Jubileuszowe życzenia! Drukuj Email
czwartek, 30 sierpnia 2018 01:00

Z wielka przyjemnością publikujemy poniżej, w kolejności losowej, życzenia jubileuszowe dla Radia Pielgrzym, które w porozumieniu z redakcją radia przesłali współpracujący z nim  pastorzy oraz Paweł Gilewski współzałożyciel i były redaktor radia.

  10 lat! Aż nie do wiary, że czas tak szybko upływa. Ten fakt jednak nie smuci nas, kiedy widzimy piękne owoce głoszenia Słowa, niesienia pociechy, radości i duchowego wsparcia dla tysięcy wiernych słuchaczy Radia Pielgrzym. Któż by pomyślał jeszcze 100 lat czy nawet 50 lat temu, że Ewangelia dotrze do polskich domów poprzez przekaz radiowy, internetowy, telewizyjny! Spełniają się jednak słowa Jezusa : „ i będzie głoszona ta ewangelia o Królestwie po całym świecie na świadectwo wszystkim narodom, i wtedy nadejdzie koniec” ( Mt. 24,14). Dziękujemy Bogu za ową 10 - letnią służbę Radia Pielgrzym. Cieszymy się, że jest ono wypełniającą się wizją proroka Izajasza ( 11,9 ) czy proroka Habakuka: „ Lecz ziemia będzie pełna poznania chwały Pana, jak morze wodami jest wypełnione” ( 2, 14). Wszystkim dokładającym rękę do owej służby życzę dalszej owocnej pracy na niwie Pańskiej. „A na końcu twej podróży Pan koronę da!” (ŚP. 341) - prezb. Piotr Karel

Radio Pielgrzym jest dobrze znane nie tylko na terenie Polski ale i poza jej granicami. Bardzo sobie je cenię za to, że nie tylko się w nim rozpowszechnia poprzez pieśni, kazania, świadectwa Dobrą Nowinę oraz najważniejsze Biblijne wartości ale również włącza się do praktycznych działań ewangelizacyjnych. Czynione jest to poprzez wspomaganie chrześcijańskiego czasopisma, rozpowszechnianego w zakładach karnych i domach dziecka. Poza tym jako jedno z nielicznych mediów nie zachłystuje się różnymi nowinkami, nie idzie z „duchem czasu”, ale wykorzystuje zdrowe, sprawdzone nauczanie prowadzone przez ustabilizowanych kaznodziei i nauczycieli. Można tu z rozrzewnieniem posłuchać dawnych nieraz zapomnianych pieśni stanowiących duchowe dziedzictwo poprzednich pokoleń. Z życzeniami Bożego błogosławieństwa dla Redakcji i Słuchaczy. Andrzej Poręba

  Z okazji 10 - lecia powstania Radia Pielgrzym chcę przede wszystkim wyrazić moją wdzięczność Wszechmogącemu Bogu za powołanie do istnienia oraz  lata wiernej i wspaniałej służby osób zaangażowanych w jego działalność. W tym okresie Radio Pielgrzym przyczyniło się do wzmocnienia wiary wielu wierzących w Polsce a także na świecie. Wiele osób dzięki umieszczonym na jego łamach treściom mogło doznać przemiany serca i doświadczyć mocy działającego słowa. Pieśni chrześcijańskie, kazania oraz wykłady zamieszczane w Radiu przemawiają do niezliczonej rzeszy potrzebujących Chrystusa oraz wierzących z różnych Kościołów. Z okazji jubileuszu pragnę złożyć życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa dla wszystkich słuchaczy Radia. Życzenia moje kieruję również do wszystkich kaznodziei, którzy współpracują z Radiem. Niech Dobry Bóg obdarza Was, kochani Bracia i Siostry swoją mądrością, łaską i namaszczeniem pochodzącym wyłącznie od Niego. Stanisław Cieślar

  Dekada działalności Radia Pielgrzym to ogrom różnorodnego i treściwego pokarmu duchowego. Zgromadzonego, uporządkowanego i na kliknięcie dostępnego dla słuchaczy na całym świecie. Radio Pielgrzym to nie tylko emisja plików audio ale również systematyczne udostępnianie budujących tekstów i to na każdy już niemal temat. Wdzięczny Bogu za możliwość skromnego współudziału w tej służbie, pragnę wyrazić uznanie dla wszystkich towarzyszy obecnych na łączach w minionych latach. Nade wszystko dziękuję redaktorom za uruchomienie Radia Pielgrzym i za całe dziesięć lat ich wiernej troski o to, aby nasze Radio grało nieprzerwanie. Myślę, że bez cienia triumfalizmu można dziś powiedzieć, że Radio Pielgrzym po dziesięciu latach obecności w Internecie jest dziś już ważnym ośrodkiem opiniotwórczym. Wielu chrześcijan ma nie tylko gdzie osobiście zajrzeć w chwilach wątpliwości ale także śmiało może skierować tu swoich znajomych z przekonaniem, że natrafią na zdrową naukę Słowa Bożego. Niech więc Radio Pielgrzym gra! Niech kolejna dekada w Sieci – jeśli Pan w międzyczasie nie powróci – rozbrzmiewa Słowem Bożym i budującymi pieśniami. Marian Biernacki

