Szczere spojrzenie na siebie Drukuj Email
niedziela, 13 marca 2016 20:32

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  wymownego kazania  pt."Szczere spojrzenie na siebie" wygłoszonego przez br. Dawida Pacyniaka podczas 9 kołobrzeskiego Zlotu młodzieży.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Życie utkane ze wspomnień Drukuj Email
niedziela, 13 marca 2016 00:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  dwóch kazań   pt."Życie utkane ze wspomnień" oraz "Największa przeszkoda" wygłoszonego przez br. Rafała Piekarskiego podczas 9 kołobrzeskiego Zlotu młodzieży.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj "Życie..."

Słuchaj  "Największa..." 

 
Przepraszam... Drukuj Email
sobota, 05 marca 2016 21:39

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  wymownego kazania  pt."Przepraszam" wygłoszonego przez br. Dawida Pacyniaka podczas 9 kołobrzeskiego Zlotu młodzieży.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Bóg mój i moich ojców Drukuj Email
piątek, 22 stycznia 2016 22:26

To prawda, że jedyny prawdziwy Bóg nie może być tylko "Bogiem naszych ojców" - każdy chrześcijanin musi bowiem powtarzać za Apostołem Tomaszem "Pan mój i Bóg mój" (Ew. Jana 20,28). Lecz prawdą jest też odwrotne stwierdzenie - Pan jest nie tylko naszym Bogiem, ale działał i mówił także wcześniej.

Bóg nie ma wnuków - ale Jego dzieci są w różnym wieku. Bóg jest Bogiem teraźniejszości, ale także przeszłości. Poprzednie pokolenia zaś, choć omylne, posiadają także głęboką i wciąż aktualną mądrość. To ważna prawda; jak pokazuje bowiem biblijna historia króla Rechabeama, nowe pokolenia które odwracają się z lekceważeniem od mądrości starszych, są skazane (co może brzmieć cokolwiek dziwnie) na... powtarzanie ich błędów. Sam Bóg zaś nie znajduje upodobania w rewolucjach - hałaśliwych rewoltach młodych ludzi odrzucających dziedzictwo pozostawione im przez ojców wiary. Kultura chrześcijaństwa nie jest kulturą rówieśniczą - lecz zasadza się na ciągłości i współpracy następujących po sobie pokoleń naśladowców Chrystusa. Przesłanie to potrzebujemy zrozumieć szczególnie dziś - gdy klątwa przepaści pokoleniowej coraz mocniej dzieli i oddala od siebie ojców i synów. 

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Bóg mój i moich ojców" wygłoszonego przez br. Filipa Łapińskiego podczas  konferencji młodzieżowej "POKOLENIE" w Międzyzdrojach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Post, który wybrał Bóg (przypomnienie) Drukuj Email
środa, 14 października 2015 00:00

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Post, który wybrał Bóg" które wygłosił brat Johan Botha podczas nabożeństwa w zborze  w Polkowicach.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

Zobacz również "Post w celu szukania oblicza Bożego" oraz "Ukryty post"

 
Boża rzeczywistość Drukuj Email
piątek, 10 lipca 2015 11:08

Życie na ziemi nie jest celem samym w sobie, jest jedynie środkiem ku osiągnięciu celu.Naszym celem jest przygotowanie się do wieczności.

Podejmując jakąkolwiek decyzję, pamiętajmy o konsekwencjach. Po drugiej stronie spędzimy więcej lat niż tu na ziemi.

Zastanówmy się, gdzie chcemy spędzić wieczność - z Bogiem czy bez Niego?

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania  pt. "Boża rzeczywistość" wygłoszonego w zborze KZ w Ustroniu przez  br. Mirosława Kozieła.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
O konieczności nowego narodzenia Drukuj Email
sobota, 13 czerwca 2015 21:06

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania  kazania  pt."Musisz się na nowo narodzić" wygłoszonego przez br. Wiesława Kulawca.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj 

 
Zwolnij ! Drukuj Email
środa, 08 kwietnia 2015 11:16

Serdecznie zapraszamy do pobrania/wysłuchania zamieszczonego na naszym serwerze ftp  folder Mariusz Muszczyński  kazania   pt. ”Zwolnij !".

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Gdy Bóg wyciąga dłoń Drukuj Email
czwartek, 22 stycznia 2015 17:24

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  kazania pt. "Gdy Bóg wyciąga dłoń"  wygłoszonego przez  br. Danego Kirby  w zborze CHWZ w Polkowicach.

Br. Danny Kirby - to wieloletni współpracownik w służbie pastora Berta Clendennena oraz przez kilka lat pełniący posługę pastora nauczającego w zborze pastora Dawida Wilkersona.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj  

 
Zwiastowanie z Iz 53 Drukuj Email
środa, 10 grudnia 2014 17:28

Zapraszamy do pobrania/wysłuchania  wartościowego  kazania   pt. "Zwiastowanie z Iz 53" wygłoszonego przez ś.p.  br. Gerharda Krügera.

Można je odsłuchać również bezpośrednio ze strony naszego radia.

Słuchaj

 
Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga Drukuj Email
Autor: Jonatan Edwards   
poniedziałek, 08 grudnia 2014 14:42

Wygłoszono w Enfield, Connecticut, 8 lipca 1741 r.

Ich noga potknie się we właściwym czasie. (5 M 32:35) Werset ten pokazuje groźbę gniewu Bożego nad niesprawiedliwymi, niewierzącymi Izraelitami - nad widzialnym ludem Bożym, mającym dostęp do środków łaski, który jednak pomimo wszystkich cudownych dzieł, jakich dokonał dla nich Bóg, jak pokazuje werset 28, jest ludem bezradnym i ich nie rozumie. Mając wszelakie dobra niebieskie wydali gorzki i trujący owoc, jak o tym mówią dwa poprzednie wersety. Werset, który wybrałem na dzisiejsze rozważanie: "ich noga potknie się we właściwym czasie", pokazuje grozę kary i zguby, na którą narażeni byli owi nieprawi Izraelici:

To, że zawsze byli oni narażeni na zgubę; tak jak ten, który stoi bądź kroczy po śliskich drogach i zawsze jest narażony na upadek. Pokazuje to sposób, w jaki nadejdzie ich zguba: przez potknięcie się. Tę samą myśl wyraża Psalm 73:18: "Zaprawdę postawiłeś ich na śliskim miejscu, strącasz ich do przepaści".

To, że zawsze byli narażeni na nagłą, niespodziewaną zgubę. Ten, który kroczy po śliskim gruncie w każdej chwili może upaść, nie może przewidzieć czy za chwilę będzie stał czy też upadnie, a kiedy upada, pada natychmiast i bez ostrzeżenia. Jest to również wyrażone w Psalmie 73:18-19: "Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, Strącasz ich do przepaści w zagładę. Jakże niszczeją, jakby w jednej chwili".

To, że narażeni są na upadek z własnej winy - nie padają popychani ręką innego. Ten, kto kroczy po śliskim gruncie, może upaść pod własnym ciężarem.

Więcej… [Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga]
 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 następna > ostatnia >>

Strona 8 z 9