Rumunia - pastor Koczanga Drukuj Email
Autor: GPCH   
piątek, 13 stycznia 2012 01:00

- Czy boisz się tego, co ci zrobimy? - szyderczym i prowokacyjnym tonem spytał pułkownik komunistycznej służby bezpieczeństwa.

Młody pastor Koczanga wygłosił dotychczas zaledwie jedno kazanie, a teraz stał przed pułkownikiem i był w pełni świadomy, że ma on nad nim władzę życia i śmierci. Odpowiedział spokojnie, ale pełnym pasji głosem:

- Proszę pana, prawda nigdy się nie boi. Załóżmy, że wasz rząd postanowiłby powiesić wszystkich matematyków. Ile wtedy równałoby się dwa plus dwa? Dwa dodać dwa wciąż byłoby cztery.

- Posiadamy prawdę równie rzeczywistą jak równanie matematyczne - mówił dalej. - Prawdą jest to, że istnieje Bóg, który jest naszym kochającym Ojcem. Prawdą jest to, że Jezus jest Zbawicielem świata i pragnie zbawić wszystkich, nawet pana. Prawdą jest to, że Duch Święty obdarza ludzi mocą i oświeca ich umysły. Prawdą jest także to, że istnieje niebo.

- Niezależnie od tego, jakimi narzędziami tortur dysponujecie - zakończył - prawda zawsze pozostanie prawdą. Dwa plus dwa wciąż równa się cztery.

Koczanga został pobity tak bardzo dotkliwie, że z trudem można go było rozpoznać. Od tamtej pory nigdy go już nie widziano. Choć współwięźniowie ledwo rozpoznali jego posiniaczoną i zakrwawioną twarz, to jednak w niebie od razu go poznano i powitano.

"Do każdego więc, kto przyzna się do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja przed Moim Ojcem, który jest w niebie. " (Ewangelia Mateusza 10,32)

„Mów prawdę!” Dzieci uczą się tego polecenia w bardzo wczesnym wieku, a mądrość w nim zawarta jest ponadczasowa. Gdybyśmy tylko po prostu mówili to, o czym wiemy, że jest prawdą, to podczas głoszenia Dobrej Nowiny nigdy nie zabrakłoby nam właściwych słów. Wielu chrześcijanom często wydaje się, że nie potrafią głosić Ewangelii, ponieważ nie przeszli odpowiedniego „przeszkolenia”. Boimy się, że ktoś zada nam pytanie teologiczne, na które nie będziemy znali odpowiedzi. Lecz świadczenie o Chrystusie wcale nie wymaga ukończenia kursu z apologetyki. Po prostu powiedz prawdę o tym, co wiesz - tak jak ci, których spotkały prześladowania. Dzielenie się Ewangelią jest łatwiejsze, niż się wydaje. Musimy powrócić do zasady wyniesionej z dzieciństwa. Nakazano nam bowiem głosić Jezusa Chrystusa, czyli mówić prawdę.


Więcej świadectw z książki pt. " Bezgraniczne oddanie Chrystusowi " wydanej przez wydawnictwo "I Am" a opowiadającej o prześladowanych chrześcijanach na całym świecie znajdziesz tutaj