Motyw jest najważniejszy Drukuj Email
Autor: A.W.Tozer   
sobota, 09 lutego 2013 20:00

Wezwanie Pawła - wszystko na chwałę Bożą czyńcie (1 Kor. 10:31) - jest czymś więcej niż tylko pobożnym idealizmem. Jest to integralna część świętego objawienia i ma być przyjmowana jako prawdziwe Słowo Prawdy.

Otwiera to przed nami możliwość czynienia w życiu wszystkiego na chwałę Boga...

Nie to, co człowiek robi, określa czy jego dzieło jest święte czy świeckie, ale dlaczego to robi. Motyw jest najważniejszy. Jeśli człowiek uświęci Pana Boga w swym sercu, wówczas nie będzie mógł robić podłych rzeczy. Wszystko, co zrobi, będzie dobre i miłe w oczach Boga przez Jezusa Chrystusa. Bo człowiek tak żyjący nie tylko sam będzie święty, ale i cały świat będzie dla niego świątynią. Jego całe życie będzie kapłańską służbą.

W czasie wykonywania swych nawet najprostszych rzeczy, usłyszy głos serafina mówiącego: "Święty, Święty, Święty jest Pan Zastępów ! Cała ziemia pełna jest Jego chwały !"