Nawrócenie to coś zupełnie innego... Drukuj Email
niedziela, 08 listopada 2009 00:00

"Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa Niebios" (Ew.Mat.18:3)

Nawrócenie to coś zupełnie innego niż zmiana religii. Biblia łączy je z pojęciem prawdziwej pokuty. Aby zrozumieć, na czym polega nawrócenie, najlepiej przypomnieć sobie przykład Saula z Tarsu, późniejszego apostoła Pawła. Kim był przed swoim nawróceniem? Bluźniercą i prześladowcą. A kim stał się po swoim nawróceniu? Przykładem wiary i życia chrześcijańskiego. Nawrócenie się nie jest tylko prostym podporządkowaniem się moralnemu prawu. Pod tym względem Saul był bez zarzutu (Fil. 3:6).

Nawrócenie nie oznacza jedynie zmiany zachowania. Wielu ludzi przestało pić i przyjmować narkotyki dzięki wysiłkowi woli oraz odpowiedniej terapii, nie nawracając się tym samym do Boga.

Nawrócenie się nie oznacza także przyjęcia jakichś zasad wiary; już przed nawróceniem Paweł był gorliwym faryzeuszem. Nawrócenie się jest punktem wyjściowym nowego życia, którego zasadniczy kierunek jest całkowicie przeciwny do poprzedniego.

Saul nie stał się lepszy, ale inny; nie stał się jeszcze wierniejszy swoim zasadom, ale zasady zmieniły się. Saul nawrócił się w chwili, kiedy uznał się za niegodnego i zagubionego. Bez zastrzeżeń rzucił się do stóp Pana jako biedny grzesznik, który nie widział innego źródła pomocy poza krwią Baranka Bożego.

Człowiek nawrócony jest jako małe dziecię, które z ufnością przyjmuje słowa swego Ojca. A Słowo Boże oświadcza nam, że zbawienie jest przez wiarę w Jezusa i tylko w Jezusie.