Tood White - Nowa Rasa Objawionych Synów Bożych Drukuj Email
Autor: Ewa S. Moen   
czwartek, 28 stycznia 2016 00:00

Wszystko sprawdzajcie, co dobre, tego się trzymajcie. Od wszelkiego rodzaju zła z dala się trzymajcie. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Wierny jest ten, który was powołuje; On też tego dokona!” (1 Tes 5:21-23).

Do Polski docierają coraz to nowi nauczyciele, ewangeliści, prorocy, apostołowie z USA z przesłaniem, którym wielu chrześcijan się fascynuje, często nawet nie sprawdzając źródła owych objawień, proroctw, cudów i obietnic o wielkim przebudzeniu, jakie wg owych proroków ogarnie cały kraj i go zmieni. Mieszkam w Norwegii i słyszę tu dokładnie to samo już od wielu, wielu lat - ci sami nauczyciele, prorocy, ewangeliści to samo przesłanie, obietnice, że "cała Norwegia będzie zbawiona" i te same, niezgodne ze Słowem Bożym nauki.

Ostatnim takim wydarzeniem w Polsce (jak i zaledwie parę dni później w Bergen, Norwegii transmitowanym u nas w chrześcijańskiej TV) była konferencja z Todd'em White'em, reklamowana w następujący sposób:


KONFERENCJA Z TODD’EM WHITE’EM


"Chcielibyśmy doświadczyć Bożej perspektywy Królestwa Bożego. Kiedy patrzymy z góry, rzeczy wyglądają inaczej, przejrzyściej i wszystko wydaje się możliwe. On przeznaczył nas i wyposażył we wszelką moc, by Jego Królestwo mogło rozprzestrzeniać się na ziemi. Zapraszamy was na konferencję z Toddem White’em, dotyczącą uzdrawiania chorych na ulicach z Miłością Ojca.

Todd White był narkomanem i ateistą przez 22 lata, kiedy nagle w 2004 roku został radykalnie zbawiony! Odkupienie i sprawiedliwość są podstawą nauczania Todda. Naucza on, że Duch Święty chce płynąć przez każdego wierzącego wszędzie gdzie idzie, w pracy, w szkole, w sklepach, centrach handlowych, na stacjach benzynowych, wszędzie. Todd White wystąpił w takich programach jak „Sid Roth: To Ponadnaturalne” i „700 club ”.

CEL

Wyposażenie i zainspirowanie ludzi do posługi z uzdrowieniem na ulicach. Zrozumienie miłości Ojca do ludzi niezbawionych.[1]

Kim zatem jest Todd White? Co głosi, na czym polega jego szczególne przesłanie, które ogłasza na całym świecie? Wiemy, że jest ulicznym ewangelistą, ale też naucza młodzież w zborach i na konferencjach. Dlatego warto sprawdzić bliżej skąd Todd się wywodzi i jakie nauki oraz wpływy docierają również przy jego udziale do naszego kraju.

Już na pierwszy rzut oka widać, że Todd White jest blisko związany z Billem Johnsonem ze zboru Bethel w Redding, Kalifornii i Jesus Culture oraz tzw. "Toronto Blessing" i "Nową Reformacją Apostolską" - ogólnie zwaną Ruchem "Znaków i Cudów".

Na stronie telewizji "700 club” czytamy następującą informacje na jego temat:
"(Todd) otrzymał namaszczenie do służby od Randy Clarka, Billa Johnsona, Rolanda i Heidi Baker oraz Benny Hinna".[2]

Todd White sam dosyć szczegółowo opowiada o namaszczeniu "ogniem" (mimo że już wcześniej był ochrzczony w Duchu Świętym wg swego świadectwa, ale zastanawiał się nad tym, czy nie przyjąć jeszcze "chrztu ogniem", o którym tyle słyszał od liderów "Toronto Blessing") otrzymanym podczas usługi Randy Clarka - jak sam mówi: "Duch Święty rzucił mnie na podłogę. Krzyczałem, to była najstraszniejsza rzecz w moim życiu, było to bardzo bolesne przeżycie, cały się trząsłem, myślałem że umrę, ale Randi (Clark) rzekł: "Więcej, Panie! Nie umrzesz od tego!" [3]

Todd White przekazuje tego ducha dalej za pomocą nakładania rąk na ludzi gdzie popadnie - im więcej tym lepiej, jak sam głosi, robi to zawsze i wszędzie, aby jak najwięcej ludzi "o czystym sercu" otrzymało tę samą moc, którą on ma i mogło objawiać znaki i cuda CODZIENNIE. Jak to sam często podkreśla - on uzdrawia i czyni cuda "codziennie". [4]

RUCH WIARY A TORONTO BLESSING

Jeśli chodzi o powiązania ruchu Toronto Blessing z Ruchem Wiary, to są one bardzo konkretne i bezpośrednie.

Po pierwsze, Rodney Howard-Browne, który przez historyków i zwolenników tego przebudzenia jest uważany za głównego inicjatora i "roznosiciela" tzw. "namaszczenia śmiechu" - wywodzi się właśnie z Ruchu Wiary. Był on studentem szkoły K. Hagina RHEMA Bible College prowadzonej przez Raya McCauleya (ucznia Hagina) w RPA. Kiedy Rodney Howard-Browne wyemigrował pod koniec lat 80. do USA, obracał się głównie w kręgach Ruchu Wiary i tam prowadził swoje nabożeństwa oraz przekazywał to "szczególne namaszczenie" jako "Barman Joela" - sam siebie tak nazywał, gdyż rozlewał "duchowe wino" i upijał nim ludzi.

Znaczący i bezpośredni wpływ na samego Rodneya miał również Benny Hinn - jeszcze zanim Rodney stał się sławny.

