Uczniostwo (14) Drukuj Email
Autor: Manfred Roseler   
niedziela, 05 stycznia 2020 00:00

Jezus polecił głosić Ewangelię wszystkim narodom i czynić z ludzi Jego uczniów.
Ale co to znaczy "być uczniem Jezusa"? Cena uczniostwa jest wysoka. Czy jesteśmy gotowi ją ponieść i podążać za Nim bez zastrzeżeń?
Jeśli tak, rzeczywiście będziemy „światłością świata" i „solą ziemi".

A Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa:

Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je  przestrzegać  wszystkiego, co wam, przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata.
( Mat. 28,18-20 )

Studiuj czternastą lekcję kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem"  pt. "Uczniostwo"