Osoba z autyzmem w kościele - sprawozdanie z konferencji Drukuj Email
Autor: prof. Anna Zamkowska   
środa, 05 czerwca 2013 16:04

20 kwietnia 2013 roku odbyła się nasza już druga z kolei konferencja, poświęcona tym razem wspieraniu osób z autyzmem i ich rodzin we wspólnocie lokalnego Kościoła. Ponownie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci przez Wyższą Szkołę Teologiczno-Społeczną mieszczącą się przy ulicy Wybornej w Warszawie.

Głównym organizatorem konferencji było Duszpasterstwo Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin działające przy Kościele Chrześcijan Baptystów w Chociwlu. Rangę ogólnokrajową nadał konferencji patronat, którym zaszczyciły nas trzy ewangeliczne kościoły: Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej oraz Kościół Zielonoświątkowy. Patronat medialny nad konferencją objęły Radio Chrześcijanin oraz Radio Pielgrzym.

Konferencję rozpoczął pastor Henryk Kufeld ciepłym przywitaniem uczestników. Szczególnym wydarzeniem był dla uczestników koncert Antosia Filipova, chłopca z autyzmem, który dzięki niestrudzonym wysiłkom swego taty opanował śpiew i grę na gitarze oraz umiejętność zapowiadania utworu. Antoś jest zwycięzcą tegorocznego 13. Ogólnopolskiego Festiwalu Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie „Albertiana” w kategorii solistów. Mieliśmy zatem szczególny przywilej wysłuchać zaprezentowanych przez ten duet piosenek.

Po koncercie rozpoczęła się część plenarna obrad. Jako pierwsza wystąpiła Ewa Szczecińska, lekarz psychiatra pracująca w dziennym oddziale dla dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju ośrodka dla dzieci niepełnosprawnych Aga w Radomiu. Pani doktor zaprezentowała charakterystykę osób autystycznych, na podstawie aktualnych klasyfikacji międzynarodowych, popierając swój wywód cennymi relacjami z własnych doświadczeń i obserwacji. Wykład wzbudził zainteresowanie uczestników i zachęcił do zadawania szeregu pytań.

Następnie swoimi doświadczeniami z kilkunastoletniej pracy z osobami autystycznymi podzielił się mgr Tomasz Mioduszewski, nauczyciel w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem oraz terapeuta w SPOA. Wykład oparty o behawioralne podejście do terapii składał się trzech części. W pierwszej dokładnie scharakteryzowane zostały cele i strategie nauki samodzielnego funkcjonowania osób z autyzmem. W drugiej części wykładowca zaprezentował doświadczenia Princeton Child Development Institute w zakresie usamodzielniania osób dorosłych. W trzeciej z kolei podzielił się przykładami włączania osób z autyzmem w życie społeczności kościoła. Wykład wzbudził duże zainteresowanie uczestników, którzy chętnie w przerwach korzystali z porad i prosili o umożliwienie dalszego kontaktu.

Bardzo cenną ilustracją potrzeb osób autystycznych i ich rodzin były wypowiedzi rodziców posiadających dzieci ze spektrum autyzmu. Wskazywały na zmagania, których doświadczają, a też na sposoby radzenia sobie z wyzwaniami i doświadczanie Bożej pomocy w uczeniu radzenia sobie z nimi. Swoimi doświadczeniami podzieliły się z nami:

  • Maria Dziekańska, mama dorosłego, dość samodzielnego syna Dominika. Oboje od wielu lat są członkami Biblijnego Kościoła Baptystycznego w Aninie k/Warszawy.
  • Anna Jankowska, mama 34-letniej autystycznej Marty, uczestniczących w zajęciach w środowiskowym domu samopomocy. Uczęszcza do Biblijnego Kościoła Baptystycznego w Aninie k/Warszawy.
  • Irena Zwolak, mama 24-letniej Agaty z mózgowym porażeniem dziecięcym i elementami autyzmu.

Niestety osobiście nie mogły przybyć Agata Wojewoda (mama 19 letniego syna Bartka z głębokim autyzmem, członek Kościoła Chrześcijan Baptystów w Radomiu, członek Stowarzyszenia Osób ze Spektrum Autyzmu w Radomiu Księżycowe Dzieci) oraz Alaksandra Ruszczyk, mama 11- letniego Antosia ze Spektrum Zaburzeń Autystycznych . Relacje obu mam zostały załączone do materiałów konferencyjnych.

Trzeci, ostatni wykład, zaprezentowany przez prof. Annę Zamkowską, dotyczył głównie strategii włączenia do społeczności kościoła osób z autyzmem, zaczerpniętych z pozycji Autism and your church Barbary Newman. Zawierał wiele cennych praktycznych wskazówek pozwalających na uzyskanie informacji o osobie z autyzmem, przekazywania ich odpowiednim osobom oraz stworzenia w kościele przyjaznego miejsca dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu.

Konferencję zakończyło spotkanie osób zainteresowanych działalnością Duszpasterstwa Osób Niepełnosprawnych, na którym zaprezentowano plany przyszłych działań oraz dyskutowano na temat kwestii niepokojącej wielu rodziców, a mianowicie opieki nad ich dorosłymi dziećmi, gdy rodziców już zabraknie. Wspólnie ustaliliśmy, że podejmiemy działania na rzecz zebrania doświadczeń innych organizacji w tym zakresie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim prelegentom i uczestnikom za ich cenny wkład.