Podczas jednego z nabożeństw prowadzonych przez Kennetha Copelanda z Rodneyem Howard-Brownem, obaj żartowali między sobą mówiąc do siebie glossolalią i "prorokując nad zgromadzeniem", po czym Kenneth Copeland położył ręce na Rodneya i wtedy "barman Ducha Świętego" - jak nazywano Rodneya, upadł na podłogę. Wówczas Copeland zaczął nad nim prorokować: "Ten większy wymiar, jaki miałeś możliwość oglądać dzisiejszego wieczoru, jest tylko przygotowaniem do tego, do czego cię powołałem, to tylko początek. To tylko początek tego wylania Ducha, które się już rozpoczęło i spadnie jako wczesny i późny deszcz. Trwaj w gotowości (...)".

Miało to miejsce w roku 1992/1993 - historyk i zwolennik tego przebudzenia, Richard Riss, nie jest pewny dokładnej daty - ale widać, że sam K. Copeland jakby namaścił i wysłał Rodneya H. Browne'a, aby ten rozprzestrzeniał "przebudzenie śmiechu" jeszcze zanim oficjalnie wybuchło tzw. Toronto Blessing.

Po drugie, wg faktów z historii wiemy już, że tzw. Toronto Blessing, które rozpoczęło się na początku 1994r. zostało "przekazane" zborowi Vineyard w Toronto (zanim jeszcze uzyskało tę nazwę) przez innego pastora Vineyard - Randy Clarka. To on właśnie otrzymał "namaszczenie śmiechu" od Rodneya Howard-Browne'a w zborze RHEMA Kennetha Hagina w Tulsie, Oklahoma.

Wg relacji Richard Rissa - historyka obecnego przebudzenia: "(...) W sierpniu 1993 Randy Clark i jego drugi pastor, Bill Mares, poszli na spotkania w Rhema. Tam podczas jednego z nich Randy usłyszał, jak pewna kobieta zaczęła się śmiać. To jest czysto cielesne - pomyślał. Ale wówczas, jakby czytając jego myśli, Rodney przemówił prosto do Randy'ego: "są tutaj jeszcze tacy, którym się to nie podoba. Ale to TY jesteś cielesny!". Wtedy 3-letnie niewidome dziecko upadło na podłogę jakoby pod mocą Bożą. To przekonało Randy'ego Clarka, że nie mogło to być działanie ludzkie, bo przecież niewidome dziecko nikogo nie naśladowało w tym, co robiło (...). Randy również upadł na podłogę pod tą mocą, gdy Rodney już się o niego pomodlił (...) Kiedy Randy chciał wstać, nie mógł się ruszyć. Był przygwożdżony do podłogi. Wg jego relacji: "Ktoś leżący obok mnie na podłodze zaczął kwiczeć jak prosię". To sprawiło, że Randy wybuchnął śmiechem i nie mógł przestać. Kiedy nareszcie udało mu się wstać, był coraz bardziej pijany w duchu. Wracał do swego samochodu wciąż się śmiejąc (...)". 

Na marginesie można tutaj dodać, że "namaszczenie śmiechu" Rodneya Howard-Browne'a działa w ten sposób, iż gdy nauczał kiedyś zgromadzenie na temat piekła, to im więcej o nim mówił, tym więcej ludzie się śmiali i nie mogli przestać. "Namaszczenie" to powoduje m.in.: niemożność wysłuchania Słowa czy nawet wypowiedzenia kazania, z powodu stanu upojenia i braku kontroli nad własnym ciałem." [5]

Randy Clark jest również odpowiedzialny za namaszczenie do służby Heidi Baker - innej znanej prorokini z ruchu Toronto Blessing / Znaków i Cudów, która ma bliskie powiązania z pastorem Billem Johnsonem i zborem Bethel w Redding, Kalifornii. W poniższym video można zobaczyć, jak owo "namaszczenie" wygląda:

Todd White został namaszczony przez Heidi Baker i bardzo podziwia jej służbę, będzie niedługo usługiwał z nią na tej samej konferencji AWAKENING EUROPE, która odbędzie się 9-12 lipca w Norymberdze.


Program Na Poddaszu reklamuje te konferencje, na którą osobiście zaprasza Todd White:

 

Na konferencji Awakening Europe wystąpi również grupa związana ze zborem Bethel w Redding, Kalifornii zwana Jesus Culture. Kim są Bill Johnson i Jesus Culture?

Bill Johnson jest pastorem Bethel Church w Redding w Kalifornii. W kościele gdzie nadprzyrodzone zjawiska są regularne, a cuda powszechne. Jest również znanym nauczycielem ewangelicznym oraz pisarzem, którego książki sprzedawane są w milionach egzemplarzy. Johnson jest współtwórcą Global Legacy, sieci kościołów poświęconych globalnemu przebudzeniu. Bill Johnson identyfikuje się z 'Ruchem Trzeciej Fali' i Nową Reformacją Apostolską Petera C. Wagnera, gdzie określany jest tytułem „apostoła”. Podczas fałszywego przebudzenia w Lakeland, był jednym z najbliższych współpracowników Todda Bentleya. Obszar jego wpływów jest więc ogromny.

Kościół Bethel jest kolebką nurtu jak i zespołu Jesus Culture, którego celem jest tworzenie duchowej jedności na całym świecie. Ten globalny ruch poprzez konferencje typu Passion (Louie Giglio) silnie oddziałuje na świadomość młodego pokolenia za pomocą emocjonalnej muzyki, psychomanipulacji i domniemanych cudów. (...)

