Definicje i cele ewangelizacji (18) Drukuj Email
Autor: Cieślar Stanisław   
piątek, 10 lutego 2012 10:56

18. Definicje i cele ewangelizacji

Ewangelizacja jest podstawowym pojęciem biblijnym.

  • Ewangelizacja to zwiastowanie ewangelii ludziom, którzy jeszcze nie wierzą w Jezusa i nie wyznają Go jako Pana i Zbawiciela.
  • Hebrajskie słowo na określenie ewangelizacji oznacza w tłumaczeniu „niosący wiadomość o zwycięstwie”. W czasach biblijnych osoba, która przynosiła wiadomość z pola walki rozstrzygającą o zwycięstwie wołała „ewangelizacja” czyli zwycięstwo.
  • Z ewangelizacją mamy do czynienia wtedy, kiedy jeden nędzarz opowiada drugiemu nędzarzowi, gdzie można zdobyć chleb.
  • Ewangelizacja to działanie, w wyniku którego niechrześcijanin poznaje w jasny i wyraźny sposób zasadniczą treść ewangelii.
  • Ewangelizacja polega na przedstawieniu Jezusa w mocy Ducha Świętego tak, aby ludzie zaufali Bogu, przyjęli zbawienie w Jezusie i służyli Bogu w lokalnej społeczności. Ewangelizacja jest początkowym etapem procesu czynienia uczniów.
  • Ewangelizacja jest głoszeniem ludziom dobrej nowiny w celu ich nawrócenia do Chrystusa i włączenia do Kościoła. Ewangelizacja jest przyprowadzaniem ludzi do Chrystusa jako do Zbawcy i Pana, aby mogli z Nim dzielić żywot wieczny.

Cele ewangelizacji

W zależności od przyjętej przez nas definicji ewangelizacji możemy określić cele ewangelizacji.

  • Jeśli przyjmujemy jako definicję ewangelizacji to, co zawiera pkt. 1- 4, to celem będzie, aby jak najwięcej osób usłyszało ewangelię i zrozumiało. Najważniejsze w tym zrozumieniu będzie, ilu osobom przekazaliśmy ewangelię. Nie będziemy wówczas zainteresowani czy osoby, które odpowiedziały na wezwanie Chrystusa wzrastają w wierze i poznaniu Jezusa.
  • Jeśli naszą definicją ewangelizacji będzie treść zawarta w pkt. 5 - 6 to celem naszym będzie doprowadzenie ludzi do Chrystusa i włączenie ich do Kościoła oraz służby i uczynienie ich uczniami Chrystusa. Troska o wzrost, poznawanie Boga, jego dróg, zasad, będzie w tym zrozumieniu bardzo ważna.

Kościół Jezusa Chrystusa jest ciałem Chrystusa. Pismo Święte bardzo jednoznacznie omawia kwestię przynależności do ciała Jezusa. W ewangelizacji musimy dążyć do włączenia nowo nawróconych do ciała.

Apostoł Paweł do zboru w Rzymie pisze: „Miłością braterską jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność” (Rz 12,10.12). Miłość braterską można okazywać tylko w społeczności wierzących. Nie można wspierać świętych w potrzebach, jeśli nie wiem, gdzie ich znaleźć.

Nawrócenie zawsze musi być naszym głównym celem.