Ślepy stał przy drodze i wołał.. Drukuj Email
wtorek, 26 lipca 2011 12:25

Ślepy stał u drogi prosząc: / X3
Wskaż mi kierunek / X3
I drogę do domu

Sędzia stał u drogi prosząc: / X3
Pokaż mi prawdę / X3
I drogę do domu

Skazany stał u drogi prosząc: / X3
Podaruj mi życie / X3
I drogę do domu

Jezus wisiał na krzyżu i rzekł: / X3
Ja jestem waszą drogą
Ja jestem waszą prawdą
Ja jestem waszym życiem
I drogą do Domu

Jezus / X3