Wojna i pokój Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
wtorek, 10 marca 2015 22:00
W tych dniach wiele słyszymy o wojnie. W moim pokoleniu nigdy przedtem nie była ona tak wyczuwalna i bliska naszych granic. Przykuwa  uwagę nie tylko dziennikarzy i reporterów. Mówią o niej także eksperci i poważni politycy. Sądząc po tym, co już się dzieje, wojna naprawdę jest wielce prawdopodobna.

Co myślą o tym ludzie wierzący w Boga? Jako uczniowie Jezusa  Chrystusa mamy wyraźną wskazówkę Pana, jak przyjmować takie wiadomości. Potem usłyszycie o wojnach i wieści wojenne. Baczcie, abyście się nie trwożyli, bo musi się to stać, ale to jeszcze nie koniec [Mt 24,6]. Spokojnie. Nawet wasze włosy na głowie wszystkie są policzone [Mt 10,30]. Na świecie niepokój jest zjawiskiem powszechnym i normalnym. Naśladowcy Jezusa wszakże nie muszą się trwożyć. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka [Jn 14,27].

Łaska wam i pokój od Boga, Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa [Flm 1,3]. Te słowa Pisma Świętego brzmią nam, jak życiowy refren.  Niepokój duszy powodowany grzechem został w naszym życiu już zażegnany. Usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa [Rz 5,1]. Nienawiść i wrogość ustąpiła miejsca miłości i przyjaźni. Albowiem On jest pokojem naszym, On sprawił, że z dwojga jedność powstała [Ef 2,14]. Nie zamartwiamy się o byt doczesny i o losy świata, gdyż w głębi duszy już jesteśmy obywatelami Królestwa Bożego. Albowiem Królestwo Boże, to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój, i radość w Duchu Świętym [Rz 14,17].

Przypomina mi się piosenka, którą śpiewaliśmy w czasach mojej młodości.

Ciągły niepokój na świecie
Wojny i wojny bez końca
Jakże niepewna jest ziemia
Jękiem i gniewem drgająca


Ref. Pokój zostawiam wam
Pokój mój daję wam
Nie tak jak daje dzisiaj świat
Powiedział do nas Pan


Ciągły niepokój w człowieku
Ucieczka w hałas, zabawy
Szukamy wciąż nowych wrażeń
A w głębi ciszy pragniemy


Pokój budować na co dzień
W sobie, w rodzinie, przy pracy
Nasze mozolne wysiłki
Pan swoją łaską wzbogaci
.

Tak jest.  Podczas gdy świat niepokoi się i trwoży, prawdziwi chrześcijanie, nawet w obliczu prześladowań i śmierci, cieszą się pokojem. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie [Flp 4,6-7]. Amen.