko w sercu wyrośnie i będzie niszczyć różne sfery Twojego życia. Jak się ich pozbyć, jak uniknąć jeszcze większego cierpienia?

Drugi z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Życie z Jezusem Drukuj Email
Autor: Andrzej Guresz   
środa, 06 października 2021 20:00

 
Musisz się na nowo narodzić Drukuj Email
Autor: Henryk Dedo   
środa, 06 października 2021 17:36

Pierwszą robotą Ducha Świętego w Twoim życiu jest przekonanie Cię o grzechu. Wszystko zaczyna się od tej świadomości.

Wyznać grzech to przyznać Bogu rację w tym, co mówi o Twoim sercu – że tak naprawdę jest podstępne, skorumpowane i niezainteresowane Nim.

Pierwszy z czterech wykładów Henryka Dedo wygłoszonych podczas obozu młodzieżowego „Ocaleni” – Gospel Camp ’21.

 
Wola Boża względem nas - ekstremalna wdzięczność Drukuj Email
Autor: Tomasz Biernacki   
wtorek, 05 października 2021 17:32

 
Klejnoty Bożych obietnic - 05 październik Drukuj Email
Autor: C. H. Spurgeon   
wtorek, 05 października 2021 02:05

Przetoż ostatki Jakubowe w pośrodku wielu narodów będą jako rosa od Pana, jako ciche deszcze skrapiające trawę, których się nie spodziewa od człowieka, ani ich czeka od synów ludzkich. Mich. 5,7

Jeśli jest to prawda o Izraelu literalnym, to o ileż bardziej prawdą jest o Izraelu duchowym, wiernym narodzie Bożym. Jeśli święci są naprawdę takimi, jakimi być powinni, to są ogromnym błogosławieństwem dla tych, wśród których są rozsiani.

Są, jak rosa, gdyż w spokojny, a nie natrętny sposób odświeżają swoje otoczenie. Spokojnie, ale skutecznie wywołują życie, wpływają na wzrost duchowy i wnoszą radość tym, wśród których zamieszkują. Schodzą z nieba w świeżości, lśniąc jak diamenty w słońcu, ci błogosławieni mężowie i niewiasty, służą biednym i małym, aż każde źdźbło otrzyma swoją kroplę rosy. Słabi pojedynczo, natomiast w społeczności zwartej wystarczą całkowicie dla celów miłości, które Pan przez nich spełnia. Krople rosy odświeżają szerokie niwy. Panie, upodobnij nas do rosy!

Zdarzają się też ulewy błogosławieństw spływające na rozkaz Boga bez udziału i wysiłku człowieka. Działają dla Boga czy ludzie tego chcą, czy nie chcą; nie pytają o pozwolenie, jak nie pyta deszcz. Panie, uczyń nas śmiałymi i prędkimi w Twojej służbie, jak deszcze ulewne, gdziekolwiek los każe nam działać.

 
Gdzie jesteś Ojcze? Drukuj Email
Autor: Jacek Nitecki   
poniedziałek, 04 października 2021 19:22

 
Strumienie na pustyni - 04 października Drukuj Email
Autor: L.B.Cowman   
poniedziałek, 04 października 2021 00:00

A Pan błogosławił ostatnie lata Joba więcej aniżeli początkowe ... Joba 42, 12

Job, pomimo problemów i cierpień, osiągnął swoje dziedzictwo dzięki wytrwałości w wierze i zaufaniu Bogu. Przechodził trudne doświadczenia, aby zostało potwierdzone to, co Bóg mówił o jego sprawiedliwości. Czy nie dlatego On zsyła smutek, by wykształtować mój charakter i przyoblec w szatę sprawiedliwości, której tak mało objawiało się we mnie do tej pory? Osiągam chwałę przez mrok, łzy i śmierć. Najdojrzalsze owoce, które przynoszę, rosną i dojrzewają na najbardziej szorstkiej ścianie. Boleść i utrapienie dały Jobowi wyższe pojęcie o Bogu i bardziej skromne myśli o sobie. „Teraz oko moje – wykrzyknął – widzi Cię!” Jest to dla mnie wielkim osiągnięciem, jeśli przez smutek i wyrzeczenia, zaczynam poznawać bliskość i wielkość Bożą, a skłoniwszy się przed Nim nisko, mogę powiedzieć: „niech będzie wola Twoja”. Job, w ciągu długich dni i nocy doświadczenia, przeniknął zasłonę i mógł wypowiedzieć: „wiem, że mój Zbawiciel żyje!”

Więcej… [Strumienie na pustyni - 04 października]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 10 z 181