Oddaj Bogu chwałę! Drukuj Email
czwartek, 14 lipca 2011 00:00

W niebie Cherubini, w niebie Cherubini
Oddają Bogu chwałę!
Przed Stwórcą wszechświata, w nabożnym drżeniu,
Śpiewają cudowne pieśni!

Światłość niewysłowiona, Światłość niewysłowiona,
Pełna pokoju, zstąpiła z góry!
Światłość ożywiająca, darująca nam dobro,
Oświeciła ziemię z wysokości!

Święty Wszechwładny, Święty Wszechwładny!
Hosanna Mu na wieki! Kto może się z Nim równać?
Boga wysławiamy! Pana wywyższamy!
Komu jest podobny cudny nasz Bóg,
Król królów, Pan nasz?
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!

Król zostawił niebo, Król zostawił niebo,
Umiłowawszy grzesznych ludzi!
Cierpienia śmierci i hańbę Golgoty
Wypił pokornie aż do końca!

W najjaśniejszej radości będę wiecznie chwalić
Mego Zbawiciela!
Przez wielką łaskę i cudowną miłość
Objawił On Siebie światu!

Święty Wszechwładny, Święty Wszechwładny!
Hosanna Mu na wieki! Kto może się z Nim równać?
Boga wysławiamy! Pana wywyższamy!
Komu jest podobny cudny nasz Bóg,
Król królów, Pan nasz?
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja!