Nawrócenie i początek nowego życia (01) Drukuj Email
czwartek, 25 sierpnia 2011 17:29

"Wybawię cię od ludu tego i od pogan, do których cię posyłam, aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi." Dz.Ap. 26,17-18

Żaden człowiek nie rodzi się uczniem Jezusa. Wiara nie jest dziedziczna. Biblia naucza, że początkiem chrześcijańskiego życia jest nawrócenie – świadomy zwrot człowieka ku Bogu, będący odpowiedzią na Ewangelię. Powołując apostoła Pawła, Jezus powiedział, że jego zadaniem będzie wzywanie ludzi do nawrócenia – odwrócenia od władzy szatana i zwrócenia się ku Bogu.

Poniższa lekcja jest częścią kursu biblijnego "Nowe życie z Jezusem". Studiuj pierwszą lekcje pt."Nawrócenie i początek nowego życia"