05.Miejsce kazania w nabożeństwie Drukuj Email
Autor: Herbert M. Carson   
sobota, 15 lutego 2020 18:00

W pewnych kręgach dają się zauważyć skłonności do czynienia różnicy między oddawaniem czci Bogu, a głoszeniem Słowa.

Nabożeństwo ma się odbywać „w duchu i w prawdzie”. Jest ukierunkowane na prawdziwego Boga i odbywa się w sposób przez Niego określony. Oznacza to, że istotnym impulsem do właściwego nabożeństwa jest także zwiastowanie Słowa.

Bez zwiastowania, nabożeństwo może przekształcić się w zwykłą liturgiczną procedurę albo może się stać doskonale zinstrumentalizowaną metodą wyzwalania emocji prowadzoną przez konferansjera doskonale zapoznanego z metodami doprowadzania ludzi do odpowiedniego stanu.

Kazanie ma podstawowe znaczenie, jeśli nasze nabożeństwo ma być zrównoważone, żywe i dobre pod względem informacyjnym.


Zapraszamy do lektury piątego rozdziału książki Herberta M. Carsona „O nabożeństwie chrześcijańskim” pt. "Miejsce kazania w nabożeństwie".