Przyrzekłem Twe słowo wypełnić Drukuj Email
niedziela, 29 grudnia 2019 00:00

Przyrzekałem Twe słowo wypełnić, 

Nie ulegać pokusom wśród zła 

I dla Ciebie swe życie poświęcić, 

Gdy zbawiłeś pewnego mnie dnia.

Ojcze nasz, który jesteś na niebie

I na ziemi, i wszędzie Twój Duch,

Zsyłaj z Nieba chleb dla nas codzienny

I w miłości swej przebacz nam dług.


Byłem biedny, samotny w tym świecie,

Beznadziejny był każdy mój krok.

Twoja łaska i krew grzech mój zmyła,

Zdjęła ciężar gniotących mnie trosk.


Jeśli chcesz, przyjacielu, żyć wiecznie,

Jeśli chcesz radość z rąk Pana wziąć,

Całkowicie dziś jemu się oddaj

I do śmierci posłusznym Mu bądź.


Poniżej przekład dosłowny:

1. Obiecałem przyjmować Twe Słowo
Nie poddawać się pokusie grzechu
I dla Ciebie całkowicie się oddać
Bo znalazłem zbawienie i życie

Ref.
O, Ojcze, który przebywasz w niebie
I na ziemi, i wszędzie wokoło
Dawaj z nieba nam chleb codzienny
I poślij w serce pierwszą miłość

2. Byłem niegodnym grzesznikiem - to wiem
I błądziłem daleko od Ciebie
Twoja łaska i krew zmyła mój grzech
I przewinienia przebaczyłeś mi

3. Jeśli chcesz być, przyjacielu, zbawiony
I otrzymać życie wieczne
To dzisiaj oddaj się całkowicie
Zbawicielowi, swemu Królowi