  W nawiązaniu do jubileuszu dziesięciolecia funkcjonowania rozgłośni „ Radia Pielgrzym” chcę przede wszystkim wyrazić podziękowanie Panu Bogu za Jego kierownictwo i błogosławieństwo dla tak cennej duchowej pracy dla chwały Pana, a także dla zbudowania trudnej do zliczenia rzeszy pragnących zdrowego duchowego pokarmu ludzi na całym świecie. Pragnę również złożyć świadectwo, że ja sam systematycznie korzystam z treści kazań braci natchnionych Duchem Świętym, którzy w prosty i szczery, a co najważniejsze zgodnych z treścią nauki Biblijnej dzielą się tym pokarmem duchowym z pragnącymi ludźmi. Z rozmów z wieloma ludźmi dowiaduję się o zbudowaniu ich wiary i nadziei jakiej doznają w czasie słuchania kazań, pieśni, a także czytania budujących artykułów.
Otrzymuję też dużo telefonów, oraz maili z wyrazami radości i wdzięczności od osób z Polski, krajów Europy i nie tylko, którzy są "głodni" Słowa Bożego, i zostają nakarmieni. Ja ze swej strony wyrażam słowa uznania i wdzięczności dla redaktorów Radia Pielgrzym za tak ogromne zaangażowanie i wytrwałość w tej tak bardzo wartościowej służbie dla chwały Pana Jezusa.
Z całego serca życzę pełni Bożego błogosławieństwa w dalszej tej tak wartościowej służbie dla całego zespołu, którzy są w jakimkolwiek zakresie zaangażowani, oraz w życiu osobistym i rodzinnym.
Do powyżej wyrażonych moich słów dołączam słowa Psalmu: 122; 7- 9.
„ Pokój niech panuje w murach twoich i spokój w twoich pałacach. Ze względu na braci moich i przyjaciół, będę ci życzył pokoju. Ze względu na Pana Boga naszego, będę szukał dobra twego”. Wiesław Janik


  10 lat – niby niewiele, ale jednak to aż 3650 dni. „Dzień dniowi wieść ogłasza, a noc nocy podaje wiadomość” – wyśpiewał kiedyś król Dawid. Nie spodziewałem się, że Radio Pielgrzym tak pięknie i wiernie wpisze się w to odwieczne dzieło przekazywania Słowa Pana. Jestem dumny, że mogłem znaleźć się w tak licznym gronie autorów i kaznodziejów, których redakcji radia udawało się pozyskiwać do tego dzieła. Na pewno nie zdajemy sobie sprawy ile pracy i samozaparcia ich to wszystko kosztowało. Mamy jednak zapewnienie apostolskiego Słowa, że w Panu trud nasz nie jest daremny. Dlatego nadal mamy być wytrwali i niezachwiani, zawsze ofiarnie oddani dziełu Pana – zachęca nas apostoł Paweł.Mam nadzieję, że kolejne dni i noce nieść będą tę Dobrą Wieść, a liczni słuchacze na całym globie ziemskim będę budować się i jednoczyć wokół Jezusa Chrystusa. Kazimierz Sosulski

  Cieszymy się jubileuszem dziesięciu lat działalności Radia Pielgrzym. W świecie, w którym jesteśmy zalewani ogromem informacji tylko niektóre źródła są naprawdę godne uwagi i polecenia. Z całą pewnością do tego wąskiego grona należy Radio Pielgrzym. Jest tak, ponieważ Radio Pielgrzym jest miejscem, gdzie można posłuchać wartościowego, biblijnego nauczania jak i pełnych ewangelicznej treści pieśni. Miejsce, w którym dzięki staraniu Redakcji nieustannie można znaleźć nowe, niosące zachętę i zbudowanie wystąpienia różnych autorów, których życie wiary Pan związał z nauczaniem Bożego Słowa. Za to dzieło prowadzenia Radia Pielgrzym jesteśmy wdzięczni po pierwsze Panu, ale też w pełni doceniamy wierną i wytrwałą służbę całej Redakcji.
Pan widzi i wynagrodzi Wasze wysiłki, starania, aby Ewangelia docierała praktycznie na wszystkie kontynenty, a słuchacze czerpali nadzieję i wiarę.
Dziękując Wam serdecznie, życzymy dalszej owocnej służby, bo trud ten, jak mówi Boże Słowo nie jest daremny w Panu. (1Kor 15, 57.58) W imieniu Starszych oraz Zboru „Nowe Życie” w Czechowicach-Dziedzicach Pastor Andrzej Luber

