Poza zasięgiem? Drukuj Email
Autor: Zand   
sobota, 15 października 2011 11:03

Mieszkam w małej miejscowości, w której wszyscy cierpimy na tzw. słaby zasięg.

Często zdarza się, że podczas rozmowy telefonicznej połączenie nagle urywa się, dzwonimy wtedy raz jeszcze, a jeśli trzeba i po raz trzeci, starając się kontynuować przerwany wątek. Chociaż nasza więź z Bogiem została zerwana, Niebiański Ojciec, który kocha nas bezwarunkowo, jest gotów kontaktować się z nami ponownie.

Aby znów wyraźnie usłyszeć Jego głos, musimy być gotowi ponownie się do Niego zbliżyć i stopniowo wyeliminować rzeczy zakłócające naszą łączność.

Łącząc się w szczerej i pokornej modlitwie z niebiańską infolinią możemy mieć pewność, że Bóg odpowie. W swoim Słowie obiecał, że nagrodzi tych, którzy Go szukają i jest bliski tym, których serce jest złamane.

Źródło: Morpho