Imię ponad wszelkie imię Drukuj Email
Autor: NDJ   
środa, 13 lutego 2013 00:00

Poprzez trzyletnią służbę wywarł większy wpływ na historię niż sto trzydzieści lat nauczania Sokratesa, Platona i Arystotelesa razem wziętych. Tam, gdzie odwieczne wierzenia składają w ofierze ludzi, próbując uśmierzyć gniew Boga, On wspina się na ołtarz, aby zająć ich miejsce. "Wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stal się podobny ludziom; okazawszy się z postawy człowiekiem..."

"Na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i wszelki język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca." (Filipian 2:10-11)