Wyznawanie i przebaczenie Drukuj Email
Autor: Walter Wjst   
piątek, 25 sierpnia 2017 01:00

Wróg nie tylko kusi do grzechu, lecz usiłuje go przedstawiać jako nieszkodliwy i próbuje zatuszować. To odnosi się do wszystkich ludzi, również tam gdzie jeszcze nie doszło do uznania grzechów i nawrócenia i gdzie mu się to naturalnie w dużym zakresie udaje. Ale tę taktykę stosuje też u wierzących.

W czasie naszych odwiedzin w jednym ze zborów słyszeliśmy o pewnym duńskim kaznodziei, który w zgromadzeniach głosił tzw. naukę doskonałości. Podczas jednego z zebrań pewien brat oświadczył w związku z tym, że od trzech miesięcy już nie grzeszy. Inny brat odpowiadając na to, powiedział: „Kochany bracie, jeżeli ty na prawdę miałbyś trzy miesiące nie grzeszyć, to te raz przez tę wypowiedź zgrzeszyłeś". Nie przypadkiem Jan w swoim pierwszym liście (1,8) musiał napisać: „Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma".

Przemilczenie ma złe skutki

W 32. Psalmie Dawid ma za szczęśliwego tego, któremu występki zostały przebaczone i którego grzech został zakryty. Z tym wiąże potem swoje osobiste wyznanie: „Gdy milczałem, schły kości moje". To się nie różni wcale od tego, czego i my dzisiaj tysiąckrotnie doświadczamy, chociaż wyrażamy to obecnie innymi słowami! Jak wiele nerwowych zaburzeń, jak wiele nerwic może być skut­kiem poczucia popełnianych uchybień? Dlaczego akurat dzisiaj, gdy ludzkość jest przecież tak uświadamiana i gdy istnieje tak wiele możliwości gabinety psychiatrów są wprost przepełnione? Bezsprzecznie nie należy każdego zaburzenia nerwowego i każdej depresji odnosić do poczucia winy. Ale istnienia wspomnianych objawów nie można jednak zaprzeczyć. Na pewno jest to powiązane z tym, że ludzkość coraz bardziej oddala się od Bożych przykazań..

W pewną miejscowości osiemnastoletnia dziewczyna po próbie samobójstwa została przewieziona do kliniki na oddział intensywnej terapii, gdzie jeszcze raz uratowano ją przed śmiercią. W czasie późniejszych duszpasterskich roz­mów ta młoda dziewczyna wyznała, że przyczyną samobójstwa było poczucie winy, z powodu legalnego usunięcia ciąży (jak to się dzisiaj nazywa), do którego krótko przedtem namówiła ją matka.

Naturalnie, nie zawsze musi dojść do tak poważnych skutków, jak też nie zawsze tak złe rzeczy muszą się zdarzyć. Ale już nieprzespane noce są też trudne do zniesienia, jeżeli przyczyną są wyrzuty sumienia z powodu nieuregulowanych uchybień.

Odpowiednio do tematyki, poniżej zostaną szerzej zgłębione sprawy uchybień i ich przebaczenia w życiu odrodzonych chrześcijan.

Więcej… [Wyznawanie i przebaczenie]
 
Mamo, przebaczam Ci..... Drukuj Email
piątek, 25 sierpnia 2017 00:00

Siedziała przede mną dojrzała kobieta, a jednak, gdy słuchałam jej opowieści, odnosiłam wrażenie, jakby były to zwierzenia małej, zranionej dziewczynki. Dawny ból wracał w każdym słowie, choć przecież minęło już tyle lat...
Jej matka była cudowną kobietą - tak przynajmniej sądzili wszyscy: jej współpracownicy, sąsiedzi, przyjaciele i znajomi, których miała bardzo wielu. Była bardzo pobożna, wrażliwa, troskliwa, czuła, pełna wewnętrznego ciepła. Jedynymi osobami, które miały odmienne zdanie, były... jej dzieci.

Więcej… [Mamo, przebaczam Ci.....]
 
Przebaczyć mordercy swojej córki Drukuj Email
czwartek, 24 sierpnia 2017 16:54

 
...jak i my odpuszczamy naszym winowajcom Drukuj Email
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:51

 
Łaska Drukuj Email
Autor: Wiliam Mac Donald   
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:00

Całe postępowanie Boga z ludźmi w obecnym czasie oparte jest na Jego łasce. Oznacza to, że Bóg okazuje człowiekowi przychylność, na którą ten w ogóle nie zasłużył. Słowo „łaska" jest użyte w Biblii ponad 160 razy, a w tym w Nowym Testamencie 128 razy. Biblia uczy, że Bóg jest "Bogiem wszelkiej łaski" (1 Ptr. 5,10); że Chrystus jest "pełnią łaski" (Jan 1,14) oraz, że Duch Święty jest "Duchem łaski" (Hebr. 10,29). Tak więc wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej są ściśle związane z łaską.

Słowo " łaska" używane w Starym Testamencie oznacza: "schylić się, lub zniżyć się w uprzejmości do kogoś pośledniejszego"; natomiast w Nowym Testamencie słowo " łaska" oznacza: "przychylność", "dobra wola", "wierna miłość". Jest bardzo trudno jednym słowem określić to co oznacza " łaska". Jednak podane niżej definicje pozwolą dokładniej zrozumieć znaczenie " łaski":

Więcej… [Łaska]
 
Nieurodzajne drzewo figowe Drukuj Email
Autor: Zajonc Damian   
środa, 23 sierpnia 2017 11:11

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Nieurodzajne drzewo figowe" wygłoszonego  przez br. Damiana Zajonca.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę Drukuj Email
Autor: Andrzej Olszewski   
środa, 23 sierpnia 2017 02:00

W ostatnim czasie sporo myślę o drogocennej łasce Bożej; wiele czytam i uważnie słucham różnych wypowiedzi na temat łaski. Jeżeli chodzi o łaskę, widzę dwa skrajne kierunki: legalizm i „tanią łaskę”. Oba prowadzą chrześcijaństwo na manowce błędu. Legalizm stworzył system religijny, wypaczył prawdziwą pobożność i bojaźń Bożą. Szybką odpowiedzią na legalizm stało się przeakcentowanie łaski i uczynienie z niej tzw. "taniej łaski".

