Czy Pan Bóg da większe trudności niż możemy znieść? Drukuj Email
piątek, 26 marca 2021 20:08

Zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Czy Pan Bóg da większe trudności niż możemy znieść?" wygłoszonego przez  br. Samuela Skrzypkowskiego podczas nabożeństwa w I Zborze Kościoła Chrześcijan Baptystów w Warszawie.