Łaska Drukuj Email
Autor: Wiliam Mac Donald   
czwartek, 24 sierpnia 2017 00:00

WPROWADZENIE
Całe postępowanie Boga z ludźmi w obecnym czasie oparte jest na Jego łasce. Oznacza to, że Bóg okazuje człowiekowi przychylność, na którą ten w ogóle nie zasłużył. Słowo " łaska" jest użyte w Biblii ponad 160 razy, a w tym w Nowym Testamencie 128 razy. Biblia uczy, że Bóg jest "Bogiem wszelkiej łaski" (1 Ptr. 5,10); że Chrystus jest "pełnią łaski" (Jan 1,14) oraz, że Duch Święty jest "Duchem łaski" (Hebr. 10,29). Tak więc wszystkie Trzy Osoby Trójcy Świętej są ściśle związane z łaską.

DEFINICJA
Słowo " łaska" używane w Starym Testamencie oznacza: "schylić się, lub zniżyć się w uprzejmości do kogoś pośledniejszego"; natomiast w Nowym Testamencie słowo " łaska" oznacza: "przychylność", "dobra wola", "wierna miłość". Jest bardzo trudno jednym słowem określić to co oznacza " łaska". Jednak podane niżej definicje pozwolą dokładniej zrozumieć znaczenie " łaski":

1) Łaska jest miłością okazywaną komuś niegodnemu.
Bóg jest miłością i gdy On obdarza tą miłością zgubionego grzesznika, nieczystego i zbuntowanego, to jest to łaska;
2) Łaską jest, gdy Bóg nie oczekuje niczego, ale kocha i przebacza, choć nie zasłużyliśmy na nic innego jak tylko na gniew i sąd;
3) Widzimy łaskę, gdy Bóg daje niebieskie dobra, aby zbawić to co na ziemi najgorsze.

PRZECIWSTAWIENIA
Nie można mieszać pojęcia łaski z uczynkami. Jeśli można by otrzymać zbawienie przez wykonywanie dobrych uczynków, wówczas zbawienie byłoby zapłatą za nie (Rzym. 4,4.5; 11,6). Bóg nie jest dłużnikiem człowieka, zbawienie zaś jest darem. Nie można mieszać łaski z pojęciem prawa zakonu. Zbawienie nie jest dane w wyniku przestrzegania prawa (przykazań). Zbawieni jesteśmy przez łaskę. Prawo daje nam zadania do wykonania. Łaska mówi nam, że dzieło zostało już wykonane.
Prawo mówi "czyń, a będziesz żył". Łaska uczy " żyj, a będziesz mógł działać". Prawo mówi "będziesz miłował Pana Boga swego". Laska mówi "Bóg tak umiłował świat" (Jan 3,16) oraz "miłujmy, ponieważ On nas pierwszy umiłował" (1 Jana 4,19). Prawo potępia nawet najlepszych (Rzym. 3,19). Łaska zbawia najgorszych (Rzym. 3,24; 1 Tym. 1,15.16) Prawo ujawnia grzech (Rzym. 3,20). Łaska ukazuje nam zbawienie (Tyt. 2,11—13).

POTRZEBA ŁASKI
Jesteśmy grzesznikami. Jesteśmy nieposłuszni świętemu Bożemu Prawu (Rzym. 3,23; Kol. 1,21). Zasłużyliśmy więc na sąd. Staniemy przed groźnym Bożym sądem, ponieważ złamaliśmy Boże Prawo (Rzym. 3,19; Jak. 2,10). Jesteśmy przedmiotem Bożego przekleństwa (Gal. 3,10).
Ponieważ człowiek odrzucił i zamordował Syna Bożego nie może on niczego domagać się od Boga (Jan 12,31-33; 3,18).

ZBAWIENIE PRZEZ ŁASKĘ
Jeśli człowiek może otrzymać zbawienie, to stać się to może tylko dzięki Bożej łasce.
Bóg jednak jest święty; On nie może ominąć grzechu, grzech musi być ukarany. Ewangelia uczy nas, jak Bóg może zbawić grzesznika, a przy tym pozostać świętym, ponieważ Chrystus wycierpiał gniew i Boży sąd z powodu grzechu. Chrystus poniósł śmierć, teraz więc Bóg może przebaczyć grzech tym, którzy zaufali Panu Jezusowi Chrystusowi.
Chrystus wykonał dzieło zbawienia. Łaska domaga się tylko wiary ze strony grzesznika, który poszukuje zbawienia (Ef. 2,8.9).

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA Z ŁASKI
Łaska przynosi grzesznikowi wiele wspaniałych błogosławieństw. Są jednak trzy największe Boże błogosławieństwa z Jego łaski:
1) Zbawienie (Tyt. 2,11-13). Oznacza to, że zbawiony człowiek ma życie wieczne;
2) Usprawiedliwienie (Rzym. 3,24-26). Oznacza to, że Bóg uznaje grzesznika, który uwierzył Jezusowi Chrystusowi, za istotę nienaganną;
3) Przystęp do Boga (Rzym. 5,2). Oznacza to, że zbawieni ludzie mają przystęp do Boga w modlitwie, oni nie są już więcej od Boga oddzieleni z powodu grzechu.

Tekst pochodzi z czasopisma "Łaska i Pokój" .Tłumaczył Czesław Mikulski