Proroctwa biblijne, które już się wypełniły: Izrael - prześladowanie i rozproszenie po świecie Drukuj Email
sobota, 21 listopada 2015 13:21

Starotestamentowi prorocy zapowiedzieli diasporę i prześladowanie Żydów. Nie nastąpiło to bez przyczyny. Bóg obiecał im, że będzie ich błogosławić i utwierdzi państwo Izrael jeśli będą mu posłuszni. W innym przypadku wykonają się na Izraelu słowa proroków o ich rozproszeniu i prześladowaniu. Tak też się stało. Biblia mówi, że przed przyjściem Jezusa już 400 lat Bóg nie odzywał się do swojego ludu. To świadczy o tym, jak oddalili się d swojego Boga (wcześniej przemawiał przez proroków). Potem przyszedł Jezus, którego świadectwo zostało jednak odrzucone. Można domniemywać, że dlatego zapowiedzi diaspory i antysemityzmu wykonały się.


Ezech. 12:15-16

I poznają, że Ja jestem Pan, gdy rozproszę ich między narodami i rozpędzę po wszystkich krajach. I tylko niewielu z nich zachowam od miecza, głodu i zarazy, aby opowiadali wśród narodów, do których przyjdą, o wszystkich swoich obrzydliwościach - i poznają, że Ja jestem Pan.

5 Moj. 28:64-67

I rozproszy cię Pan pomiędzy wszystkie ludy od krańca po kraniec ziemi, ... Ale i u tych narodów nie będziesz miał wytchnienia i nie będzie odpoczynku dla stopy twojej nogi, lecz Pan da ci tam serce zatrwożone, oczy przygasłe i duszę zbolałą. Życie twoje będzie ustawicznie zagrożone i lękać się będziesz nocą i dniem, i nie będziesz pewny swego życia. Rano będziesz mówił: Oby już był wieczór, a wieczorem będziesz mówił: Oby już było rano, z powodu trwogi twego serca, która cię ogarnie, i na widok tego, co będziesz oglądał twymi oczyma.

V księga Mojżeszowa 28.37

Wśród wszystkich ludów, do których zaprowadzi cię Pan, będziesz przedmiotem grozy, szyderczych przypowieści i drwin.

Proroctwa zapowiadające rozproszenie się Żydów po świecie i ich prześladowanie wypełniły się. W holokauście zginęło 6 milionów Żydów - 1/3 całego narodu. Do dziś Żydzi są przedmiotem kpin i żartów. Są też prześladowani za swoje pochodzenie.