12.Choroba i uzdrowienie w świetle Pisma Świętego Drukuj Email
Autor: Muszczyński Mariusz   
sobota, 30 marca 2013 00:00

Wierzę w Uzdrowienie
Uzdrowienie jest aktem Bożego miłosierdzia. Jest też zapowiedzią doskonałości, Pan Bóg daje nam czasem poczuć odrobinę nieba. Uzdrowienie jest dostępne dla wierzących jak i niewierzących. Jezus uzdrowił wielu, którzy za Nim nie poszli. Widać to wyraźnie w Dziejach Apostolskich, że więcej uzdrowień miało miejsce na ulicach niż w zborach. To wskazuje na fakt, że uzdrowienie jest częścią głoszenia Ewangelii ludziom nie wierzącym.
Jakub pisze o uzdrowieniu dla wierzących przez modlitwę Kościoła i namaszczenie olejem przez starszych. Na początku lat osiemdziesiątych mój tata, wówczas pastor zboru, zachorował na płuca, w wyniku czego zdiagnozowano nowotwór złośliwy płuca, wykryto na nim guz wielkości 10 cm.
Jego stan szybko się pogarszał i pewnego dnia usłyszał wyrok: trzy miesiące życia. Wypisał się ze szpitala i czekał na to, co zrobi Pan Bóg - zabierze go, czy uleczy. Nie zdecydował się na operację.

Gdzieś półtora roku później poszedł się przebadać i okazało się, że po chorobie i po guzie nie ma śladu.
Lekarz stwierdził, "pański Bóg pana uleczył". Tata przeżył jeszcze 28 lat. W kręgu lekarzy w Opolu było to nie lada wydarzenie, w wyniku czego jeden ze znajomych lekarza prowadzącego, lekarz weterynarii, po zbadaniu dokumentacji taty nawrócił się i do swej śmierci był aktywnym członkiem naszego zboru.

Wierzę w Ozdrowienie
Życie pokazuje, że nie jeden ozdrowiał duchowo i życiowo w trakcie choroby, bólu, cierpienia. Choroba może być narzędziem ku dobremu. Biblia mówi, że niektórzy dzięki cierpieniom fizycznym zerwali z grzechem (1Piotr.4:1).
Miałem przyjaciela, który po pięćdziesiątce doznał wylewu i był częściowo sparaliżowany. Piszę miałem, ponieważ już nie żyje. Przed chorobą był człowiekiem nie wierzącym i swoim postępowaniem z pewnością to udowodnił. W czasach PRL-u był jednym z dyrektorów państwowej gazety, kilka razy żonaty, nigdy nie interesował się sprawami wiary, twierdził, że jest ateistą.
Poznaliśmy się, gdy był już przykuty do łóżka. Ochrzciłem go w jego mieszkaniu. W ciągu ośmiu lat naszej znajomości wspólnie odkrywaliśmy Boga w Jego łasce i dobroci. Nie odzyskał zdrowia fizycznego, ale otrzymał coś o wiele bardziej cennego - życie wieczne. Odszedł będąc człowiekiem świadomie wierzącym. Myślę, że nie ozdrowiał by duchowo, gdyby nie choroba. Dzięki chorobie zyskałem przyjaciela i brata.

Wierze w Wyzdrowienie

Pan Bóg tak wspaniale zbudował nasze ciała, że następuje w nas samonaprawa. Każdy z nas posiada system odpornościowy, który broni nas w chwilach zagrożenia. Nasz organizm ustawicznie walczy o zdrowie. Poza tym ludzie ( jak i zwierzęta) są biofilami, czyli mamy wrodzone pragnienie życia, instynkt samozachowawczy. Jest to zgodne z Boskim porządkiem życia. Możemy sami uniknąć wielu chorób, jeśli właściwe dbamy o zdrowie, gdy odżywiamy się właściwie i jest w naszym życiu równowaga między pracą, a odpoczynkiem, jeśli dbamy o aktywność fizyczną i relaks emocjonalny, wtedy nasz system odpornościowy działa prawidłowo i Bóg zachowuje nas od chorób. Biblia nakazuje nam dbać o świątynię naszego ciała. Wielkim dobrodziejstwem i darem od Boga jest współczesna medycyna, w szczególności zaawansowana chirurgia.
Należy docenić również zaangażowanie lekarzy w walkę z chorobami naszej cywilizacji. Uważam, że z wielu dolegliwości możemy wyzdrowieć jeśli będziemy mieć choćby podstawową wiedzę na temat zdrowia, życiową mądrość i umiar w korzystaniu z dobrodziejstw życia. Jeśli świadomie wyniszczamy własne ciała a potem modlimy się o uzdrowienie to nie ma w tym mądrości.
Korzystanie z osiągnięć medycyny nie musi być świadectwem braku zaufania wobec Boga, gdyż rozumiemy, że ostatecznie to od Niego pochodzi wszelki dobry dar i pomoc, w tym medyczna. Jest w tym też ostrzeżenie, byśmy nie pozwolili własnemu sercu pokładać nadziei w człowieku, przed czym nas Biblia przestrzega.

Wierzę w Ostateczne Uzdrowienie

Wierzę w zbawienie ciała - doskonałe i wieczne zdrowie w przyszłości. Biblia mówi, że kiedyś nastąpi odkupienie naszego ciała. Staniemy się fizycznie nieśmiertelni, niezniszczalni. Ostatecznie każdy wierzący zostanie uzdrowiony. Nawet jeśli nie teraz, jeśli nie w tym życiu, to w przyszłym.
Pewna bliska mi osoba od wielu lat zmagająca się z nowotworem, często powtarza to zdanie: wiem, że będę zdrowa - albo mnie Bóg sam uzdrowi, albo posłuży się moimi lekarzami, albo mnie uzdrowi ostatecznie, gdy weźmie mnie do siebie! Tak, czy inaczej Bóg jest zawsze naszym lekarzem.