05.Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świetego Drukuj Email
Autor: Wojciech Trybek   
sobota, 16 marca 2013 00:00

Nie jestem teologiem. Nie jestem osobą, która zawodowo studiuje Biblię i znając oryginalne języki, w których Biblia została napisana wie o znaczeniu poszczególnych, użytych w Biblii słów lub zwrotów.

Mój wyuczony zawód to prawnik. Będę zatem przedstawiał ten temat z mojego punktu widzenia. Wierzę, że cokolwiek napisze będzie także spojrzeniem biblijnym ponieważ Biblię, Słowo Boże czytam i znam. Widzę w nim także nie tylko literę, ale też Ducha.

W nomenklaturze prawniczej często używa się takiego określenia: nie tak ważne są napisane słowa, ponieważ nie wszystko da się w słowa ubrać, ale często równie ważny jest zamysł ustawodawcy. Czasami w ustach ludzi zajmujących się prawem można usłyszeć: co ustawodawca miał na myśli?

Pisząc ten tekst będę chciał patrzeć na ten temat całościowo, ale także znając Jezusa jako osobistego mojego Pana i Zbawiciela mówić o swoich osobistych doświadczeniach.

Wydaje się właściwe aby rozpocząć od pytania o powody chorób na tym świecie.

Ponieważ o tym, że takie są nie trzeba chyba nikogo przekonywać. Choroba jak i wszelki grzech oraz nieprawość mają swój początek w momencie nieposłuszeństwa naszych rodziców w ogrodzie Eden. Wydaje się bezdyskusyjne, że ten akt nieposłuszeństwa sprawił, że wszystkie niewłaściwe rzeczy stały się udziałem ludzkości.

Rz 5:12 mówi nam:

Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.

Można zatem powiedzieć, że grzech, nieprawość, ale także wraz z nim choroba stała się udziałem ludzkości.

Co do tego spojrzenia myślę, że nie ma kontrowersji i niezrozumienia.

Natomiast gdy zaczynamy rozmawiać i zastanawiać się nad tym co oznacza ofiara Jezusa Chrystusa również dla tych, którzy doświadczają tych wszystkich niewłaściwych rzeczy wynikających z grzechu Adama rodzą się nieporozumienia.

Moim zdaniem większość tych nieporozumień jest związanych z tym tylko, że mało lub niewłaściwie ze sobą o tym rozmawiamy. Czasami używamy niewłaściwych argumentów, czasami dajemy się ponieść emocjom a czasami po prostu nie znajdujemy odpowiedniej ilości czasu aby przedstawić w sposób właściwy swoje racje.

W temacie choroby panują, wydaje mi się, dwa różne spojrzenia. Oczywiście znaleźlibyśmy także jakieś pośrednie, ale te dwa główne wydają się bezsprzeczne.

Jedni uważają, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, zmarł za nasze grzechy aby uzdrowić naszą GRZESZNĄ NATURĘ.

Oczywiście trudno się nie zgadzać z takim postawieniem sprawy, ale według mnie jest to spojrzenie niepełne.

Jest także inny pogląd mówiący, że Jezus zmarł aby uzdrowić także nasze ciała.

Cytuje się także przy tej okazji fragment z 1 Piotra 2:24:

On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, abyśmy, obumarłszy grzechom, dla sprawiedliwości żyli; jego sińce uleczyły was.

Ponieważ jestem  charyzmatykiem, doświadczając działania Ducha Świętego z natury rzeczy jestem zwolennikiem tego drugiego spojrzenia.

Bezwzględnie największym cudem jest oczywiście to, gdy człowiek przyjmując Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela stając się nowym stworzeniem. Nie wydaje mi się aby możliwe było znalezienie większego i bardziej spektakularnego cudu i objawienia Bożej mocy. Ale pomimo tego uważam, że Biblia wyraźnie pokazuje nam, że są możliwe doświadczenia Boga w dalszym naszym życiu już z Nim jako naszym Panem.