Jedna z głównych cech charakterystycznych Billa Johnsona, która stanowi po części „jego znak rozpoznawczy” jest związana z kwestią uzdrowienia. Jego pogląd w tej sprawie jest jasny i oczywisty: Wolą Bożą jest zawsze uzdrowienie, a jeśli jesteś chory to dzieje się to wbrew woli Boga i masz prawo do przejęcia władzy nad chorobą. Bill Johnson naucza, że skoro w niebie nie ma choroby ani śmierci to tak też powinno być na ziemi stwierdzając również, że „nie chce tworzyć teologii, która pozwala na choroby”. Ale nie kwestia uzdrowień będzie tematem niniejszego opracowania. Wydaje się, że w tym temacie przedstawiono już dość rzetelnych opracowań, a każdy wierzący sam może odnaleźć prawdę objawioną w Słowie Bożym. Jednakże nie przechodźmy obojętnie obok tego tematu i zastanówmy się, dlaczego nacisk na uzdrowienia jest dziś tak popularny? W naszym kraju są dziś społeczności, w których ewangelia sukcesu skupiona na ludzkich pożądliwościach nie znalazłaby odzewu. A czy dokładnie tak samo ma się sprawa z uzdrowieniami?

Bill Johnson sukcesywnie odchodzi od nauki biblijnej (odpowiadając na potrzeby nieodrodzonego człowieka żyjącego w postmodernistycznej rzeczywistości), odrzuciwszy podstawową zasadę reformacji – Sola Scriptura. Mówi o sobie i swoich współpracownikach, że: „Sprowadzimy namaszczenie Eliasza by przygotować Kościół na powrót Pana w taki sam sposób, jak Jan Chrzciciel przygotował lud na przyjście Pana”. (...)

Mówiąc o Billu Johnsonie należy wspomnieć również o Bethel School of Supernatural Ministry (Szkoła ponadnaturalnej służby zboru Bethel), która przygotowuje do tego typu służby około 1800 osób rocznie. W szkole tej ''uczy się'' podobno tego, co Biblia określa jako działanie nadprzyrodzone. Widzimy tutaj jawną sprzeczność, bo jeżeli nadprzyrodzone (znaki i cuda) mogą być opanowane poprzez nasze naturalne procesy poznawcze, to automatycznie przestają być rzeczami nadnaturalnymi, a stają się jedynie ludzkimi umiejętnościami. Czy w ogóle jakakolwiek szkoła uzdrawiania lub uwalniania powinna być traktowana w biblijnych kategoriach? Nie bójmy się poddawać krytyce rzeczy, które są w jawnej sprzeczności ze Słowem Bożym.(...)

Zachęcamy do zapoznania się z tematem IHOP Micka Bickle gdyż zarówno IHOP jak i służba Billa Johnsona mają wiele cech wspólnych, ponieważ korzenie obydwu sięgają Ruchu Późnego Deszczu, a ich celem są młodzi ludzie, elitaryzm, nauczanie Objawionych Synów Bożych i mistyka zawierająca w sobie elementy gnozy." [6]

Todd White często gości w zborze Billa Johnsona lub współpracuje z liderami z tego ruchu na rożnych konferencjach, Szkołach "Miłości i Mocy" ( http://powerandlove.org/team/todd-white/) oraz wszelkich "Szkołach Ponadnaturalnych Cudów", jak również występuje w filmach dokumentalnych produkowanych przez ich zwolenników. [7]

W poniższych filmikach widzimy czołowych liderów Nowej Reformacji Apostolskiej namaszczających innego "ewangelistę - uzdrowiciela" Todda Bentely'a do służby podczas "przebudzenia" w Lakeland zanim się okazało, że Todd Bentley zdradzał swoją żonę i wkrótce po tej "ordynacji" ją opuścił, by ożenić się z inną, młodszą kobietą.

"Apostołowie i prorocy" obecni na tym video (m.in): Rick Joyner, C. Peter Wagner, Bill Johnson, John Arnott, Che Ahn, Doris Wagner, Sharon Stone and Stacy Campbell.

Wracając do nauk Ruchu Znaków i Cudów oraz Nowej Reformacji Apostolskiej jaką propaguje również Todd White należy wspomnieć, że Todd skupia się głównie na naszej "tożsamości jako synów Bożych". Za tym biblijnym określeniem kryje się jednak coś więcej, niż tylko tradycyjne (zgodne z Biblią) rozumienie słów z Rzymian 8:18-23, które Todd White i jego fałszywi nauczyciele - mentorzy notorycznie wyrywają z kontekstu.

"Całe stworzenie czeka z utęsknieniem, abyś się objawił jako ten, kim zostałeś stworzony!" - Todd White.

W wywiadzie z Patricią King - kolejną prorokinią tego ruchu, która nazwała tu siebie "duchową matką Todda" - Todd White omawia "Nowa Rasę Objawionych Synów Bożych", do jakiej sam należy wraz z King i oboje pragną rozprzestrzenić tę naukę i moc dalej. Patricia King opowiada o tym, jak przekazała kiedyś Todd'owi White'owi namaszczenie "Nowej Rasy" (dokładnie tymi słowami przemówiła do niego), na które zareagował bardzo mocno - po prostu uderzyła w niego ogromna moc, padł jak nieżywy i nie wiedział co się dalej z nim dzieje. Kiedy doszedł w końcu do siebie, leżał na podłodze otumaniony, rozsypane na nim były pieniądze (którymi obrzucili go ludzie, gdy tak leżał "powalony mocą"), bo były mu potrzebne, by zwrócić swoje długi za kupowanie narkotyków. Właśnie to przeżycie dało mu "nowy początek w służbie" - od wtedy porzucił prace i rozpoczął "życie z wiary", ewangelizując i jeżdżąc po świecie. [8]

