O, wybacz mi, Panie Drukuj Email
wtorek, 21 grudnia 2010 00:00

1. O daruj mi, Panie, pokorę
Cichego i łagodnego ducha
By wskazania Prawdy
Zostały pokochane przez słuch mego serca
By serce zawsze pałało
Ogniem bezinteresownej miłości
Bym umiała ofiarować [siebie]
I była przykładem dla wszystkich

2. Naucz mnie w bojaźni Bożej
Spędzać moje dni
Bym dla siebie była dużo bardziej sroga
A wyrozumiała dla innych
By blask Twojej chwały
Zawsze mnie oświecał
By było już z daleka
Widać, że jestem Twoim dzieckiem

3. Pomóż pokochać cierpienia
I nie uciekać od trudności
I w męczącym oczekiwaniu
Naucz cierpliwie czekać
Pomóż mi być wierną w małym
By się Tobie podobać, Ojcze
By piękniejszy, niż początek
Był koniec mojego życia


Tłumaczyła: Sylwia