Psalm 34 Drukuj Email
Autor: The Brooklyn Tabernacle Choir   
sobota, 13 lipca 2019 14:56

PSALM 34

Bojaźń Boża źródłem błogosławieństwa

1 Dawidowy. Gdy wobec Abimeleka udawał szaleńca i odszedł wygnany przez niego. 2 Chcę błogosławić Pana w każdym czasie, na ustach moich zawsze Jego chwała. 3 Dusza moja będzie się chlubiła w Panu, niech słyszą pokorni i niech się weselą! 4 Uwielbiajcie ze mną Pana, imię Jego wspólnie wywyższajmy! 5 Szukałem Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. 6 Spójrzcie na Niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. 7 Oto biedak zawołał, a Pan go usłyszał i wybawił ze wszystkich ucisków. 8 Anioł Pana zakłada obóz warowny wokół bojących się Jego i niesie im ocalenie. 9 Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan, szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka. 10Bójcie się Pana, święci Jego, gdyż bogobojni nie doświadczają biedy. 11 Możni zubożeli i zaznali głodu, a szukającym Pana żadnego dobra nie zabraknie. 12 Pójdźcie, synowie, słuchajcie mnie; nauczę was bojaźni Pańskiej. 13 Jaki ma być człowiek, co miłuje życie i pragnie dni, by zażywać szczęścia? 14 Powściągnij swój język od złego, a twoje wargi od słów podstępnych! 15 Odstąp od złego, czyń dobro; szukaj pokoju, idź za nim! 16 Oczy Pana [zwrócone są] ku sprawiedliwym, a Jego uszy na ich wołanie. 17 Oblicze Pana [zwraca się] przeciw źle czyniącym, by pamięć o nich wytracić z ziemi. 18 Wołali, a Pan ich wysłuchał i uwolnił od wszystkich przeciwności. 19 Pan jest blisko skruszonych w sercu i wybawia złamanych na duchu. 20 Wiele nieszczęść [spada na] sprawiedliwego, lecz ze wszystkich Pan go wybawia. 21 Strzeże On wszystkich jego kości, ani jedna z nich nie ulegnie złamaniu. 22 Zło sprowadza śmierć na przewrotnego, wrogów sprawiedliwego spotka kara. 23 Pan uwalnia dusze sług swoich, nie dozna kary, kto się do Niego ucieka.