Jeśli chodzi o określenie „Nowa Rasa”, to nie znajdujemy go w Biblii, natomiast dobrze jest ono znane w naukach New Age. Cytuje fragment nauczania „Ascended Masters” na temat „Nowej Rasy Objawionych Synów Bożych”: "Podwaliny pod NOWĄ RASĘ na Ziemi Jezus zaczął tworzyć już kiedy sam tutaj żył. Ewangelia Jezusa Chrystusa, kiedy był na Ziemi, była bardzo prosta, mówiła: KRÓLESTWO NIEBIOS przybliżyło się do ludzi, jest dostępne poprzez uwierzenie w synostwo Boskie, wszyscy ludzie są dziećmi Boga, wystarczy w to uwierzyć, a ta wiara zmieni świadomość ludzkości." [9]

Jednym z propagatorów tej nauki w kościele był prorok Paul Cain (znany z grupy fałszywych proroków "Kansas City Prophets" - już po napisaniu przez nas poniższego artykułu wiele lat temu, został zdyskredytowany jako ukryty praktykujący homoseksualista i alkoholik): "Paul Cain opowiadał nieraz o niesamowitym nawiedzeniu, jakie przeżył w wieku 19 lat, które zainspirowało jego przyszłą służbę. Pewnego razu ukazał mu się anioł w całej swojej chwale i majestacie, trzymający miecz, który wskazywał na tablicę z napisem: "Armia Joela w trakcie szkolenia".

na zdjęciu: Bill Johnson i Kris Vallotton na zakończeniu roku w Szkole Ponadnaturalnej Służby w Bethel Redding w Kalifornii

Kiedy Paul zapytał Pana, co to ma oznaczać, Pan wskazał mu na drugi rozdział księgi Joela - [2:1-11].

Od tamtej pory Paul wierzy, iż pewnego dnia objawi się "Nowa Rasa" będąca armią Pana dni ostatecznych, dzięki której wypełni się nareszcie Boży plan na ziemi. To są właśnie ci, którzy zdobędą cały świat dla Chrystusa, będą w doskonałej jedności (kolejne chwytliwe hasło Ruchu Późnego Deszczu), niepokonani i nieśmiertelni. Zwycięski, triumfujący Kościół Dni Ostatecznych.

"I Bóg pragnie, abyśmy sobie wreszcie zdali z tego sprawę, że powstanie wielka armia zwycięzców przygotowanych do wielkiej służby, którą ja nazywam uwieńczeniem wszystkich minionych wieków.

(...) i mówię wam, Bóg nagle się pojawi w swoim Domu i cały świat będzie nam mówił: Nie musicie prowadzić nas do Boga, nie musicie nam mówić, gdzie On jest - WIDZIMY GO W WAS (...) ".

Wraz z zapowiedzią pojawienia się "Armii Joela" według proroctw członków Ruchu Późnego Deszczu, wiąże się też pewna groźba:

"Często ludzie, którzy nie przyjmują "nowej rzeczy" i kurczowo trzymają się starego porządku na tym świecie, dostają bardzo ostre słowa [od Pana]. To my zdecydujemy, czy kolejne Boże poruszenie stanie się dniem zbawienia czy dniem sądu dla tych, którzy to odrzucają (...) spotka ich surowszy sąd. Ta następna fala [Ducha] nie zostanie powstrzymana i wszelka opozycja wkrótce odejdzie w zapomnienie (...) przeszłość już nie istnieje, a ci, którzy wciąż chcą w niej trwać, przestaną być częścią tego, co Bóg dzisiaj robi [na świecie] ."

OBJAWIENI SYNOWIE BOŻY czyli ARMIA JOELA

Armia Joela to bardzo ważny element w naukach Ruchu Późnego Deszczu jak i u tzw. Wstawienników oraz w Apostolskiej Reformacji C. Petera Wagnera. Są to super-namaszczeni ludzie, którzy doszedłszy do duchowej doskonałości pod przywództwem nowych apostołów i proroków, będą rządzić w Kościele i na całej planecie oraz w okręgach niebieskich. To oni będą Chrystusem na ziemi, gdy już nastąpi ten od dawna oczekiwany moment zamieszkania "chwały Pana" w nich - "zwycięzcach". I nie ma tu mowy o powtórnym przyjściu Jezusa na ziemię - to wszystko ma się stać zanim Jezus powróci, zanim wszyscy zmartwychwstaniemy czy zostaniemy pochwyceni.

A przecież, w Liście do Rzymian 8:18-23 czytamy, że to dopiero po powrocie Jezusa po Kościół, objawimy się jako synowie Boży, przy przemianie naszego ciała w nieśmiertelne [1 Kor 15:22-26] - całe stworzenie czeka na ten moment wyzwolenia i nie ma to nic wspólnego z otrzymaniem "największego wylania Ducha, jakie kiedykolwiek miało miejsce na ziemi" po to, by tu rządzić zanim Jezus powróci." [10] 

JAKĄ EWANGELIĘ GŁOSI TODD WHITE?

Na stronie Todda White'a czytamy /  http://lifestylechristianity.com/:

Naszym powołaniem misyjnym jest bycie miłością, aby ludzie chcieli otrzymać to, co my mamy, dokądkolwiek pójdziemy!"

Todd White bardzo dużo mówi o miłości, ale mało o sprawiedliwości i świętości Bożej; gdy głosi ludziom na ulicy, traktuje ewangelie bardzo powierzchownie, nie wyjaśnia im dlaczego potrzebują się nawrócić i czemu Jezus musiał umrzeć na krzyżu - słyszą oni tylko formułkę o "przebaczeniu grzechów i przyjęciu Jezusa do serca", którą należy za nim powtórzyć na głos. Obiecuje wszystkim, że Jezus ich uzdrowi, a młodzieży w zborach i na konferencjach, że sami będą kroczyć w Jego mocy, czynić cuda gdzie tylko się pojawią, zmieniać świat i objawią się jako "synowie Boży", będący jak "Jezus na ziemi".

