Bądź skryta w Bogu i czuj się bezpiecznie Drukuj Email
Autor: Anna Kwiecień   
sobota, 10 października 2015 19:32

Czasami, nagle niespodziewanie nad naszymi głowami zbierają się chmury różnych życiowych sytuacji i nim się spostrzeżemy nasze życie targane jest potężną burzą. Czasami małe niepozorne wydarzenie, niczym śniegowa kula nabierając prędkość i siły, z impetem uderzają w naszą codzienność. 

 W takich momentach wracają do mnie dwa zdania: „Bądź skryta w Bogu i czuj się bezpiecznie.” oraz " Pan wie  co i kiedy czyni, więc bądź spokojna w Nim.”, usłyszane od dwóch różnych osób, w innych okolicznościach, miejscach i czasie. A jednak ich przesłanie jest podobne. Dla mnie „być skrytą w Bogu” znaczy konfrontować aktualną sytuację, własne odczucia i emocje z Bożymi niewzruszonymi prawdami, które zmieniają sposób postrzegania otaczającej nas rzeczywistości. Poczucie bezpieczeństwa i spokój są naturalnymi tego następstwami.

Czasami jednak warunki zewnętrzne nie pozwalają, by w ciszy zaszyć się na uboczu z Biblią w ręku. Wtedy przypominam sobie słowa pewnej pieśni, która usłyszana kiedyś zapadła mi głęboko w serce. Nucona „pod nosem”, szeptem, a nawet w myślach, pomaga na powrót patrzeć na życie z właściwej perspektywy:


1. Precz ode mnie, ciężkie troski, Stróż mój żyje, czuwa wciąż. Zan mój Pocieszyciel Boski boleść, którą zadał wąż. Co Bóg chce i czyni tu, jest mym dobrem, chwała Mu!

2. Jeszcze przed powstaniem świata On los życia mego znał, nosił mię przez wszystkie lata i jak Ojciec o mnie dbał. Tu nie rządzi ślepy los – Bóg we wszystkim ma swój głos.

3. Policz wszystkie chwile twoje, odkąd błysł ci życia brzask, zlicz cierpienia, trudy, znoje, lecz i szczęście z Jego łask. Powiedz, czy nie zawsze Bóg mądrze wiódł twój każdy krok.

4. Poświęć Panu całe życie, nie troszcz się, zaufaj Mu! On jest Ojcem – da obficie, co ci jest potrzebnym tu. Proś Go więc po wszystkie dni: Ojcze, pobłogosław mi!

5. Módl się więc i nie bądź trwożny, chwiejny na kształt morskich fal. Gdyś ubogi, On wielmożny, ufaj Mu, On zna twój żal. Pan zaradzi, nie bój się, Jego moc wybawi cię.

[Śpiewnik Pielgrzyma; nr 414]


Skryć się w Bogu pomaga mi też przesłanie słów znajdujących się na niegdyś otrzymanej kartce: "God in control.”

(Ciągle zmieniające się okoliczności życia, nie wymykają się spod kontroli wiernego nigdy niezmieniającego się Boga)

Co Bóg chce i czyni tu, jest mym dobrem, chwała Mu!