Mówić jak Słowo Boże (przypomnienie) Drukuj Email
Autor: Youtube.pl   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 00:00

Jeśli kto mówi, niech mówi jak Słowo Boże. Jeśli kto usługuje, niech czyni to z mocą, której udziela Bóg, aby we wszystkim był uwielbiony Bóg przez Jezusa Chrystusa. Jego jest chwała i moc na wieki wieków. Amen. 1P 4:11 BW

Naszym obowiązkiem jest mówić w autorytecie Pisma Świętego gdyż całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.  2Tm 3:16 BW.

Mamy mówić i często to robimy...

Pamiętajmy by policzyć koszty jakie być może nasze pokolenie poniesie z powodu głoszenia nie zmienionej ewangelii.

Czy będziemy umieli być jak Waldensi i inni męczennicy gdy nasza wiara będzie przepławiana jak przez ogień? Boże daj nam wytrwałości w słusznym czasie i  naucz nas liczyć dni...

Część 1


Część 2