Charakterystyka osób niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu głębszym Drukuj Email
Autor: prof. Anna Zamkowska   
wtorek, 04 czerwca 2013 12:18

Definicja i stopnie niepełnosprawności intelektualnej

Niepełnosprawność intelektualna jest to „niepełnosprawność powstająca przed 18. rokiem życia, charakteryzująca się istotnymi ograniczeniami zarówno w funkcjonowaniu intelektualnym, jak i w zachowaniu przystosowawczym, które definiowane jest poprzez adaptacyjne umiejętności poznawcze, społeczne i praktyczne” (R.Luckasson i in.,2002)

Stopnie upośledzenia umysłowego (DSM-IV)

  lekkie upośledzenie (50-55 do około 70)
  umiarkowane upośledzenie (35-40 do 50-55)
  znaczne upośledzenie (20-35 do 35-40)
  głębokie upośledzenie (poniżej 20 lub 25)

  Charakterystyka osób z niepełnosprawnością intelektualną

A. Wygląd zewnętrzny

Przykładem najbardziej rozpoznawalnego zespołu z objawami niepełnosprawności intelektualnej jest Zespół Downa.

 • Wymienia się od 50 aż do 300 cech osób z zespołem Downa.
 • Dziecko posiada przede wszystkim indywidualne cechy fizyczne, psychiczne i osobowościowe charakterystyczne dla siebie.
 • Istnieją pomiędzy dziećmi z zespołem Downa znaczne różnice.
 • Pewne cechy fizyczne zmieniają się w miarę rozwoju dziecka i mogą stawać się bardziej lub mniej wyrażone. Wygląd, mniejsze lub większe nasilenie cech fizycznych, charakterystycznych dla zespołu Downa nie świadczy o poziomie rozwoju intelektualnego.
 • Wygląd jest jednak pierwszym wrażeniem, które sprawia nowo poznana osoba, dlatego bardzo istotna jest dbałość o wizerunek osoby z niepełnosprawnością intelektualną, ponieważ może on utrudnić lub ułatwić jej społeczny odbiór.

  Czytaj całe opracowanie (.pdf)

Uwaga!

Opracowanie stanowi część materiałów z konferencji "Osoba niepełnosprawna intelektualnie w Kościele". W kolejnych dniach opublikujemy (dzięki  przychylności i zgodzie organizatorów) również inne materiały tematyczne m.in. z tegorocznej konferencji "Dziecko z autyzmem w Kościele"  (w tym również pliki audio i świadectwa).

Zostaną one po publikacji zebrane w jednym folderze i opublikowane na naszym serwerze ftp.