  Z okazji 10-lecia istnienia Radia Pielgrzym:
Gratuluję profesjonalizmu, zaangażowania i determinacji redaktorom. To dzięki nim to Radio świetnie funkcjonuje i ma swoją “markę” na antenie.
Podziwiam głęboką wiarę, silne samozaparcie i niesamowitą siłę przetrwania w dążeniu do celu, by to Radio było sprawne, skuteczne i naprawdę chrześcijańskie.
Zachęcam do dalszych działań na rzecz krzewienia wiary i poznawania Słowa Bożego wśród Polaków i Polonii. Niech Bóg błogosławi to “dobre dzieło” na rzecz Królestwa Bożego. Pastor Ryszard Wołkiewicz

  Nawróciłem się zaledwie 22 lata temu, zatem 10 lat Radia Pielgrzym, to niemal połowa mojego chrześcijańskiego życia. Ale za to lepsza połowa, bo to czas wzrastania i umacniania się w Panu, uczenia się od godnych podziwu i naśladowania prawdziwych mężów Bożych, słuchania czystego, nie sfałszowanego, głoszonego z mocą, Słowa Bożego. To właśnie za to jestem Radiu szczególnie wdzięczny. Kiedy pewien Brat, z wypiekami na twarzy, opowiedział mi o stronie internetowej, na której słucha wspaniałych, zmieniających jego chrześcijańskie życie kazań, zapragnąłem tego i ja. Spróbowałem, posłuchałem i to zasłuchanie trwa do dzisiaj. Jestem wdzięczny Bogu za to, że mądrzejsi, bardziej doświadczeni i o wiele lepiej znający Boga i jego Słowo niż ja, mogą zareagować, zwrócić mi uwagę, gdy trzeba skarcić, gdybym pobłądził, gdzieś się zapędził, dał się zwieść czy oszukać. Dziękuję Redaktorom za tę ochronę i za to, że "codziennie badają Pisma, by sprawdzić, czy tak się sprawy mają". Tak trzymać, aż do końca, dopóki Pan nie powróci! Jurek Konieczny DOM ŁAZARZA - Kraków

  Radio Pielgrzym to portal internetowy, na którym możemy znaleźć szeroką gamę chrześcijańskich kazań, artykułów, wykładów. W formie audio, video i tekstowej. Prowadzący administrator nie musi wszystkim przypadać do gustu bo nie zaspokaja gustów zaproszonych do współpracy autorów i kaznodziei, ale nade wszystko dba o poprawność biblijnego nauczania. Portal nie służy promocji autorów, ale promocji Biblii i jej nauczania. Radio ciągłe cieszy się wśród odwiedzających ogromnym szacunkiem, dostarczając zdrowy pokarm. Dziękuje za lata współpracy, rzetelność i szczerość administratora i promowanie zdrowego nauczania. Ufam, że jeszcze przed nami wiele lat bo wiele jest już za, ewangelikalnego przekazu dla szukających pocieszenia, wzmocnienia i nowego życia w Bogu.
Polecając przyszłość Radia Bogu błogosławię tej służbie w Imieniu Jezusa. Pastor senior Zdzisław Józefowicz

  Żyjemy coraz szybciej, pragniemy większej ilości bodźców, sportów, bicia rekordów. Czy w tym pościgu nie zatracamy czegoś ważnego? Czy nie powinniśmy zwolnić, poddać się refleksji, spojrzeć z innej perspektywy?
Gdzie szukać wyciszenia? Słów, które mogły by być dla nas inspiracją? Otóż Radio Pielgrzym ma podczas dekady działalności  bogatą ofertę zarówno dla młodszych jak  i starszych. Może ona motywować, pchnąć na inne tory myślenia. A może i życia? W audycjach można znaleźć przeświadczenie, że ilość nie przechodzi w jakość, że żywym świadectwem Kościoła są nawróceni ludzie, których czyny dają świadectwo przesłaniu ewangelii. Pastor Jan Mackiewicz

 Trudno uwierzyć, że to już 10 lat. Z Bożą pomocą udało się zgromadzić i uchronić od zapomnienia ogromną ilość wspaniałych materiałów. Dziś, już bardziej jako obserwator, sięgając pamięcią do początków Radia Pielgrzym, mogę napisać, że pomimo burzliwych czasów, obrany biblijny przekaz pozostaje niezmienny. Tym bardziej czuję wielką radość, że miałem przyjemność uczestniczyć w powstawaniu Radia i dołożyć swoją cegiełkę do tej ważnej sprawy. Życzę Bożego Błogosławieństwa na kolejną dekadę.
Parafrazując znany fragment: Spieszmy się szanować dziedzictwo ojców wiary, tak szybko odchodzi w zapomnienie.Paweł Gilewski

 Radio Pielgrzym już od 10 lat wiernie wypełnia swoją misję propagowania mądrego, dojrzałego i zrównoważonego chrześcijaństwa. Muzyka, artykuły, kazania, nabożeństwa budują, nauczają i wychowują słuchaczy i czytelników z całego świata.
W ten piękny jubileusz życzę wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło aby z nieustającym zapałem i oddaniem nadal służyły na chwałę Bogu i dla dobra Jego Kościoła.
" Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny pieśni duchowne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych." Kol 3,16 Paweł Sochacki