Pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej Drukuj Email
wtorek, 31 października 2023 14:00

U podstaw Reformacji Protestanckiej leżą cztery główne pytania lub doktryny, w których według reformatorów, Kościół Rzymskokatolicki był w błędzie. Te cztery pytania lub doktryny są następujące: W jaki sposób osoba jest zbawiona? Gdzie znajduje się religijny autorytet? Czym jest kościół? Jaka jest istota chrześcijańskiego życia? Aby odpowiedzieć na te pytania reformatorzy tacy jak, Marcin Luter, Ulrich Zwingli, John Kalvin i John Knox ustanowili coś, co jest znane jako „Pięć zasad Protestantyzmu” ( Pięć Sola – sola to łacińskiego słowo oznaczające „tylko”). Te pięć punktów było w samym sercu reformacji, i właśnie dla tych pięciu istotnych biblijnych doktryn, reformatorzy wystąpili przeciwko Kościołowi Rzymskokatolickiemu opierając się naciskom kościoła aby odwołali swoje nauczanie nawet pod groźba utraty życia. Te pięć kluczowych doktryn Reformacji Protestanckiej to:

1 . „Sola Scriptura”, lub tylko Pismo: to mówi o biblijnej doktrynie, że tylko Biblia jest jedynym autorytetem dla wszystkich kwestii wiary i praktyki. Pismo i tylko Pismo jest standardem według którego wszelka nauka i doktryna kościoła, ma być ustanawiana. Jak Marcin Luter elokwentnie wyraził, kiedy poproszono go aby odwołał wszystkie swoje nauki, „ Jeśli nie będę przekonany przez Pismo i zdrowy rozsądek - to nie zaakceptuje autorytetu papieży i jego rad ponieważ one sobie zaprzeczają nawzajem – moje sumienie jest więźniem Słowa Bożego. Nie mogę i nie odwołam niczego co jest sprzeczne z moim sumieniem i co nie jest ani właściwe ani bezpieczne. Boże pomóż mi. Amen.”

2 . „Sola Gratia”, zbawienie tylko z łaski: to mówi o biblijnej doktrynie, że zbawienie jest tylko z Bożej łaski i, że jesteśmy wyratowani z Jego gniewu tylko przez Jego łaskę. Boża łaska w Chrystusie nie jest po prostu konieczna, ale jest jedynym wystarczającym powodem zbawienia. Ta łaska jest ponadnaturalna pracą Ducha Świętego, który przyprowadza nas do Chrystusa poprzez uwolnienie nas od niewoli grzechu i wzbudza nas z duchowej śmierci do duchowego życia.

3 . „Sola Fide”, zbawienie tylko na podstawie wiary: to mówi o biblijnej doktrynie, usprawiedliwienie jest tylko przez łaskę i tylko przez wiarę i tylko z powodu Chrystusa. To przez wiarę w Chrystusa, że Jego sprawiedliwość jest przepisywana nam jako jedyne możliwe zadośćuczynienie doskonałej Bożej sprawiedliwości.

4 . „Solus Christus”, tylko w Chrystusie: to mówi o biblijnej doktrynie, że zbawienie jest tylko w Chrystusie i Jego bezgrzeszne życie i ofiara zastępcza są wystarczające dla usprawiedliwienia i pojednania z Bogiem Ojcem. Ewangelia nie był głoszona, jeśli zastępcza ofiara Chrystusa nie jest ogłaszana, a wiara w Chrystusa i Jego dzieło nie jest wymagana.

5 . „Soli Deo Gloria”, tylko dla Bożej Chwały: to mówi o biblijnej doktrynie, że zbawienie jest z Boga i przez Niego zostało osiągnięte tylko dla Jego chwały. To mówi nam o tym, że jako chrześcijanie zawsze musimy oddawać Mu chwałę i żyć przed obliczem Boga, pod Jego autorytetem i tylko dla Jego chwały.

Te pięć ważnych i fundamentalnych doktryn są powodem dla Protestanckiej Reformacji. Są w centrum tego, gdzie Kościół Rzymskokatolicki się mylił w swej doktrynie i dlaczego Protestancka Reformacja była konieczna aby kościół na całym świecie powrócił do poprawnej doktryny i nauki biblijnej. Są one tak samo ważne w ocenianiu kościoła, jak były wtedy. W wielu aspektach, duża cześć protestanckiego chrześcijaństwa potrzebuje wrócić do tych fundamentów, tak jak i reformatorzy rzucili wyzwanie Kościołowi Rzymskokatolickiemu w szesnastym wieku.