Proroctwa biblijne, które już się wypełniły - Ponowne powstanie państwa Izrael i powrót Żydów do swoich ziem po latach rozproszenia Drukuj Email
Autor: Administrator   
sobota, 14 listopada 2015 00:00

Bóg nie zostawił swojego ludu na zawsze. Zapowiedział, że w dniach ostatecznych zbierze Izrael z powrotem do ich Ziemi. Obecnie wiemy, że wydarzyło się to w roku 1948. Jednakże wydarzenie to było zaskoczeniem dla całego świata. Rozproszony po całym globie od dwóch tysięcy lat (!) naród żydowski nagle otrzymał fragment swojej dawnej ziemi, na terenie wrogiej mu Palestyny. Nie do uwierzenia - lecz jednak tak właśnie się stało.
Po 2000 lat nieistnienia znów powstało państwo Izrael, zgodnie z zapowiedziami proroków:

Tak mówi Wszechmocny Pan: Zbiorę was spośród ludów i zgromadzę was z krajów, po których was rozproszyłem, i dam wam ziemię izraelską. Ezech. 11:17-19

I zabiorę was spośród narodów, i zgromadzę was ze wszystkich ziem; i sprowadzę was do waszej ziemi. Ezechiel 36:24

I odmienię los mojego ludu izraelskiego, tak, że odbudują spustoszone miasta i osiedlą się w nich. Zasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce I zaszczepię ich na ich ziemi; i nikt już nie wyrwie ich z ich ziemi którą im dałem – mówi Pan, twój Bóg. Ksiega Amosa 9.14-15

I stanie się w owym dniu, że Pan ponownie wyciągnie swoją rękę, aby wykupić resztkę swojego ludu, która pozostanie z tych z Asyrii i z Egiptu, i z Patros, i Etiopii, i Elamu, i z Szinearu, i z Hamatu, i z wysp na morzu. I wywiesi narodom sztandar, i zbierze wygnańców z Izraela, a rozproszonych z Judy zgromadzi z czterech krańców świata. Izajasz 11:11-3

Dziś Izrael nie tylko ma swoje państwo, ale także zamienił pustynne tereny w ogrody. Jerozolima nazywana jest ogrodem na pustyni. "Zasadzą winnice i będą pić ich wino, założą ogrody i będą jeść ich owoce".

Prorocy zapowiedzieli także coś więcej, coś co dotyczy przyszłości: Że W Jerozolimie zostanie odbudowana dawna Świątynia (Micheasza 4.1-2, 2 Tes. 2:2-4, Dan. 9:27 i 8:11-14). Oraz że w dniach ostatnich Izrael uzna Jezusa mesjaszem (Zachariasza 12:9-10, Jeremiasza 31:31-34).