Uważam, że naszym wzorem w postępowaniu powinien być nasz Pan. A zatem nie powinniśmy mówić  o chorobie nie patrząc na to w jaki sposób w jej obecności zachowywał się Jezus.

Jezus Chrystus troszczył się o ludzi w każdej dziedzinie życia. Nauczając dbał o ich duchowy wzrost, ale także widział ich fizyczne potrzeby jak na przykład brak żywności. Troszczył się o zaspokojenie także takich potrzeb, włączając w to chorobę i wszelką niemoc. Możemy czytać o tym we wszystkich ewangeliach.

I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczał w ich synagogach i zwiastował ewangelię o Królestwie, i uzdrawiał   wszelką  chorobę i   wszelką  niemoc. Mt 9:35

A zatem choroba, niemoc a także wszystkie potrzeby były w obrębie zainteresowań Jezusa. Wiem oczywiście, że Jezus będąc na ziemi nie miał sobie równych. Ale także odchodząc przekazał nam posłannictwo.

I rzekł im: Idąc na cały świat, głoście ewangelię wszystkiemu stworzeniu.  Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.  A takie znaki będą towarzyszyły tym, którzy uwierzyli: w imieniu moim demony wyganiać będą, nowymi językami mówić będą,  węże brać będą, a choćby coś trującego wypili, nie zaszkodzi im. Na chorych ręce kłaść będą, a ci wyzdrowieją. Mk 16:15-18

Fragment ten przekonuje mnie, że z pewnością najważniejszym zadaniem jest głoszenie dobrej nowiny. Zwiastowanie ewangelii to największe wyzwanie dane nam przez naszego Pana. Ale uważam także, że w tej dobrej nowinie o Jezusie jest miejsce na modlitwę o cielesne uzdrowienie.

Pytanie jakie często przewija się w tej sprawie brzmi:

Dlaczego zatem nie każdy zostaje uzdrowiony?

Jeżeli nawet dojdziemy do wspólnego przekonania o potrzebie modlitwy o uzdrowienie zauważamy, że skuteczność często nie jest stu procentowa. Prawdopodobnie gdyby była, wszelkie wątpliwości byłyby rozwiane. Ale skoro nie wszyscy są uzdrowieni, a w zasadzie większość nie jest, rodzi się pytanie czy taka modlitwa w ogóle ma sens?

Myślę, że w tym momencie powinniśmy zastanowić się nad przyczyną chorób.

Powodem jest grzech Adama i szczerze mówiąc nie znam nikogo, kto nigdy w życiu nie chorował. Nie ma znaczenia, czy wierząca czy nie wierząca osoba, każdy w swoim życiu miał lub ma jakąś dolegliwość w swoim ciele. Natomiast wydaje mi się, że niektórzy chorują na własne życzenie.

Na pierwszym planie jest zawsze grzech.

I to już nie grzech Adama, przez który w ogóle choroba i niemoc na świecie są ale nasz osobisty grzech, który może być powodem, że mamy niemoc w swoim ciele i nie działa modlitwa.

A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.  I zapytali go uczniowie jego, mówiąc: Mistrzu, kto zgrzeszył, on czy rodzice jego, że się ślepym urodził?  Jn 9:1-2

Wydaje się, że i uczniowie Jezusa także tak postrzegali życie. Jeżeli jest ktoś chory i to od urodzenia, musi z nim być coś nie tak. Musi być powód i to z pewnością grzech, który sprawił tą chorobę. Grzech człowieka lub jego rodziców.

I myślę, że taki powód może być, osobiście znam przypadki, gdzie osoby po wyznaniu grzechów, wybaczeniu innym ich przewinień doświadczyli uzdrowienia duszy i ciała.

Podobnie czytamy w Jn 5:14

Później spotkał go Jezus w świątyni i rzekł do niego: Oto wyzdrowiałeś; już nigdy nie grzesz, aby ci się coś gorszego nie stało.

