"Jeśli Bóg z nami, to kto z nimi?" Drukuj Email
Autor: Andrzej Zychla   
sobota, 19 lutego 2011 14:33

"Jeśli Bóg z nami, to kto z nimi?". Pyta ironicznie bohater jednego z filmów wojennych wskazując na swoich wrogów, ukrytych w okopach i noszących na klamrach swoich pasów dumne: Gott mit uns („Z nami Bóg”). „Po czyjej stronie jesteś, Boże?” to obok: „Gdzie byłeś Boże, gdy…” najczęstsze pytanie, które stawiają ludzie przy okazji przeróżnych sytuacji konfliktowych, nie tylko zbrojnych. Jesteśmy istotami starającymi się za wszelką cenę doszukać czyjejś racji, oddać sprawiedliwość tym, którzy - naszym zdaniem - na nią zasługują oraz potępić tych, którzy zasłużyli na potępienie.

Odpowiedź Boga na tak postawione pytanie może okazać się jednak bardzo zaskakująca. A jeśli okaże się, że Bóg stoi po stronie obu zwaśnionych grup albo żadnej z nich? Przecież nie poddaje się ludzkiej presji i zawsze opowiada się za swoim niezmiennym Słowem, nawet, kiedy my się od Niego odwracamy. Jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. (2 Tym. 2:13, BW)

Tekst pochodzi z  http://mor-pho.pl/