Boże Narodzenie – odpowiedź na ludzkie cierpienie Drukuj Email
Autor: Anna Kwiecień   
poniedziałek, 24 grudnia 2018 00:00

W 1863 roku w Stanach Zjednoczonych szalała straszna wojna. Krwawa, okrutna i szczególnie tragiczna, bo domowa. Jednak gdzieś na boku tej zawieruchy żył człowiek, który uciekł od otaczającego go świata i zatopił się w pracy. Jego wyizolowanie było spowodowane osobistym cierpienie – dwa lata wcześniej w tragicznych okolicznościach stracił żonę.

Fanny Appleton zmarła na skutek poważnych obrażeń – jej cienka, letnia suknia zapaliła się od świeczki. Pogrążony w bólu poeta rzucił się w wir pracy w zaciszu swojej biblioteki, jednak osobisty dramat nie miał być jedynym źródłem jego cierpienia a odizolowanie nie uchroniło go przed tragedią tamtych czasów. To właśnie w swojej bibliotece Henry Wadsworth Longfellow otrzymał list, który informował, że jego najstarszy syn wyruszył na front. Tam również zastała go wieść o tym, że chłopak został poważnie ranny... Przepełniony bólem i cierpieniem poeta napisał wiersz, na podstawie którego powstała popularna angielska kolęda „I Heard The Bells On Christams Day”(1):

Słyszałem dźwięk dzwonków w dniu Bożego Narodzenia,

Ich dawny, znajomy dźwięk kolędy,

Łagodnie i słodko powtarzaną pieśń

O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi

I dzwonki dzwonią,

(pokój na ziemi)

Jak chór śpiewają,

(pokój na ziemi)

W moim sercu słyszę je.

(pokój na ziemi)

Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi

I w rozpaczy skłoniłem głowę

Nie ma pokoju na ziemi – powiedziałem,

Bo nienawiść jest silna i szydzi z pieśni

O pokoju na ziemi, życzliwości dla ludzi

Ale dzwonki dzwonią,

(pokój na ziemi)

Jak chór śpiewają.

(pokój na ziemi)

Czy ktokolwiek je słyszy?

(pokój na ziemi)

Pokój na ziemi, życzliwość dla ludzi

Wtem zadzwoniły dzwonki głośniej i głębiej

Bóg nie jest martwy ani nie śpi…

W dniu przyjścia Jezusa Chrystusa na ziemię, na niebie pojawili się aniołowie, którzy śpiewali „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”, ale od tego momentu pokój na ziemi nie zapanował. Nie skończyły się wojny i kataklizmy, nie znikło cierpienie. O jakim pokoju śpiewali aniołowie…? 

„…a na ziemi pokój ludziom, w których masz upodobanie”

Choć Chrystus przyszedł na ziemię według odwiecznego planu Boga, choć jego celem było uwielbienie Ojca, jego przyjście było też odpowiedzią na ludzkie cierpienie spowodowane skażeniem grzechu. Kiedy Jezus rozpoczynał swoją służbę, w pewien sabat w synagodze przypadło mu w udziale odczytanie fragmentu Pisma, który następnie skomentował: „Dziś wypełniło się to Pismo w uszach waszych”. Słowa, które przeczytał były znamienne: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana (Łuk 4:18-21). Słowa te potwierdzały to, co jeszcze przed narodzeniem Jezusa prorokował o nim kapłan Zachariasz: …przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju.  (Łuk 1:78-79)

Chrystus przyszedł na ziemię, aby skierować nogi ludzi na drogę pokoju. Przez Jego śmierć możemy dostąpić odpuszczenia grzechów a usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa (Rzym 5:1), gdyż [Chrystus] tym, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi (Jan 1:12). W dniu narodzenia aniołowie śpiewali „pokój ludziom, w których ma upodobanie”. To właśnie tym ludziom, dla których Jezus stał się osobistym Zbawicielem, przyjście Chrystusa na świat zwiastowało pokój. On sam w trakcie swojej wędrówki po ziemi powiedział: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka (Jan 14:27), to powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat (Jan 16:33)

Zwycięstwo Chrystusa nie polegało na tym, że ci, którzy w niego wierzą nie będą dotknięci żadnymi cierpieniem, smutkami, tragediami czy kataklizmami – Jego zwycięstwo sprawia, że potrafią być szczęśliwi, a pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, strzeże ich serc i myśli w Chrystusie Jezusie, niezależnie od okoliczności. To On, Immanule – Bóg z nami – sprawia, że smutni stają się szczęśliwi, bo pocieszeni Jego obecnością i miłością; ci, którzy boleją nad ziemską niesprawiedliwości i bezprawiem, radują się z nadziei wieczności, gdzie nie będzie już łez i smutku.

Boże Narodzenie było odpowiedzią Boga na ludzkie cierpienie. Chrystus przez swoją śmierć wykupił nas – niewolników grzechu – i opuścił grób, by iść dalej przez wieków codzienność; by iść razem z nami, przez nasze życie, targane burzami i usłane różami. On, Immanuel – Bóg z nami.Niebiosa nie wydają się tak ciemne jak zwykle

Gwiazdy wydają się jaśniejsze niż były wcześniej

Głęboko wewnątrz czuję, że ma dusza się porusza

Jak gdyby moja nadzieja została odnowiona


Pasterze mówią, że słyszeli głos aniołów

Potwierdzający plotki rozsiane wskroś ziemi

Że dziecię, dobrze chronione przed gniewem Heroda,

Jest Synem naszego Ojca i Synem Człowieczym.


Miłość pada na świat tej nocy

Jest tu obecny Ten, dzięki któremu mogę powiedzieć, że

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami, Emmanuel

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami, Emmanuel


Czuję się zmuszony, by powiedzieć wszystkim, którzy będą słuchać,

Że pokój na ziemi nie jest tak daleko poza zasięgiem

Jeśli możemy znaleźć łaskę, i miłosierdzie, i przebaczenie

On przyszedł, by ocalić, On jest właśnie tym


Miłość pada na świat tej nocy

Jest tu obecny Ten, dzięki której mogę powiedzieć, że

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami, Emmanuel

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami, Emmanuel


Miłość pada na świat tej nocy

Jest tu obecność, dzięki której mogę powiedzieć, że

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami, Emmanuel

On jest Zbawicielem, o którego się modliliśmy

W naszych pokornych sercach będzie mieszkał

Bóg jest w nas, Bóg jest dla nas, Bóg jest z nami


Jesteś Zbawicielem, o którego się modliliśmy

W naszych pokornych sercach będziesz mieszkał

Jesteś w nas, jesteś dla nas, jesteś z nami, EmmanuelPrzypisy:

1. Casting Crowns, I Heard The Bells On Christmas Day: https://www.youtube.com/watch?v=bK8xB1opuQ8