Jego przesłanie opiera się w głównej mierze na emocjach, przeżyciach i cudach oraz świadectwach o nich. Todd przeplata swoje wywody wersetami biblijnymi wyrwanymi z kontekstu. Jezus jest przedstawiony jako źródło mocy i wzór do naśladowania, a oddanie Mu swego "całego życia" ma na celu zdobycie tej mocy. 

Oczywiście mamy "zaprowadzić Królestwo Boże na ziemi", więc nie jest to tylko chęć posiadania mocy z pobudek czysto egoistycznych (jeśli mamy w to wierzyć, że nie takie pobudki ma Todd i jego wyznawcy), ale takie skoncentrowanie się na "miłości i mocy" (której duchowego źródła nikt nie jest pouczony w tym ruchu, by sprawdzić i przetestować - jak to wyraźnie nakazuje Słowo Boże) skutkuje tym, że ludzie prowadzeni są na bezdroża błędu, zamiast naprawdę narodzić się na nowo, trwać w nauce Bożej i w prawdziwym Duchu Świętym.

„DUCH ŚWIĘTY” JAKO GŁÓWNA POSTAĆ W FILMIE

Todd White jest znany szerszej publiczności z wystąpienia w filmie dokumentalnym swojego przyjaciela Darrena Wilsona pt. "Ojciec Światłości" (2012) [11] oraz "Duch Święty" (2014).

Darren Wilson, który jest twórcą kilku innych filmów: "Palec Boży", "Nieokiełznana Miłość", "Ojciec Światłości" i "Duch Święty" dostał powołanie do tego zadania od anioła o imieniu "Przełom" podczas proroczej konferencji w zborze "Toronto Blessing" w Toronto jak sam o tym opowiada w wywiadzie dla magazynu chrześcijańskiego "Charyzma": "Właśnie wszedł do tego pomieszczenia anioł i ma na imię Przełom"! - ogłosił Bob Jones (...) Wilson znowu zamknął oczy, ale tym razem odczuł, że ktoś koło niego przechodzi. Otworzył wiec oczy, ale nikogo nie zobaczył. Znowu je zamknął i wtedy ukazał mu się jakby zarys postaci anioła. Anioł odwrócił się, podszedł do Wilsona i stanął naprzeciwko niego. (....) W tym momencie Wilson zdał sobie sprawę z tego, ze (Bob) Jones mówił prawdę. Głos jaki przemówił do niego nie był słyszalny, ale bardzo wyraźny w jego głowie: "Czy jesteś gotowy?" "Nie miałem pojęcia o czym on mówi" - kontynuuje Wilson - "ale wychowałem się w zborze i wiedziałem, że jak anioł cię o coś prosi, to mu się nie odmawia. A więc odpowiedziałem cicho w sobie "tak". Za trzecim razem anioł wziął głowę Wilsona w swoje dłonie i zawołał: "Jesteś gotowy"? Wtedy Wilson odpowiedział mu na glos: "Tak! Gotowy na co"? “Zrób ten film” - odpowiedział anioł. (...)"[12]

Przy tej okazji dobrze by było wspomnieć, kim był Bob Jones:

Bob Jones - Prorok z grupy "Kansas City Prophets" Szef organizacji Bob Jones Ministries, któremu Pan ukazuje się w ponadnaturalny sposób każdego dnia i każdej nocy. Bob usługuje poszczególnym osobom, a Bóg poprzez niego dotyka ich zranień z przeszłości, obecnych okoliczności i przyszłych marzeń, aby ich uzdrowić. "Ja im tylko mówię to, co objawia mi Pan" - mówi sam Bob. Pewnego lata, gdy był jeszcze 9-cio letnim chłopcem, przyszedł do niego anioł, objawiając życiowe powołanie. W roku 1983 usłyszał o grupie młodych ludzi, którzy właśnie założyli nowy kościół w południowej części Kansas City. Gdy ich odwiedził, wiedział już, że należą do "nowego gatunku", o którym Pan powiedział mu jeszcze w 1976 roku. Od tej pory często był ponadnaturalnie używany do potwierdzania Słowa Bożego przywódcom tego kościoła [Metro Christian Fellowship]. Bob został uwolniony do pełnoetatowej służby i spędza wiele czasu, podróżując po całym kraju i usługując na konferencjach oraz w kościołach. Zazwyczaj miewa 5 do 10 wizji podczas jednej nocy. Największą siłą usługi Boba są objawienia i cuda stwórcze [creative miracles]. [13]

W filmie "Palec Boży" (2007) wystąpili: John i Carol Arnott z Toronto Airport Christian Fellowship, a opowiadali tam o cudach otrzymania złotych plomb w zębach itp. Joshua Mills pełen "złotego pyłu" jaki się na nim manifestuje, Harold i Kaye Beyer (mówili o manifestacji manny), Bill Johnson ze zboru Bethel w Redding, Kalifornii; Sid Roth z „To Ponadnaturalne”; Todd Bentley; Heidi i Roland Baker z Iris Ministries oraz wiele innych mniej znanych osób. [14]

"Ojciec Świateł" przedstawia m. in następujących "apostołów i proroków": Todd White, Reinhard Bonnke, Bill Johnson, Mike Bickle, Greg Boyd, Heidi Baker, Matthew Barnett, Robby Dawkins, Jack Deere, Banning Liebscher, Andrew Wommack, Jesus Culture. [15]

Jaką ewangelię głosi w swoich filmach Darren Wilson? Darren i jego ekipa filmowa odwiedzają m.in "Tatuażowego Proroka" z Kalifornii o imieniu Doug Addison. Jego "duchowa służba" polega na interpretacji snów oraz tatuaży. Nikt tego nie tłumaczy dokładniej na czym takie "prorokowanie z tatuaży" ma polegać, ani nie widzimy na filmie żadnych osób, które się nawróciły dzięki jego "służbie". Najważniejsze dla Darrena Wilsona jest przesłanie o Bożej miłości dla wszystkich ludzi i okazywanie "mocy", by ich pozyskać "dla Jezusa".

