Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego - wprowadzenie do tematu Drukuj Email
Autor: dr Marek Kamiński   
piątek, 08 marca 2013 00:00

Dar uzdrawiania jest dla zielonoświątkowców kwestią fundamentalną. Podobnie jak w przypadku wiary w chrzest Duchem Świętym i mówienie językami, nasze serca rozpala głęboka wiara w uzdrowienie. Istnieją ku temu dwa zasadnicze powody.

Po pierwsze, chorujemy, a w związku z tym potrzebujemy nieustannie nadziei związanej z polepszeniem stanu zdrowia, a czasem wręcz zachowaniem życia. Z całą pewnością rozwój medycyny pozwala nam czerpać z niej nadzieję, ale … to nie wystarczy. Jest tyle chorób, wobec których medycyna jest bezsilna. Chorzy szukają więc pomocy u Lekarza z Nazaretu.

Drugi powód naszej wiary w uzdrowienie wynika z Chrystologii. Pismo Święte poucza nas, że on „ nasze choroby nosił, nasze cierpienia wziął na siebie. A my mniemaliśmy, że jest zraniony, przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze. Ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni “ (Izajasza 53,4-5).

Również i Nowy Testament jest świadectwem uzdrowieńczej mocy Jezusa. Gdziekolwiek był, przychodzili do Niego ludzie dotknięci chorobami, słabościami, bólem, a On ich uzdrawiał. Trudno jest więc dzisiaj myśleć o Jezusie, który zaprzestał służby uzdrowienia ciała. Praktyka służby apostolskiej, a więc u ludzi prowadzonych przez Ducha Świętego, oznaczała intensywne usługiwanie darem uzdrawiania.

W późniejszych czasach, historia przebudzeń duchowych nierozerwalnie wiązała się, obok nawróceń, z wielką liczbą uzdrowień. A dzisiaj?

Z zadowoleniem witam inicjatywę Radia Pielgrzym, by na forum radia dyskutować na temat chorób oraz daru uzdrawiania. Wiem, że pojawią się w tej sprawie różnorodne, czasem nawet sprzeczne, poglądy. Mimo wszystko cieszę się. Warto bardzo spokojnie, rzeczowo i z szacunkiem omawiać nasze punkty widzenia, spierać się, jeśli trzeba, a potem zachęcać i budować naszą wiarę. Wierzę, że inicjatywa Radia Pielgrzym stanie się błogosławieństwem dla całego Kościoła.

dr Marek Kamiński

Biskup Kościoła Zielonoświątkowego