Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego (12) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
czwartek, 10 listopada 2011 00:00

"Trwajcie we mnie, a Ja w was. Jak latorośl sama z siebie nie może wydać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.”(Jan 15,4-5)

Pragnieniem każdego chrześcijanina powinno być obfite i wartościowe życie z Jezusem Chrystusem. Takie życie wcale nie jest skomplikowane i męczące. Jest ono czymś nadnaturalnym. Sami, dzięki własnym wysiłkom, nie jesteśmy jednak w stanie prowadzić takiego duchowego życia.

Dlatego musimy poddać się Duchowi Świętemu, aby to On działał w nas.

Studiuj dwunastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt." Zwycięskie życie - życie w mocy Ducha Świętego"