O filmie "Duch Święty", w którym występuje również Todd White, możemy przeczytać na stronie:  http://holyghost.wpfilm.com/about/

Darren Wilson wyjechał do Monako z Todd'em White'm, gdzie Todd ewangelizował na ulicy - np. prowadzi w modlitwie kobietę i każe "Duchowi Świętemu", by zstąpił i ją dotknął tak, aby odczuła jego moc (fizycznie). Wspomina o wierze i przebaczeniu grzechów (bardzo ogólnie), ale nic na temat pokuty, żalu za grzechy i prawdziwego nawrócenia. Od razu modli się o wypełnienie Duchem. A potem pyta się jej: "Czy odczułaś to? To wspaniale...To właśnie Biblia nazywa narodzeniem się na nowo".

Jedną z gwiazd filmu jest Brian "Head" Welch, wokalista metalowego zespołu Korn, który mówi, że "Duch Święty" daje mu przeżycia lepsze niż narkotyki. W filmie tym widzimy go razem z Todd'em White'm jak ewangelizują za pomocą "znaków i cudów" uczestników koncertu zespołu Korn, którzy są właśnie w drodze, by wejść na koncert. [16]

Pewna kobieta powiedziała, ze potrzebuje modlitwy o chorą nerkę, więc Todd White modli się o nią i prosi, by Pan jej dał "nową wątrobę" (taka mała pomyłka). Po czym kobieta obejmuje z wdzięcznością "ewangelistów" i im dziękuje.

Widzimy tu też jak Todd White modli się o ateistę, który ma problemy z kręgosłupem. White mówi mu, że nie musi w nic wierzyć - "możesz sobie nie wierzyć jak bardzo tylko chcesz 'nie wierzyć', miłość Boża jest większa". Zauważmy, że Jezus czy apostołowie nigdy tak nie mówili ani się tak nie modlili. Następnie Todd modli się o wydłużenie nogi chorego na kręgosłup (niewierzący ateista Darren Brown nakręcił film dokumentalny o tym, jak to się robi, gdyż jest to znany trik wśród "uzdrowicieli" - patrz przypisy 16 i 17)

Słuchając Todda i jego przesłania dla młodzieży, łatwo możemy zauważyć, że nauczanie to odbiega od biblijnego rozumienia Ewangelii, a głoszenie jak Todd (i Bill Johnson), że "Jezus nigdy nie czynił cudów, bo był Bogiem, ale czynił je jako człowiek, który miał właściwą relacje z Bogiem" jest herezją (zwaną "kenosis") i późniejsze pokrętne wytłumaczenia Todd'a tego nie zmienia. [19]

W jednym z wykładów Todd mówi: "Wielu ludzi nauczono, że Jezus został ukrzyżowany za nasze grzechy i że przyszedł na ziemię, bo jesteśmy tak wielkimi grzesznikami. Dlatego nauczono nas, że krzyż obnaża nasz grzech, ale to nieprawda. Krzyż pokazuje twoją wartość. Grzech stanowił problem, ale większy problem stanowiło to, że my byliśmy synami, tylko o tym nie wiedzieliśmy. A co, jeśli Jezus przyszedł na ziemie po to, by nam przywrócić tożsamość i jeśli sobie tego nie uświadomisz, nadal będziesz nazwany grzesznikiem? Tak wiec przyszedł po to, byśmy sobie uświadomili nasze synostwo". [20]

Todd mówi dużo o miłości, ale nawet nie wspomina, ze biblijna miłość "raduje się z prawdy" (1 Kor 13:6). Jest to nauczanie o miłości emocjonalnej i nie zrażaniu się, gdy ktoś nas zrani czy obrazi, okazywaniu jej innym itd. - biblijną miłością jest jednak mówienie prawdy aby zbawić ludzi, zamiast wmawiać im, że są zbawieni, gdy nie są.

Todd White zachęca do tego, by trzymać się "Jezusa" - tzn. przeżyć, mocy, uzdrowień, cudów. Jest to budowanie domu na piasku, a nie na skale, którą jest prawdziwy Jezus Chrystus i Jego Słowo (por. Mt 7:24-27).

Todd mówi również, że "Jezus głosił 'narodzenie się na nowo' tylko raz, ale 'Królestwo Boże' 100 razy!" Tak wiec co jest ważniejsze?

Todd głosi o pokucie jako "zmianie umysłu", ale chodzi mu o zmianę postrzegania samego siebie - aby zacząć "być Jezusem na ziemi". I nawet jeśli sam Todd wyraża się od czasu do czasu przeciwko "uleganiu emocjom", co jest właściwym ostrzeżeniem, to chodzi mu tylko o te negatywne, włącznie z "poczuciem przekonania o grzechu", co on nazywa "potępieniem" - jednak należy odróżnić poczucie potępienia przychodzące od diabła, od przekonywania nas o grzechu przez Ducha Świętego (1 J 1:8-10).

Głosi się tyle o chodzeniu w mocy i darach Ducha Świętego, ale nie wspomina się przy tym o darze rozróżniania duchów - bardzo niepopularnego wśród "nowych apostołów i proroków", ponieważ dzięki temu darowi można rozróżnić ducha zwodniczego, który podszywa się pod Ducha Świętego, sprytnie używając przy tym pokrętnie tłumaczonych wersetów z Biblii; ducha nieczystego, fałszywego, odurzającego ludzi, którzy pod jego wpływem tracą solidny, biblijny grunt pod nogami. [21]

Zwiedzenie Todda jest nakierowane szczególnie na młodzież i tych, którzy bardzo gorąco pragną służyć Jezusowi i za Nim iść. Głosi radykalne oddanie się Jezusowi, co sam często nazywa "opętaniem" Jezusem ("possessed"). [22]

Uważajmy, żeby nie ogarnął nas inny duch reprezentujący "innego Jezusa", jakiego głosi Todd White.