Natomiast w przypadku ślepca pomimo sugestii uczniów Jezus stwierdza, że grzech nie jest przyczyną choroby. To pokazuje mi, że grzech może być ale nie zawsze jest przyczyną niemocy czy choroby.

Możliwe tez jest demoniczne związanie.

I gdy przyszli do ludu, przystąpił do niego człowiek, upadł przed nim na kolana,  i rzekł: Panie, zmiłuj się nad synem moim, bo jest   epileptykiem i źle się ma; często bowiem wpada w ogień i często w wodę.  I przywiodłem go do uczniów twoich, ale nie mogli go uzdrowić.  A Jezus odpowiadając, rzekł: O rodzie bez wiary i przewrotny! Jak długo będę z wami? Dokąd będę was znosił? Przywiedźcie mi go tutaj.  I zgromił go Jezus; i wyszedł z niego demon, i uzdrowiony został chłopiec od tej godziny. Mt 17:14-18 

Nie sądzę, że to są wszystkie przyczyny. Czasami ludzie przez swoją niefrasobliwość, nie posłuszeństwo czy wręcz brak rozsądku popadają w choroby. Mam na myśli niedbałość o czystość, brak odpoczynku, dietę czy bark dbałości o zdrowie fizyczne.

Natomiast największą kontrowersją dzisiaj będzie stwierdzenie, że także Bóg daje lub obdziela nas chorobami.

Osobiście trudno mi zgodzić się z takim postawieniem sprawy. Oczywiście sam widzę często trudne sytuacje na przykład choroby niewinnych dzieci. Nie jestem w stanie zrozumieć wszystkiego, nie jestem w stanie znać wszystkich powodów, przyczyn chorób i niemocy.

Natomiast chcę to jasno wyartykułować, że osobiście wierzę w dobrego i wszechmocnego Boga.

Nie błądźcie, umiłowani bracia moi.  Wszelki datek dobry i wszelki dar   doskonały  zstępuje z góry od Ojca światłości; u niego nie ma żadnej odmiany ani nawet chwilowego zaćmienia. Jkb 1:16-17

I to prawda, w którą bezsprzecznie wierzę, natomiast wiem także, że nic w moim życiu nie dzieje się bez Bożego przyzwolenia. Uważam, że Biblia pokazuje nam i to dość wyraźnie, że władcą i Panem jest Bóg wszechmogącym.

Ale wiemy też, że nasze poznanie tu na ziemi jest cząstkowe i niepełne.

A zatem z jednej strony mówię o rzeczach co do których jestem na dzisiaj przekonany, jednocześnie rozumiejąc moje ubóstwo wynikające także z mojego intelektualnego ograniczenia.

Zatem wydaje mi się, że czasem ze względu na nasze nieposłuszeństwo znajdujemy się poza miejscem Bożej ochrony czy błogosławieństwa.

Czasami rozumiejąc Boże działanie w ten sposób możemy myśleć, że Bóg nigdy nie wykorzystuje choroby do korygowania naszego życia. Jednak jest inaczej, Bóg jest w stanie wszystko wykorzystać ku dobremu i na swoją chwałę.

Nawet patrząc na 1 Kor 11:30-32 widzimy, że choroba i niemoc może być wykorzystana do korekty lub naprawy naszego niewłaściwego życia.

Dlatego jest między wami wielu chorych i słabych, a niemało zasnęło.  Bo gdybyśmy sami siebie osądzali, nie podlegalibyśmy sądowi.  Gdy zaś jesteśmy sądzeni przez Pana, znaczy to, że nas wychowuje, abyśmy wraz ze światem nie zostali potępieni. 

Pisząc to nie chciałbym być niewłaściwie zrozumiany. Uważam, że Bóg chce objawić Swoją Chwałę w naszym życiu, chce nas błogosławić. Czasami spotykają nas trudne sytuacje w tym choroby. Bóg może i chce nas uzdrawiać. Ale czasami potrzebna jest zmiana naszego postępowania.