„A On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości, i o sądzie” (J 16,8 ). Czy zauważyliście, że dzisiaj chrześcijanie przekonują świat jedynie o łasce i miłosierdziu Bożym? Kiedy myślałem o napisaniu tego artykułu na temat łaski pierwszym wersetem, który przyszedł mi do głowy, był właśnie ten. Czytając Słowo Boże widzimy w nim następującą kolejność rzeczy: przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości, i o sądzie; następnie pokuta i upamiętanie, a finalnym efektem lub inaczej parasolem dla całego tego procesu zbawienia jest łaska. Chwała Bogu za tą drogocenną łaskę. My dzisiaj gubimy tą kolejność, lub czynimy z łaski samotnika. To jest bardzo zwodnicze i niebezpieczne. Daleki jestem od legalizmu, ale widzę i jestem zaniepokojony, tym, że dzisiaj atakuje się jedne z fundamentalnych wartości Kościoła, jakimi są: świętość, bojaźń Boża i pobożność, a wszystko to dzieje się pod parasolem „taniej łaski”.

Więcej… [Którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę]
 
Cudowny, łaskawy Zbawco Drukuj Email
Autor: Zand   
środa, 23 sierpnia 2017 00:00

1. Cudowny, łaskawy Zbawco, Odkupicielu mych win,

Boży Baranku zabity by wolność przynieść mi!


2. Doradco, Pocieszycielu z nieba posłany tu nam,

Wskazujesz na nowo drogę, kiedy gubimy ślad.


Ref. Ciebie chwalimy, o Panie, przyjmij dziś cześć z naszych warg

Uzdrów, prosimy, zlej łaski, których pragniemy tak.


3. Ojcze wszechmocny i wieczny, umiłowałeś swój lud

Pozwól nam w swoich słabościach, skłonić się u Twych stóp.

 
Lekceważenie łaski Bożej Drukuj Email
Autor: Sokół Bogusław   
wtorek, 22 sierpnia 2017 11:05

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazań  pt."Dobroć Boża prowadzi do upamiętania" oraz "Lekceważenie łaski Bożej" wygłoszonych przez br. Bogusława Sokoła pastora - seniora  KCh "Nowe Życie" w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.


Słuchaj  "Dobroć..." 

Słuchaj  "Lekceważenie..."  

 
Łaską zbawieni Drukuj Email
wtorek, 22 sierpnia 2017 00:00

Apostoł Paweł kreśli obraz stanu ludzi przed ich ożywieniem tzn. przed ich narodzeniem się na nowo. Jest to obraz bardzo smutny. "Umarliście przez upadki i grzechy" - mówi apostoł. Martwi dla prawdziwych i świętych skarbów życia, niezdolni do rozumienia Boga i Jego woli. Chrystus ożywia, a grzech przynosi śmierć. Zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym. 6,23). Oczywiście ci, których Paweł apostoł nazywa tutaj umarłymi, z przyrodzonego, naturalnego punktu widzenia byli pełni życia, ale było to życie w grzechu. Kupowali, sprzedawali, prowadzili aktywne życie, byli pełni życia. Sprawy duchowe zaś, sprawy Nieba ich nie interesowały wcale, a nawet czasami były przedmiotem ich ironicznych uśmiechów. Żyli oni wedle modły tego świata, naśladując władcę, który rządził w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych.

Więcej… [Łaską zbawieni]
 
Pasterzu mój! Drukuj Email
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:52

 
Prawdziwe wielbienie jest odpowiedzią Drukuj Email
Autor: Biernacki Tomasz   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 20:41

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania   nowego wartościowego   kazania  pt. "Prawdziwe wielbienie jest odpowiedzią" wygłoszonego przez  br. Biernacki Tomasz.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Wiara potrzebuje pewnego fundamentu Drukuj Email
Autor: Edwin i Lilian Harvey   
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 00:00

Wszystkie obietnice Boże w Nim są tak i w nim są Amen. 2 Kor. 1:20

Wszak Bóg jest wierny, a każdy człowiek jest kłamcą. Rzymian 3:4

Słowo Boże jest fundamentem każdej naszej modlitwy, gdyż jak mielibyśmy wiedzieć jak prosić, albo o co prosić, gdyby Bóg nie dał nam Swojego Słowa, w którym tak bezbłędnie i jasno ukazane jest poznanie Jego woli? Jego obietnice są słowami, których możemy się uchwycić. Nic dziwnego, że Szatan chce znieważyć Słowo i będzie próbował unieważnić obietnice poprzez niewiarę.

Vance Havner opisuje swoją walkę w sposób graficzny:

Więcej… [Wiara potrzebuje pewnego fundamentu]
 
Byle tylko wierzyć? Drukuj Email
Autor: Krzyżagórski Krzysztof   
niedziela, 20 sierpnia 2017 20:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Byle tylko wierzyć?" wygłoszonego przez br. Krzysztofa Krzyżagórskiego podczas nabożeństwa niedzielnego w dniu 20.08.2017 r. w Zborze Kościoła Zielonoświątkowego w Nowej Soli przy ul.Wyspiańskiego 13.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 92