DOMINIONIZM I KRÓLESTWO TERAZ

Fundamentem ruchu dominionizmu jest nauka głosząca, że Adam stracił panowanie nad Ziemią w Ogrodzie Eden, dlatego wielkim powołaniem i zadaniem Kościoła jest odzyskać utracone terytoria i odnieść zwycięstwo nad grzechem, chorobą, demonami, całym stworzonym porządkiem i wreszcie nad śmiercią.

"Osobiste zbawienie jest postrzegane jedynie jako pierwszy krok w kierunku odkupienia ziemi i odzyskania władania człowieka, samo zbawienie nie wystarczy". [23]

Współcześni zwolennicy i nauczyciele dominionizmu oraz Królestwa Teraz wykorzystali w swojej nauce pewne elementy innej doktryny zwanej "rekonstrukcjonizmem" i ładnie je dopasowali do charyzmatycznej teologii wraz z jej założeniami.

Ruch dominionistów idealnie odpowiada wymaganiom "Globalnego Kościoła", który przez ostatnie stulecie tworzył się na naszych oczach, aby nas przywieźć do pełnej duchowej jedności ze wszystkimi ludźmi na ziemi o każdej orientacji religijnej. Tzw. "ekumenizm" to potężna strategia, mająca na celu ustanowienie "lepszego świata" - bez obecności prawdziwego Króla jakim będzie tylko Jezus Chrystus. Mówi się nam, że posiadamy już moc i władzę, a teraz trzeba się nauczyć ją wykorzystywać. Możemy to zrobić w imię Jezusa (czy boga - wszystko jedno o jakim bogu tu mowa).

Dominioniści twierdzą, że teraz nadszedł już czas, by pozyskać świat dla Chrystusa, zanim powróci. Zakładają obecnie "super-kościół" w Jego imieniu. Ten 'Jezus' naucza ich, jak należy prowadzić walkę. Ukazuje im się w wizjach jako waleczny rycerz. Mamy maszerować za Jego przywództwem, aby objąć w posiadanie kraj - jak to nam podobno 'obiecał': "Przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud, do ziemi którą Ja im, synom izraelskim, daje" (Joz 1,2). Musimy walczyć, aby wkroczyć do tej 'Ziemi Obiecanej'. "Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi" (Joz 1,3). [24]

Todd White naucza, że my jako wierzący "nie mamy się modlić o to, by Jezus powrócił", ale "stać się Jego armią tu na ziemi" - przekręcając znaczenie słów apostoła Pawła z 2 Tym 2:3-4 i naginając ten fragment do nauk nt. "Armii Joela" będącej w jedności "z Chrystusem" i sobą nawzajem, o której wspomniałam więcej powyżej. Zadaniem Todd'a jest "przyprowadzenie już odrodzonych chrześcijan do Chrystusa", aby nareszcie poznali swoja role na tej ziemi. [25]

W jego nauczaniach "o Królestwie" przebijają nauki Ruchu Wiary i dominionizmu oraz wyśmiewa on chrześcijan biblijnych, tworzy podział pomiędzy nimi a tymi wierzącymi, którzy są już "Synami Królestwa". Przedstawia to w sposób emocjonalny i jakby bardzo się troszczył o ginący świat, ale nie zauważa przy tym własnej pychy, bo wyraźnie widać w nim poczucie, ze należy do "elity". [26]

Komentarz z artykułu na ten temat dobrze oddaje rozumowanie Todd'a White'a:

"Od momentu powstania Ruchu Późnego Deszczu [Latter Rain Movement] w latach czterdziestych aż do dziś wypowiadane są różne proroctwa na ten temat. "Kościół jest w stanie uśpienia, lecz gdy się obudzi i zjednoczy jako wielka ARMIA, wtedy żadna moc nie będzie w stanie go powstrzymać - jesteśmy skazani na sukces, gdyż połączymy siły w jednym celu: ABY OBJAWIĆ KRÓLESTWO NA OBLICZU ZIEMI" (Szkoła proroctwa, sesja 7, Vineyard Ministries, 1989).

Kenneth Copeland mówi o niezwykłej mocy, która będzie onieśmielać ludzi. Mówi: "Bóg zaplanował, by Ciało Chrystusa chodziło po ziemi prezentując taką manifestację Jego obecności w naszym życiu, że albo przerazi to ludzi, albo... przyciągnie ich do Królestwa Bożego!" (Kenneth Copeland, czasopismo "Głos zwycięstwa chrześcijan" ze stycznia 1998, artykuł pt. "Oczekujcie chwały", str. 5-6). [27]

SŁOWO OSTRZEŻENIA

"Jeśliby powstał pośród ciebie prorok albo ten, kto ma sny, i zapowiedziałby ci znak albo cud, i potem nastąpiłby ten znak albo cud, o którym ci powiedział, i namawiałby cię: Pójdźmy za innymi bogami, których nie znasz, i służmy im, to nie usłuchasz słów tego proroka ani tego, kto ma sny, gdyż to Pan, wasz Bóg, wystawia was na próbę, aby poznać, czy miłujecie Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej." (5 M 13:4-5)

Chrystus New Age propagowany przez "ruch znaków i cudów" jest innym bogiem, bogiem tego świata. Tak wiec nawet jeśli nazywają go "Jezus" to jest to "inny Jezus" i "inny duch "oraz "inna ewangelia", o czym Biblia wyraźnie przestrzega. (por. 2 Kor 11:3-15)

"Powstaną bowiem fałszywi mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby, o ile można, zwieść i wybranych." (Mt 24:24)

"A ów niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z wszelką mocą, wśród znaków i rzekomych cudów, I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić". (2 Tes 2:10)

Pan Jezus z Biblii wyraźnie nam mówi, iż znaki i cuda dokonywane w Jego imieniu niekoniecznie oznaczają, ze On w tych ludziach działa:

"W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie". (Mt 7:22-23)

"On zaś rzekł: Baczcie, by nie dać się zmylić. Wielu bowiem przyjdzie w imieniu moim, mówiąc: Ja jestem, i: Czas się przybliżył. Nie idźcie za nimi!". (Łk 21:8)


Artykuł umieszczono za bezpośrednia zgodą autorki.

