Ratujmy swoje życie! Drukuj Email
Autor: Marian Biernacki   
piątek, 17 maja 2013 00:00

Cały świat obiegła dziś sensacyjna decyzja Angeliny Jolie o poddaniu się podwójnej, prewencyjnej mastektomii w związku z dużym prawdopodobieństwem wystąpienia u niej choroby nowotworowej (87%). Jolie ma mutację w genie BRCA1, co oznacza, że jest w grupie podwyższonego ryzyka zachorowania na raka piersi. Matka 38 letniej aktorki zmarła z tego powodu w wieku 56 lat.

Jakkolwiek decyzja amerykańskiej gwiazdy wywołała bardzo różne reakcje i sprzeczność komentarzy, to jednak niezaprzeczalnym  pozostaje jej osobiste prawo do ochrony własnego zdrowia i życia. Niektórzy wręcz oniemieli z podziwu dla jej determinacji i odwagi pod tym względem.

Postawa Angeliny Jolie przypomniała mi wezwanie Jezusa do wielkiej determinacji w trosce o zachowanie daru życia wiecznego.

Jeśli tedy prawe oko twoje gorszy cię, wyłup je i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby całe ciało twoje miało pójść do piekła. A jeśli prawa ręka twoja cię gorszy, odetnij ją i odrzuć od siebie, albowiem będzie pożyteczniej dla ciebie, że zginie jeden z członków twoich, niż żeby miało całe ciało twoje znaleźć się w piekle [Mt 5,29-30]. Wszystko tu na ziemi warto oddać za to, aby na wieki być w niebie.

Żywot wieczny – to bezcenny dar Boży, o który trzeba nam bardzo dbać, aby go nie utracić. Chrystus Pan tylko tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci, i nieśmiertelności, da żywot wieczny [Rz 2,7]. Stąd apostolskie wezwanie: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie [Flp 2,12]. Chrześcijanie nonszalanccy, zaniedbujący sprawę życia wiecznego, niech wezmą sobie do serca, że skoro inni z taką postawą podpadli Bogu, to jakże my ujdziemy cało, jeżeli zlekceważymy tak wielkie zbawienie [Hbr 2,3].

Angelina Jolie zasłynęła w tych dniach z wielkiej troski o dłuższe życie na ziemi. Niechby wielu z nas z podobną determinacją pomyślało o życiu wiecznym. Obyśmy do tego stopnia przejęli się wiecznym zbawieniem swojej duszy, by w celu jego osiągnięcia nawet utrata ręki czy nogi nie była dla nas ceną zbyt wysoką.

Ratujmy swoje życie!