Tu nie chodzi o żłóbek... Drukuj Email
czwartek, 24 grudnia 2020 15:52

Tu nie chodzi tylko o żłóbek w którym leżał Bóg

Tu nie chodzi o aniołów śpiewających mu

Tu nie chodzi o pasterzy co nie mogli spać

To nie tylko mędrcy we wschodu co za gwiazdą szli

Tu nie chodzi o dobre uczynki czy modlitwy me

Tu nie chodzi o sukcesy osiągnięcia też

Tu nie chodzi o bogactwa co gromadzę w świecie tym

Wszystko mam w jego świętej krwi ona zmywa winy me

Tu chodzi o krzyż co zmazuje grzech

Jezus przyszedł by człowiekiem być by ratunek ludziom dać

Ten pusty grób on znakiem jest w Jezusie każdy z nas życie wieczne ma !

(tłum. Iwona Ciesiółka)