Złożony w ofierze Drukuj
niedziela, 31 marca 2013 03:00

To musiała być najcięższa rzecz, jaką On kiedykolwiek zrobił,
kiedy Bóg Ojciec złożył w ofierze Swojego Jedynego Syna.
Ten, którego najbardziej kochał, oddał Swoje życie
i przez Swoją miłość, On obrał lepszą drogę.

Trudno mi się podchodzi pod to wzgórze, jak pod żadne inne…
ponieważ muszę złożyć cię w ofierze, mój synu obietnicy.
Pójdę Go uwielbiać z tobą u mego boku.
Będę ufał, że On zapewni ofiarę.

Pomimo tego, że tak cię kocham, muszę cię ofiarować
Temu, który daje same dobre rzeczy.
I dlatego, że cię tak kocham, nie stracę cię,
ponieważ On z pewnością może cię wzbudzić z martwych.
Z pewnością On cię wzbudzi z martwych.

Przed tym ołtarzem, Ojcze, pozostawiam swoje marzenia
i oddaje Tobie to dziecię, które Ty mi dałeś.
Synu, musisz wierzyć, że On wzywa nas do posłuszeństwa
i przez Swoją miłość On znajdzie lepszą drogę.

Abrahamie! Abrahamie!
Teraz, kiedy wiem, że boisz się Mojego imienia
wstrzymaj swoją rękę.
Abrahamie, mężu wierny
twój jedyny syn, to nie on będzie ofiarą.
Patrz, oto ofiara, oto Baranek.

To musiała być najcięższa rzecz, jaką On kiedykolwiek zrobił,
kiedy Bóg Ojciec złożył w ofierze Swojego Jedynego Syna.
Ten, którego najbardziej kochał, oddał Swoje życie
i przez Swoją miłość, On obrał lepszą drogę.

Tak więc kocham Cię, czczę Cię,
Ponieważ Ty naprawdę jesteś dawcą dobrych rzeczy.
Więc kocham Cię i czczę Cię,
bo Twoja ofiarą jest teraz Król królów.

Jahwe Jireh – On zapewnił
ofiarę miłości, której żaden człowiek nie mógł nigdy ponieść.
To, czego On od nas teraz oczekuje
to najtrudniejsza rzecz
Twoja krew Chryste – Twoja Ofiara daje mi siłę do bycia posłusznym.