Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - "Tyr utopiony w morzu" Drukuj Email
sobota, 24 października 2015 10:00

Prorok Ezechiel zapowiedział Tyrowi dość osobliwy koniec. Prawdopodobieństwo dokładnego jego wypełnienia się wciąż zadziwia. Ezechiel 28: …Synu człowieczy, powiedz księciu Tyru: Tak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ twoje serce było wyniosłe i mówiłeś: Jestem bogiem i zamieszkuje w siedzibie bogów pośród mórz...

Ezech. 26:3-9,14,19: Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto wystąpię przeciwko tobie, Tyrze! Wywiodę przeciwko tobie liczne narody, jak morze, gdy podnosi swoje fale. I zburzą mury Tyru, i rozwalą jego wieże; zmiotę z niego jego kurz i uczynię z niego nagą skałę. Będzie miejscem, gdzie rozciągają sieci rybackie pośród morza .... Jego miasta podległe na lądzie będą pobite mieczem. I poznają, że Ja jestem Pan. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na Tyr z północy Nebukadnesara, króla babilońskiego, króla królów, z rumakami, rydwanami, jeźdźcami i licznym wojskiem. On wybije mieczem twoje podległe miasta, usypie przeciw tobie wał i postawi przeciw tobie dach z tarcz. I skieruje swoje tarany przeciw twoim murom, a twoje wieże rozwali żelaznymi hakami. (...) Obrócę cię w nagą skałę: Będziesz miejscem gdzie rozciągają sieci rybackie; już nigdy nie będziesz odbudowany, gdyż Ja, Pan, to powiedziałem mówi Wszechmocny Pan. (...)
Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan: Gdy uczynię cię miastem spustoszonym jak inne miasta, które nie są zamieszkane, gdy sprowadzę na ciebie nawałnicę i pokryją cię wielkie wody.

W roku 586 przed Chrystusem Nabuchonodozor, tak jak zapowiadało proroctwo, zaatakował Tyr. Ale ludzie umknęli z dobytkiem i skarbami na pobliską wyspę. Przez 240 lat miasto Tyr leżało w gruzach a jego mieszkańcy nadal żyli na wyspie.

W końcu Aleksander Wielki wysłał swoje wojsko na Tyr, ale zastał je w ruinach, na wyspę zaś nie mógł się dostać bo mieszkańcy obwarowali ją wodnymi zaporami. Nie dał jednak za wygraną. Opracował plan: Postanowił wybudować drogę z lądu do wyspy. Budulec wziął z miasta Tyr. Wojsko wrzuciło całe miasto do morza. Zeskrobali nawet piach. I tak spełniło się proroctwo, miasto Tyr zostało płaskie i nagie jak wierzchołek skały i przykryją je "wielkie wody".

Spełnienie się tego proroctwa zmieniło geografię Libanu. To co było wyspą jest teraz półwyspem. "I nigdy nie będziesz odbudowane".

To proroctwo wypełniło się bardzo dokładnie.