Uwaga! Niebezpieczeństwo! Drukuj Email
niedziela, 06 stycznia 2013 00:00

Choć Pismo Święte zapowiada jednoznacznie odejście wielu od wiary, wykrzywianie prostych dróg Bożych, w naszym pokoleniu, dzisiaj, z niedowierzaniem obserwujemy bezceremonialny atak na najbardziej fundamentalne prawdy Biblijne. Jednym z takich niebezpieczeństw są  idee tzw. Nowopowstającego Kościoła [ang. The Emergent Church]. 

Mam nadzieję, że uważne przyjrzenie się i przemyślenie przedstawionych w poniżej przedstawionym filmie kwestii, pomoże nam nabrać większej czujności i zabezpieczy wielu z nas przed zwiedzeniem.

Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i czczym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich i na żywiołach świata, a nie na Chrystusie [Kol 2,8].