Przypisy:

1)http://www.polscywydarzenia.pl/wydarzenia-historia/39097/perspektywa-nieba-konferencja-z-toddem-white-em

2)http://www.cbn.com/spirituallife/churchandministry/Todd_White_0903.aspx?hc_location=ufi

3)od 6-14 minuty w poniższym video:  https://www.youtube.com/watch?v=-6HZ9kMd6EM

4)Sid Roth: To Ponadnaturalne - 10. i 26. minuta -- otrzymaj namaszczenie i "klucz do otworzenia mocy w tobie", byś tez mógł uzdrawiać jak Todd - kup nauczanie Todda na CD: https://www.youtube.com/watch?v=Ewlvg1Oi8GQ

Tunel Ognia w Warszawie! (namaszczenie przekazywane z rąk Todd'a)

https://www.youtube.com/watch?v=pIW7OK-MzZk

5)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/nowa-reformacja-apostolska/51-nazwijmy-rzeczy-po-imieniu-nowa-reformacja-apostolska-a-ruch-wiary

6)http://zwiedzenie.blogspot.no/2014/06/bethel-church-bill-johnson-jesus.html

7)Jedno z wystąpień Todd'a White'a w Redding można obejrzeć tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=wLvNgjgun5Q

8)https://www.youtube.com/watch?v=D4bZoaQLHMo

Patricia King w poniższym video głosi nt. "teleportacji": https://www.youtube.com/watch?v=Tsq_U7rvNmg&index=8&list=PLiAu6YQdbS3gSiFcrFlt01UAcPNKvtlxg Patricia King i jej "uwielbianie ekstasis": https://www.youtube.com/watch?v=Bs7eSgGQbf4

9) https://nadswiadomosc.wordpress.com/tag/geny/

10)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/nowa-reformacja-apostolska/51-nazwijmy-rzeczy-po-imieniu-nowa-reformacja-apostolska-a-ruch-wiary

oraz więcej na temat tych nauk:

http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/ruch-poznego-deszczu/43-i-triumfalizm-trzeciej-fali, http://www.ulicaprosta.lap.pl/.../44-ii-kto-objal-panowanie
11)http://www.imdb.com/title/tt2017709/?ref_=nv_sr_1

https://www.youtube.com/watch?v=Wm_chMnlKUM

12)http://www.charismamag.com/enter.../movies/12628-filming-god

13)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/nowa-reformacja-apostolska/48-who-is-who

14)http://www.imdb.com/title/tt1797384/?ref_=ttfc_fc_tt

15)http://www.imdb.com/title/tt2017709/fullcredits?ref_=tt_ov_st_sm

16) Brian "Head" Welch rozstał się z grupa Korn po swoim nawróceniu, ale później do niej powrócił: https://www.youtube.com/watch?v=TZ8-sYX0TU8
17)Darren Brown - ateista pokazuje jak można się nauczyć "uzdrawiać" ludzi

https://www.youtube.com/watch?v=iuP5uOI7Xwc
18) Cały film "Duch Święty" przedstawia moc kundalini i reiki (technika uzdrawiania znana w religiach Wschodu).

Tim Wirth i Sandy Simpson z Agape Project biblijnie analizują ten film w wykładzie na video: https://www.youtube.com/watch?v=y74naogLrxk
Dobra recenzja filmu dla znających język angielski: http://www.holybibleprophecy.org/2014/10/25/holy-ghost-a-christian-movie-review/

Prawda o znakach i cudach w Ruchu Wiary (po polsku):

https://www.youtube.com/watch?v=_TGVtu8bLK0

19) od 23. minuty: https://www.youtube.com/watch?v=Gao39Wn6bYQ&index=4&list=PLfwGpqx0K6K7qg57yARCYDyauiJBJse6e

więcej o naukach Billa Johnsona:

http://www.deceptioninthechurch.com/billjohnsonindenial.html
20)https://www.youtube.com/watch?v=4OJTl44R5kw- 5. minuta gdzie wypowiada się sam Todd White https://www.youtube.com/watch?v=_FyUm5c5HwA

21) "Duch Święty" z ruchu "Bethel Redding" jest "niebieski, śmieszny, podstępny, wygłupialski - jak dżin z lampy Alladyna" wg Jenn Johnson:

https://www.youtube.com/watch?v=-Wu-WqLjoJo

22)https://www.youtube.com/watch?v=O4N7zKyp-qo-- 24. Minuta

23)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/15-nowa-rzecz

24)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/ruch-poznego-deszczu/44-ii-kto-objal-panowanie

25)https://www.youtube.com/watch?v=3Dv2IbG_C2w minuta 8 -12

26)https://www.youtube.com/watch?v=GeL3UKugR6w&index=9&list=PLfwGpqx0K6K7qg57yARCYDyauiJBJse6e- minuta 3-7

27)http://www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/apologetyka/ruch-poznego-deszczu/46-iv-wojna-duchowa-armia-joela-maszeruje