Ale wracając do fragmentu uzdrowienia ślepego od urodzenia to nie choroba ale uzdrowienie uwielbia Boga.

Odpowiedział Jezus: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, lecz aby się na nim objawiły dzieła Boże. Jn 9:3

Dalej jest napisane, że uzdrowił tego człowieka.

Możemy też stwierdzić, że czasami są wyraźne powody, iż Bóg pomimo chęci ze swojej strony nie odpowie na modlitwę o uzdrowienie.

"Gdybym   knuł  coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał." Ps 66:18

Przyczyną może być już wspomniany grzech, ale tez brak posłuszeństwa, brak przebaczenia, brak uniżenia i poddania. Uważam także, że bywa modlitwa, której brakuje wiary. Nie chcę tu wyrokować, że zawsze tak jest. Pokazuję natomiast powody, nie wszystkie oczywiście, braku odpowiedzi na modlitwę o uzdrowienie.

I podobnie jak przy przyczynach choroby trudno stwierdzić, że katalog jest zamknięty, ponieważ nie jesteśmy w stanie wszystkiego ubrać w jakiekolwiek zasady i zrozumieć Tego, który stworzył wszechświat.

Uważam także, że powinniśmy praktykować modlitwę o uzdrowienie.

Po pierwsze głosząc ewangelię. To dobry czas aby mówić ludziom o Bożej miłości a także o Bożym planie dla ich życia. Dobra nowina nie jest tylko nadzieją na lepsze życie po śmierci. Ale oddanie życia Chrystusowi otwiera także możliwość Bogu ingerencji w nasze życie w każdej dziedzinie.

A teraz, Panie, spójrz na pogróżki ich i dozwól sługom twoim, aby głosili z całą odwagą Słowo twoje,  gdy Ty wyciągasz rękę, aby uzdrawiać i aby się działy znaki i cuda przez imię świętego Syna twego, Jezusa. Dz Ap 4:29-30

A po drugie w kościele.

Cierpi kto między wami? Niech się modli. Weseli się kto? Niech śpiewa pieśni.  Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim.  A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie; jeżeli zaś dopuścił się grzechów, będą mu odpuszczone. Jkb 5:13-15

Biblia poucza nas aby przywołać starszych Zboru. To pewien akt posłuszeństwa, uniżenia i poddania.

Następnie powinni modlić się z wiarą. Czasami widzę, że kaznodzieje, pastorzy nie chcą modlić się o uzdrowienie tylko dlatego, że mają wcześniej złe doświadczenia. Ludzie nie są uzdrawiani a oni obawiają się jak wytłumaczyć brak sukcesów w tej dziedzinie. Z tego tez powodu wolą unikać takich sytuacji.

Kolejna sprawą jest badanie swojego serca jeżeli dopuścił się grzechów. Cały czas uważam, że ważną rzeczą przy modlitwie o uzdrowienie jest badanie swego wnętrza. Jeżeli Bóg zezwolił na chorobę w wyniku karcenia i nie zajmujemy się należycie tą sprawą nie możemy oczekiwać cudu.

W tych swoich wywodach chciałbym na zakończenia jeszcze raz odwołać się do suwerenności Boga.

Niestety widzę to dzisiaj, że często zdarza nam się mieć stu procentowe przekonania i po jakimś czasie jesteśmy zmuszeni je weryfikować. Dobrze, że mamy przekonania, dobrze, że artykułujemy je, nauczamy i głosimy. Natomiast nie możemy zapomnieć, że Bóg jest suwerenny i żadne nasze przekonania nie zmuszą Go do realizacji naszego planu. Mam na myśli także modlitwę o uzdrowienie.

Wielokrotnie pomimo moich przekonań widziałem Boże działanie tam, gdzie według mnie nie powinno go być i nie oglądałem tam, gdzie spodziewałem się je zobaczyć.

To kolejny raz przekonuje mnie o wszechmocnym Bogu, wszechmocnym ale także działającym według Jego wyłącznej woli.


Pastor Wojciech Trybek